Google AMP кеш генератор на URL адреси

Der Google-AMP-Cache-URL-Generator erstellt aus der normalen URL einer beliebigen Unterseite, einer beliebigen Website, eine passende URL im AMP-Cache-Format.

Изграждане на AMP кеш URL адрес


http

Mit der erstellten Cache-URL kann die im Google-AMP-Cache gespeicherte AMP-Version einer Website aufgerufen werden, WENN die entsprechende Seite schon von Google indexiert und im Google-Cache gespeichert wurde.


Werbeanzeigen

Das AMP-Cache-URL Format


link

Ако е възможно, Google AMP кешът създава поддомейн за всички AMP страници, които са в един и същ домейн.

Първо, домейнът на уебсайта се преобразува от IDN (пони код) в UTF-8 . Кеш сървърът замества:

 • всеки - (1 тире) до - (2 тирета)
 • всички . (1 точка) до - (1 тире)
 • Пример: amp-cloud.de ще стане
  amp--cloud-de.cdn.ampproject.org

Преобразуваният домейн е адресът на хоста на URL адреса на кеша на Google AMP. В следващата стъпка се съставя пълният URL адрес на кеша, като към адреса на хоста се добавят следните части:

 • индикатор, който класифицира типа файл
  • a / c / за AMPHTML файлове
  • a / i / за изображения
  • a / r / за шрифтове (шрифтове)
 • индикатор, който позволява зареждане чрез TSL (https)
  • a / s / за активиране
 • оригиналният URL на уебсайта без HTTP схемата

Пример за URL адрес в URL формат на AMP кеш на Google:


beenhere

Примерен оригинален URL:

 • https://amp-cloud.de/amp-cache-url-generator.php?test=123&abc=hallo+welt

Теоретичен URL адрес на кеша на AMP:

 • https://amp--cloud-de.cdn.ampproject.org/c/s/amp-cloud.de/amp-cache-url-generator.php?abc=hallo%2Bwelt&test=123

Was ist der Google-AMP-Cache?


dns

Ein Teil der Beschnleunigung von Webseiten im Google-AMP-Format entsteht durch das automatische Speichern im Server-Cache der Google-Suche. Damit werden die AMP-Versionen einer Webseite, nicht wie sonst üblich vom Webserver der Webseite, sondern direkt aus den Suchergebnissen der Google-Suche, aus einem der Google-Server (der Google-AMP-Cache-Server) geladen, welche in der Regel deutlich schnellere Ladezeiten ermöglichen.

Това означава, че Google индексира и записва версия на AMP страницата на собствения си сървър, под независим URL адрес на AMP кеш сървъра, който е създаден по определен модел. С този URL адрес във формат на URL кеш на AMP можете да извикате и да видите текущата версия на AMPHTML, която в момента се съхранява в AMP кеша на търсачката на Google. - Повече информация за кеша на Google AMP .


Werbeanzeigen