AMP karusel slaýderi bilen AMP plugin

Google AMP sahypalaryny , AMP pluginlerini we AMPHTML bellik generatoryny döretmek üçin tizleşdirilen ykjam sahypalar (AMP) generatory, AMP karuseliniň awtomatiki döredilmegini goldaýar.

AMP karusel slaýderleri makalanyň tekst meýdanyndaky ( 'itemprop = articleBody' meýdançasynda ) ähli suratlardan awtomatiki usulda döredilýär.


Mahabat

<amp-carousel> -Slaýder integrasiýasy


extension

Çaltlaşdyrylan ykjam sahypalar generatory, makala meýdanynda birden köp makala suraty bar bolsa, 'amp-karusel' belligini ulanyp, AMP karuselini awtomatiki döredýär!

AMP karuseli AMPHTML sahypasyndaky adaty makala şekilini çalyşýar.

Makalada diňe bir surat ýa-da surat ýok bolsa, web sahypasynyň ýükleniş wagtyny gowulandyrmak üçin AMP karuseli gizlenýär, sebäbi bu ýagdaýda ilki bilen AMP karusel JavaScript ýüklenmeli däl.

AMP karuseliniň ýerine diňe ýönekeý makala şekili görkezilýär ýa-da meýdan boş galýar.

AMP karuselindäki şekiller ýazylýar. Tekst hökmünde asyl sahypadaky <img> bellik atributlary 'alt =' we 'title =' ulanylýar. Bu häsiýetler asyl sahypada kesgitlenmedik bolsa, “Tizleşdirilen ykjam sahypalar” generatory makalanyň <Title> belligini ulanýar.


Mahabat