ตัวตรวจสอบแคช Google AMP

ตัวตรวจสอบแคช AMP จะตรวจสอบว่าเว็บไซต์ได้ รับการจัดทำดัชนีแล้วในแคช AMP ของ Google หรือไม่ และสามารถแสดงผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้การค้นหาของ Google

ทดสอบหน้า Google AMP ของคุณ


done

ส่วนหนึ่งของการ เพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการโหลดสำหรับหน้า AMP ของ Google ประกอบด้วยการบันทึกการค้นหาของ Google ในแคชของเครื่องมือค้นหา หน้า AMP โหลดโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ Google ที่เร็วกว่าแทนที่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์จริง

ด้วยตัวตรวจสอบแคช AMP คุณสามารถตรวจสอบว่าหนึ่งใน URL ของคุณถูกรวมไว้ในแคช AMP ของ Google แล้วหรือไม่


โฆษณา