Wtyczka AMP do stron z ramkami IFrame

Generator przyspieszonych stron mobilnych (AMP) do tworzenia stron Google AMP , wtyczki AMP i generator tagów AMP HTML zawiera automatyczną konwersję elementów iframe na tagi <amp-iframe>.


Reklama

Integracja tagów <amp-iframe>


extension

Generator przyspieszonych stron mobilnych automatycznie wykrywa, czy element iframe został wstawiony na Twojej stronie i konwertuje wszystkie znalezione elementy iframe na tag <amp-iframe>.

AMP HTML obecnie pozwala tylko na ładowanie treści, które mają prawidłowe połączenie HTTPS !

Accelerated Mobile Pages Generator automatycznie sprawdza, czy adres URL użyty w iframe jest osiągalny również przez szyfrowane połączenie HTTPS. W tym celu generator przyspieszonych stron mobilnych po prostu zamienia „HTTP” na „HTTPS” w adresie URL. Jeśli adres URL można otworzyć za pomocą protokołu HTTPS, generator przyspieszonych stron mobilnych konwertuje element iframe na odpowiedni tag „amp-iframe”, a także udostępnia zawartość elementu iframe w wersji AMPHTML.

Jeśli adresu URL nie można wczytać przy użyciu protokołu HTTPS, treść iframe nie może być wyświetlana bezpośrednio w wersji AMP HTML. W takim przypadku Generator przyspieszonych stron mobilnych wyświetla następującą grafikę zastępczą:

Klikając na tę grafikę, użytkownik może otworzyć zawartość iframe za pośrednictwem nieszyfrowanego „połączenia HTTP”. W ten sposób zawartość IFrame może być przynajmniej dostępna za pośrednictwem alternatywnego rozwiązania i nie jest całkowicie ignorowana.


Reklama