AMP carousel гулсагчтай AMP залгаас

Google AMP хуудас үүсгэх хурдасгасан гар утасны хуудас (AMP) генератор , AMP залгаасууд болон AMPHTML шошго үүсгэгч нь AMP тойруулгыг автоматаар үүсгэхийг дэмждэг.

AMP carousel гулсагч нь нийтлэлийн текстийн талбар дахь бүх зургаас автоматаар бүтээгддэг ( 'itemprop = articleBody' хэсэгт ).


Зар сурталчилгаа

<amp-carousel> -Глайдыг нэгтгэх


extension

Accelerated Mobile Pages Generator нь нийтлэлийн талбарт нэгээс олон нийтлэлийн зураг байгаа бол 'amp-carousel' хаягийг ашиглан автоматаар AMP карусель үүсгэдэг.

AMP carousel нь AMPHTML хуудас дээрх ердийн нийтлэлийн зургийг орлуулдаг.

Хэрэв нийтлэлд ганцхан зураг эсвэл огт дүрс байхгүй бол вэбсайтыг ачаалах хугацааг сайжруулахын тулд AMP тойруулгыг нуусан болно, учир нь энэ тохиолдолд эхлээд AMP carousel JavaScript-ийг ачаалах шаардлагагүй болно.

AMP тойруулгын оронд зөвхөн нийтлэлийн энгийн зургийг харуулах эсвэл хэсэг хоосон хэвээр үлдэнэ.

AMP карусель дээрх зургуудыг тайлбартай нь хамт оруулсан болно. <img> тагийн шинж чанарууд 'alt =' ба 'title =' нь эх хуудаснаас текст хэлбэрээр авсан болно. Хэрэв эдгээр шинж чанарууд нь анхны хуудсанд тодорхойлогдоогүй бол Accelerated Mobile Pages Generator нь нийтлэлийн <Гарчиг> хаягийг ашигладаг.


Зар сурталчилгаа