AMP carousel гулсагчтай AMP залгаас

Google AMP хуудас , AMP залгаасууд , AMPHTML хаяг үүсгэгчийг бий болгоход зориулж хурдасгасан хөдөлгөөнт хуудсууд (AMP) үүсгэгч нь AMP тойруулгын автоматжуулалтыг бий болгодог.

AMP carousel гулсагч нь нийтлэлийн текстийн талбар дахь бүх зургаас автоматаар бүтээгддэг ( 'itemprop = articleBody' хэсэгт ).


Үзүүлэх

<amp-carousel>-Slider Integration


extension

Der Accelerated-Mobile-Pages-Generator erstellt automatisch ein AMP-Carousel über den 'amp-carousel'-Tag, wenn im Artikel-Bereich mehr als nur ein Artikelbild vorhanden ist!

AMP carousel нь AMPHTML хуудас дээрх ердийн нийтлэлийн зургийг орлуулдаг.

Sollte im Artikel nur ein oder gar kein Bild vorhanden sein, wird das AMP-Carousel ausgeblendet, um die Website-Ladezeiten verbessern zu können, da in diesem Fall das AMP-Carousel-JavaScript nicht erst geladen werden muss.

An Stelle des AMP-Carousels wird dann lediglich das einfache Artikelbild eingeblendet oder der Bereich bleibt einfach leer.

AMP карусель дээрх зургуудыг тайлбартай нь хамт оруулсан болно. <img> тагийн шинж чанарууд 'alt =' ба 'title =' нь эх хуудаснаас текст хэлбэрээр авсан болно. Хэрэв эдгээр шинж чанарууд нь анхны хуудсанд тодорхойлогдоогүй бол Accelerated Mobile Pages Generator нь нийтлэлийн <Гарчиг> хаягийг ашигладаг.


Үзүүлэх