Datenschutz, Cookies & Haftung


Datenschutz-Einstellungen ändern:

Pomocou nasledujúceho tlačidla otvoríte text poznámky o používaní súborov cookie, ktorý môžete použiť na zmenu súvisiacich nastavení ochrany údajov.

Haftung bezüglich der Inhalte von www.amp-cloud.de:

Die Inhalte der Seiten von www.amp-cloud.de wurden mit höher Sorgfalt erstellt. Für eine Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Als Diensteanbieter gilt die Verantwortung nach § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf den Seiten von www.amp-cloud.de entsprechend den allgemeinen Gesetzen. Nach §§ 8 bis 10 TMG besteht als Diensteanbieter jedoch keine Verpflichtung, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen entsprechend der allgemeinen Gesetze bleiben hiervon unberührt. Eine Haftung auf diesen Bezug ist jedoch frühestens ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden diese Inhalte schnellstmöglich entfernen.

Haftung bezüglich Links auf www.amp-cloud.de:

Das Angebot von www.amp-cloud.de kann Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, auf deren Inhalte der Betreiber von www.amp-cloud.de keinen Einfluss hat. Deshalb wird für diese fremden Inhalte keine Gewähr übernommen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links schnellstmöglich entfernen.

Autorské práva:

Die durch den Sitebetreiber erstellten Inhalte und Werke auf den Seiten von www.amp-cloud.de unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede andere Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des zugehörigem Autors, Erstellers oder Betreibers. Eventuelle Downloads und Kopien dieser Seite sind ausschließlich für den privaten Gebrauch gestattet. Jede Art der kommerziellen Nutzung wird ohne ausdrücklich Genehmigung des rechtmäßigen Urhebers untersagt! Soweit die Inhalte auf den Seiten von www.amp-cloud.de nicht vom Seitenbetreiber selbst erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Dazu werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollte trotzdem eine Urheberrechtsverletzung ersichtlich werden, wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte schnellstmöglich entfernen.

Datenschutz auf einen Blick:

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov uvedenom pod týmto textom.

Zber údajov na našom webe

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Ich kontaktné údaje nájdete v tiráži tohto webu.

Wie erfassen wir Ihre Daten?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje automaticky zaznamenajú naše systémy IT, keď navštívite webovú stránku. Jedná sa hlavne o technické údaje (napr. Internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, akonáhle vstúpite na našu webovú stránku.

Wofür nutzen wir Ihre Daten?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom oznámení. Máte tiež právo podať sťažnosť u príslušného orgánu dohľadu.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej webovej stránky možno štatisticky vyhodnotiť vaše správanie pri surfovaní. Robí sa to hlavne pomocou cookies a takzvaných analytických programov. Vaše správanie pri surfovaní sa zvyčajne analyzuje anonymne; správanie pri surfovaní sa nedá vysledovať späť k vám. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť pomocou určitých nástrojov. Podrobné informácie o tomto nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

Sie können dieser Analyse widersprechen. Über die Widerspruchsmöglichkeiten werden wir Sie in dieser Datenschutzerklärung informieren.

Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen:

Datenschutz

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napr. Pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať medzery v zabezpečení. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle

Zodpovedným orgánom pre spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s ostatnými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. Mená, e-mailové adresy atď.)

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na automatické odovzdanie údajov, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy vám alebo tretej strane, v bežnom strojovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa to, iba ak je to technicky možné.

Informácie, blokovanie, vymazanie

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov, a ak je to potrebné, právo na opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom oznámení.

Námietky proti reklamnej pošte

Týmto namietame proti použitiu kontaktných údajov zverejnených v súvislosti s povinnosťou tlače na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade zasielania nevyžiadaných reklamných informácií, napríklad prostredníctvom spamových e-mailov.

Zber údajov na našom webe:

Cookies

Niektoré z webových stránok používajú takzvané cookies. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a uložené vo vašom prehliadači.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané „súbory cookie relácie“. Po vašej návšteve sa automaticky odstránia. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie, a povoliť súbory cookie iba v jednotlivých prípadoch, vylúčiť prijímanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne a aktivovať automatické mazanie súborov cookie po zatvorení prehľadávača. Ak sú súbory cookie deaktivované, môže byť funkčnosť týchto webových stránok obmedzená.

Cookies, ktoré sú potrebné na uskutočnenie procesu elektronickej komunikácie alebo na zabezpečenie určitých funkcií, ktoré požadujete (napr. Funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR uložené. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie za účelom technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania jeho služieb. Pokiaľ sú uložené ďalšie cookies (napr. Cookies na analýzu vášho správania pri surfovaní), bude sa s nimi v tomto vyhlásení o ochrane údajov zaobchádzať osobitne.

Kategória súborov cookie „Funkcia“

Cookies, der Kategorie "Funktion" sind rein funktional und für den Betrieb der Webseite bzw. zur Umsetzung bestimmter Funktionen nötig. Anbieter dieser Kategorie können daher nicht deaktiviert werden.

