ගූගල් AMP හැඹිලි url උත්පාදක යන්ත්රය

Google-AMP-Cache-URL-Generator ඕනෑම වෙබ් අඩවියක ඕනෑම උපපිටුවක සාමාන්‍ය URL වෙතින් AMP-Cache-ආකෘතියෙන් සුදුසු URL එකක් නිර්මාණය කරයි.

විකල්ප
:

AMP හැඹිලි url සාදන්න


http

ජනනය කරන ලද හැඹිලි URL සමඟ, Google AMP හැඹිලියේ ගබඩා කර ඇති වෙබ් අඩවියක AMP අනුවාදය Google විසින් දැනටමත් සුචිගත කර Google හැඹිලියේ සුරකින ලද්දේ නම් එය හැඳින්විය හැක.

එකවර URL කිහිපයක් සඳහා Google AMPHTML හැඹිලි URL එකක් සෑදීමට URL තොග සැකසීම සඳහා URL ආදාන ක්ෂේත්‍රය තුළ බහු URL ඇතුළත් කළ හැක. බොහෝ URLs තොග වශයෙන් Google AMP හැඹිලි URL බවට පරිවර්තනය කිරීමට, URLs රේඛා බිඳීම් මගින් වෙන් කරන ලද ආදාන ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළත් කළ යුතුය. එනම් Google-AMP-Cache-URLs-Converter එක් පේළියකට ඇතුළත් කළ හැක්කේ එක් URL එකක් පමණි.


දැන්වීම

AMP හැඹිලි URL ආකෘතිය


link

හැකි නම්, ගූගල් AMP හැඹිලිය එකම වසමේ ඇති සියලුම AMP පිටු සඳහා උප ඩොමේනයක් නිර්මාණය කරයි.

පළමුව, වෙබ් අඩවියේ වසම IDN (pony code) සිට UTF-8 බවට පරිවර්තනය වේ. හැඹිලි සේවාදායකය ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි:

 • එක් එක් - (යටි ඉර 1) හරහා - (යටි ඉර 2)
 • හැමෝම . (1 ලක්ෂ්‍යය) හරහා - (1 යටි ඉර)
 • උදාහරණය: amp-cloud.de බවට පත්වේ
  amp--cloud-de.cdn.ampproject.org

පරිවර්තනය කළ වසම යනු Google AMP හැඹිලි URL හි සත්කාරක ලිපිනයයි. මීලඟ පියවරේදී, සම්පූර්ණ හැඹිලි URL එක එකට තබා ඇති අතර, පහත සඳහන් කොටස් ධාරක ලිපිනයට එකතු කරනු ලැබේ:

 • ගොනු වර්ගය වර්ගීකරණය කරන දර්ශකයකි
  • AMPHTML ගොනු සඳහා a / c /
  • a / i / රූප සඳහා
  • a / r / අකුරු සඳහා (අකුරු)
 • TSL (https) හරහා පැටවීම සක්‍රීය කරන දර්ශකයක්
  • සක්‍රිය කිරීමට a / s /
 • HTTP යෝජනා ක්‍රමය නොමැතිව වෙබ් අඩවියේ මුල් URL ය

ගූගල් AMP හැඹිලි URL ආකෘතියේ URL එකක උදාහරණය:


beenhere

ආදර්ශමත් මුල් URL:

 • https://amp-cloud.de/amp-cache-url-generator.php?test=123&abc=hallo+welt

න්‍යායික AMP හැඹිලි යූආර්එල්:

 • https://amp--cloud-de.cdn.ampproject.org/c/s/amp-cloud.de/amp-cache-url-generator.php?abc=hallo%2Bwelt&test=123

ගූගල් AMP හැඹිලිය යනු කුමක්ද?


dns

ගූගල් ඒඑම්පී ආකෘතියේ වෙබ් අඩවි ත්වරණය කිරීමේ කොටසක් සිදුවන්නේ ගූගල් සෙවුමේ සේවාදායක හැඹිලියේ ස්වයංක්‍රීය ආචයනය හේතුවෙනි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ වෙබ් අඩවියක AMP අනුවාදයන් සාමාන්‍යයෙන් මෙන් වෙබ් අඩවියේ වෙබ් සේවාදායකයෙන් පටවා නැති නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ගූගල් සෙවුමේ සෙවුම් ප්‍රති results ල වලින් එකක් වන ගූගල් සර්වරයකින් (ගූගල් ඒඑම්පී හැඹිලි සේවාදායකය) ලබා ගත හැකි බවයි. සැලකිය යුතු වේගයකින් පැටවීමේ වේලාවන් සක්‍රීය කරන්න.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ ගූගල් විසින් නිශ්චිත රටාවකට අනුව නිර්මාණය කරන ලද ස්වාධීන AMP හැඹිලි සේවාදායක URL යටතේ AMP පිටුවේ අනුවාදයක් ස්වකීය සේවාදායකයේ සුචිගත කර සුරකින බවයි. මෙම URL සමඟ , AMP හැඹිලි URL ආකෘතියෙන් , ඔබට ගූගල් සෙවුම් යන්ත්‍රයේ AMP හැඹිලියේ දැනට ගබඩා කර ඇති වර්තමාන AMPHTML අනුවාදය ඇමතිය හැකිය. - ගූගල් ඒඑම්පී හැඹිලිය පිළිබඳ වැඩි විස්තර .


දැන්වීම