ഡാറ്റ പരിരക്ഷണം, കുക്കികളും ബാധ്യതയും


ഡാറ്റ പരിരക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റുക:

ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ പരിരക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കുക്കികളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ് വാചകം തുറക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക.

Www.amp-cloud.de- ന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബാധ്യത:

Www.amp-cloud.de- ന്റെ പേജുകളിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കൃത്യത, സമ്പൂർണ്ണത, വിഷയം എന്നിവയ്ക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. ഒരു സേവന ദാതാവ് എന്ന നിലയിൽ, § 7 ഖണ്ഡിക 1 അനുസരിച്ച് ടി‌എം‌ജി പൊതുവായ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി www.amp-cloud.de പേജുകളിലെ സ്വന്തം ഉള്ളടക്കത്തിന് ബാധകമാണ്. §§ 8 മുതൽ 10 വരെ ടി‌എം‌ജി അനുസരിച്ച്, കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതോ സംഭരിച്ചതോ ആയ മൂന്നാം കക്ഷി വിവരങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനോ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനം സൂചിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനോ ഒരു സേവന ദാതാവെന്ന നിലയിൽ ഒരു ബാധ്യതയുമില്ല. പൊതുവായ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വിവരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നീക്കംചെയ്യാനോ തടയാനോ ഉള്ള ബാധ്യതകൾ ബാധിക്കപ്പെടാതെ തുടരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ റഫറൻസിനുള്ള ബാധ്യത ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട നിയമ ലംഘനത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാകുന്ന സമയം മുതൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. അനുബന്ധ നിയമ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലുടൻ, ഈ ഉള്ളടക്കം എത്രയും വേഗം നീക്കംചെയ്യപ്പെടും.

Www.amp-cloud.de- ലെ ലിങ്കുകൾ സംബന്ധിച്ച ബാധ്യത:

Www.amp-cloud.de- ൽ നിന്നുള്ള ഓഫറിൽ ബാഹ്യ മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം, ആരുടെ ഉള്ളടക്കമാണ് www.amp-cloud.de- ന്റെ ഓപ്പറേറ്ററിന് സ്വാധീനമില്ല. അതിനാൽ ഈ ബാഹ്യ ഉള്ളടക്കത്തിന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും നൽകിയിട്ടില്ല. ലിങ്കുചെയ്‌ത പേജുകളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന് പേജുകളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ദാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉത്തരവാദിയാണ്. നിയമപരമായ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാകുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം ലിങ്കുകൾ എത്രയും വേഗം നീക്കംചെയ്യപ്പെടും.

പകർപ്പവകാശം:

Die durch den Sitebetreiber erstellten Inhalte und Werke auf den Seiten von www.amp-cloud.de unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede andere Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des zugehörigem Autors, Erstellers oder Betreibers. Eventuelle Downloads und Kopien dieser Seite sind ausschließlich für den privaten Gebrauch gestattet. Jede Art der kommerziellen Nutzung wird ohne ausdrücklich Genehmigung des rechtmäßigen Urhebers untersagt! Soweit die Inhalte auf den Seiten von www.amp-cloud.de nicht vom Seitenbetreiber selbst erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Dazu werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollte trotzdem eine Urheberrechtsverletzung ersichtlich werden, wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte schnellstmöglich entfernen.

ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഡാറ്റ പരിരക്ഷണം:

പൊതുവിവരം

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലളിതമായ അവലോകനം ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റയുമാണ് വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ. ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഈ വാചകത്തിന് ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ കാണാം.

ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഡാറ്റ ശേഖരണം

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഡാറ്റ ശേഖരണത്തിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദികൾ?

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തുന്നത് വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററാണ്. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ മുദ്രയിൽ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് അവരുടെ കോൺ‌ടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ‌ കണ്ടെത്താൻ‌ കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ശേഖരിക്കും?

ഒരു വശത്ത്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഫോമിൽ നൽകുന്ന ഡാറ്റയാകാം.

നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ഡാറ്റ ഞങ്ങളുടെ ഐടി സിസ്റ്റങ്ങൾ സ്വപ്രേരിതമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് പ്രധാനമായും സാങ്കേതിക ഡാറ്റയാണ് (ഉദാ. ഇന്റർനെറ്റ് ബ്ര browser സർ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പേജ് കാഴ്ചയുടെ സമയം). നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ചാലുടൻ ഈ ഡാറ്റ സ്വപ്രേരിതമായി ശേഖരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ എന്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു?

നിങ്ങളുടെ സംഭരിച്ച സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ ഉത്ഭവം, സ്വീകർത്താവ്, ഉദ്ദേശ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സ receive ജന്യമായി സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റ തിരുത്താനോ തടയാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ അഭ്യർത്ഥിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിയമ അറിയിപ്പിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിൽ ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം. യോഗ്യതയുള്ള സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകാനും നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

വിശകലന ഉപകരണങ്ങളും മൂന്നാം കക്ഷി ഉപകരണങ്ങളും

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സർഫിംഗ് സ്വഭാവം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കനുസരിച്ച് വിലയിരുത്താനാകും. ഇത് പ്രധാനമായും കുക്കികളും വിശകലന പ്രോഗ്രാമുകളും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ സർഫിംഗ് സ്വഭാവം സാധാരണയായി അജ്ഞാതമായി വിശകലനം ചെയ്യും; സർഫിംഗ് സ്വഭാവം നിങ്ങളിലേക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിശകലനത്തെ എതിർക്കാനോ ചില ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തടയാനോ കഴിയും. ഇനിപ്പറയുന്ന ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

ഈ വിശകലനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാം. ഈ ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ എതിർപ്പിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.