Anbieter

 • www.amp-cloud.de

Kategória súborov cookie „použitie“

Cookies, der Kategorie "Nutzung" stammen von Anbietern über die bestimmte Funktionalitäten oder Inhalte bereitgestellt werden, wie z.B. Social-Media-Funktionen, Video-Inhalte, Schriftarten u.ä.. Anbieter dieser Kategorie beeinflussen, ob alle Elemente auf der Seite vollständig funktionieren.

Anbieter

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

Kategória súborov cookie „Meranie“

Cookies, der Kategorie "Messung" stammen von Anbietern mit denen sich die Zugriffe auf der Website (natürlich anonymisiert) analysieren lassen. Damit lässt sich ein Überblick über die Website-Leistung und deren Entwicklung erhalten. Hieraus lassen sich z.B. Maßnahmen ableiten, um die Seite langfristig zu verbessern.

Anbieter

 • google.com

Kategória „Financovanie“ súborov cookie

Súbory cookie z kategórie „Financovanie“ pochádzajú od poskytovateľov, ktorých služby financujú prevádzkové náklady a časť ponúk webových stránok. To podporuje ďalšiu existenciu webovej stránky.

Anbieter

 • google.com

Súbory denníka servera

Poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných súboroch denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky prenáša. Sú to:

 • Browsertyp und Browserversion
 • použitý operačný systém
 • URL sprostredkovateľa
 • Názov hostiteľa prístupového počítača
 • Uhrzeit der Serveranfrage
 • IP-Adresse

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Tieto údaje sa zhromažďujú na základe článku 6 ods. f GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojich webových stránok - na to je potrebné zaznamenať súbory denníka servera.

Sociálne médiá:

Doplnky na Facebooku (tlačidlo Páči sa mi a zdieľať)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter: https://de-de.facebook.com/policy.php

Ak si neželáte, aby Facebook mohol priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu používateľskému účtu na Facebooku, odhláste sa zo svojho používateľského účtu na Facebooku.

Google+ Plugin

Naše stránky využívajú funkcie Google+. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google+-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. Über die Google+-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden.

Google zaznamenáva informácie o vašich aktivitách +1 s cieľom vylepšiť služby Google pre vás a ostatných. Aby ste mohli používať tlačidlo Google+, potrebujete globálne viditeľný, verejný profil Google, ktorý musí obsahovať aspoň meno zvolené pre profil. Tento názov sa používa vo všetkých službách Google. V niektorých prípadoch môže tento názov nahradiť aj iný názov, ktorý ste použili pri zdieľaní obsahu prostredníctvom svojho účtu Google. Identitu vášho profilu Google môžu zobraziť používatelia, ktorí poznajú vašu e-mailovú adresu alebo majú o vás iné identifikačné údaje.

Použitie zhromaždených informácií: Okrem vyššie uvedených účelov budú poskytnuté informácie použité v súlade s príslušnými ustanoveniami o ochrane údajov spoločnosti Google. Google môže zverejňovať súhrnné štatistické údaje o činnostiach +1 používateľov alebo ich odovzdávať používateľom a partnerom, ako sú vydavatelia, inzerenti alebo prepojené webové stránky.

Analyse Tools und Werbung:

Google Analytics

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa takzvané „cookies“. Jedná sa o textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

IP Anonymisierung

Na tomto webe sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Výsledkom bude, že spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred jej prenosom do USA. Celá adresa IP sa prenáša iba na server Google v USA a tam sa vo výnimočných prípadoch skracuje. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky týkajúcich sa aktivity na webe a používania internetu. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google.

Doplnok prehliadača

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Námietka proti zhromažďovaniu údajov

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf die folgende Schaltfläche klicken. Damit wird der Hinweis und die Einstellungsmöglichkeiten zur Cookie-Nutzung eingeblendet, mit dem Klick auf "" deaktivieren Sie unter anderem die Erfassung Ihrer Daten in unserem Google Analytics Account:

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Auftragsdatenverarbeitung

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.

Demografické charakteristiky v službe Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkciu „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. To umožňuje vytvárať správy, ktoré obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z inzercie založenej na záujmoch spoločnosti Google, ako aj z údajov o návštevníkoch poskytovateľov tretích strán. Tieto údaje nie je možné priradiť konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach reklamy vo svojom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie vašich údajov službou Google Analytics, ako je opísané v časti „Námietky proti zhromažďovaniu údajov“. Táto webová stránka využíva funkciu „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. To umožňuje vytvárať správy, ktoré obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z inzercie založenej na záujmoch spoločnosti Google, ako aj z údajov o návštevníkoch poskytovateľov tretích strán. Tieto údaje nie je možné priradiť konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať pomocou nastavení reklám vo svojom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie vašich údajov službou Google Analytics, ako je uvedené v časti „Námietky proti zhromažďovaniu údajov“.

Google AdSense

Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der Google Inc. ("Google"). Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense verwendet sogenannte "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet werden.

Informácie generované súbormi cookie a web beacon o používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a doručovaní reklamných formátov sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Tieto informácie môže spoločnosť Google postúpiť zmluvným partnerom spoločnosti Google. Google však nebude zlúčiť vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré sú o vás uložené.

Die Speicherung von AdSense-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Plugins und Tools:

Webové písma Google

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, počítač použije štandardné písmo.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google:
https://www.google.com/policies/privacy/


Šou