ਏਐਮਪੀ ਕੈਰੋਜ਼ਲ ਸਲਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਐਮਪੀ ਪਲੱਗਇਨ

Der Accelerated-Mobile-Pages (AMP) Generator zum Google-AMP Seiten erstellen, die AMP-Plugins und der AMPHTML-Tag-Generator unterstützen die automatisierte Erstellung eines AMP-Carousels.

ਏਐਮਪੀ ਕੈਰੋਜ਼ਲ ਸਲਾਈਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੇਖ ਟੈਕਸਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ( 'ਆਟਰਪ੍ਰੌਪ = ਲੇਖਬੱਡੀ' ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ).


Anzeigen

<ਕੈਂਪ-ਕੈਰੋਸੈਲ> ਸਲਾਈਡਰ ਏਕੀਕਰਣ


extension

Der Accelerated-Mobile-Pages-Generator erstellt automatisch ein AMP-Carousel über den 'amp-carousel'-Tag, wenn im Artikel-Bereich mehr als nur ein Artikelbild vorhanden ist!

Das AMP-Carousel ersetzt das übliche Artikelbild auf der AMPHTML-Seite.

Sollte im Artikel nur ein oder gar kein Bild vorhanden sein, wird das AMP-Carousel ausgeblendet, um die Website-Ladezeiten verbessern zu können, da in diesem Fall das AMP-Carousel-JavaScript nicht erst geladen werden muss.

An Stelle des AMP-Carousels wird dann lediglich das einfache Artikelbild eingeblendet oder der Bereich bleibt einfach leer.

Die Bilder im AMP-Carousel werden mit einer Bildunterschift versehen. Als Texte werden jeweils die <img>-Tag-Attribute 'alt=' und 'title=' aus der Original-Seite übernommen. Wenn diese Attribute in der Original-Seite nicht definiert sind, verwendet der Accelerated-Mobile-Pages-Generator den <Title>-Tag des Artikels.


Anzeigen