പൊതുവായ വിവരങ്ങളും നിർബന്ധിത വിവരങ്ങളും:

Datenschutz

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർമാർ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ പരിരക്ഷ വളരെ ഗൗരവമായി കാണുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയെ രഹസ്യമായും നിയമപരമായ ഡാറ്റ പരിരക്ഷണ ചട്ടങ്ങൾക്കും ഈ ഡാറ്റ പരിരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനത്തിനും വിധേയമായി പരിഗണിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, വിവിധ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ശേഖരിക്കും. നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഡാറ്റയാണ് വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ. ഏത് ഡാറ്റയാണ് ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതെന്നും എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഈ ഡാറ്റ പരിരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ, എന്ത് ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഇൻറർനെറ്റിലൂടെയുള്ള ഡാറ്റാ പ്രക്ഷേപണത്തിന് (ഉദാ. ഇമെയിൽ വഴി ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ) സുരക്ഷാ വിടവുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ ആക്‌സസ്സിനെതിരായ ഡാറ്റയുടെ പൂർണ്ണ പരിരക്ഷ സാധ്യമല്ല.

ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ്

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോഡി:

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും മാർഗങ്ങളും (ഉദാ. പേരുകൾ, ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ മുതലായവ) തീരുമാനിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ വ്യക്തിയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ബോഡി.

ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതം അസാധുവാക്കൽ

നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രസ് സമ്മതത്തോടെ മാത്രമേ നിരവധി ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധ്യമാകൂ. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സമ്മതം പിൻവലിക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അന mal പചാരിക ഇ-മെയിൽ മതി. അസാധുവാക്കലിനുമുമ്പ് നടത്തിയ ഡാറ്റാ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ നിയമസാധുത അസാധുവാക്കലിനെ ബാധിക്കില്ല.

ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റിക്ക് അപ്പീൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം

ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ നിയമം ലംഘിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് യോഗ്യതയുള്ള സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റിക്ക് അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറാണ് ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള യോഗ്യതയുള്ള സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റി. ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ പട്ടികയും അവരുടെ കോൺ‌ടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങളും ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്കിൽ കാണാം: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

ഡാറ്റ പോർട്ടബിലിറ്റിയുടെ അവകാശം

നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് പൊതുവായ, മെഷീൻ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ കൈമാറിയ ഒരു കരാറിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വപ്രേരിതമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മറ്റൊരാൾക്ക് നേരിട്ട് ഡാറ്റ കൈമാറാൻ നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് സാങ്കേതികമായി പ്രായോഗികമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യൂ.

വിവരങ്ങൾ, തടയൽ, ഇല്ലാതാക്കൽ

ബാധകമായ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷനുകളുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ, നിങ്ങളുടെ സംഭരിച്ച വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും സ്വീകർത്താവിനെക്കുറിച്ചും ഡാറ്റാ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ചും സ information ജന്യ വിവരങ്ങൾ നൽകാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ ശരിയാക്കാനോ തടയാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ ഉള്ള അവകാശമുണ്ട്. വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിയമ അറിയിപ്പിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിൽ ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം.

പരസ്യ മെയിലിനോടുള്ള എതിർപ്പ്

ആവശ്യപ്പെടാത്ത പരസ്യങ്ങളും വിവര സാമഗ്രികളും അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മുദ്ര ബാധ്യതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കോൺടാക്റ്റ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു. സ്പാം ഇ-മെയിലുകൾ പോലുള്ള പരസ്യ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ അയച്ചാൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം പേജുകളുടെ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് നിക്ഷിപ്തമാണ്.

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ ഡാറ്റ ശേഖരണം:

കുക്കികൾ

ചില വെബ്‌സൈറ്റുകൾ കുക്കികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കുക്കികൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ദോഷം വരുത്തുന്നില്ല, ഒപ്പം വൈറസുകൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഓഫർ കൂടുതൽ ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദവും കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമാക്കാൻ കുക്കികൾ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സംഭരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബ്ര .സർ സംരക്ഷിക്കുന്ന ചെറിയ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകളാണ് കുക്കികൾ.

ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക കുക്കികളും “സെഷൻ കുക്കികൾ” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. നിങ്ങളുടെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം അവ യാന്ത്രികമായി ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും. മറ്റ് കുക്കികൾ നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ സൂക്ഷിക്കും. അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ര browser സർ തിരിച്ചറിയാൻ ഈ കുക്കികൾ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് ബ്ര browser സർ സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയും, അതുവഴി കുക്കികളുടെ ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും വ്യക്തിഗത കേസുകളിൽ മാത്രം കുക്കികളെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ചില കേസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായി കുക്കികളുടെ സ്വീകാര്യത ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങൾ ബ്ര browser സർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ കുക്കികൾ സ്വപ്രേരിതമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നത് സജീവമാക്കുക. കുക്കികൾ നിർജ്ജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കാം.

ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനോ ആവശ്യമായ കുക്കികൾ (ഉദാ. ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് പ്രവർത്തനം) ആർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 ഖണ്ഡിക 1 ലിറ്റർ. f ജിഡിപിആർ സംരക്ഷിച്ചു. സാങ്കേതികമായി പിശകില്ലാത്തതും സേവനങ്ങളുടെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതുമായ പ്രൊവിഷനുകൾക്കായി കുക്കികൾ സംഭരിക്കുന്നതിന് വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിന് നിയമാനുസൃത താൽപ്പര്യമുണ്ട്. മറ്റ് കുക്കികൾ (ഉദാ. നിങ്ങളുടെ സർഫിംഗ് സ്വഭാവം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കുക്കികൾ) സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ ഡാറ്റ പരിരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഇവ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കും.

"പ്രവർത്തനം" കുക്കി വിഭാഗം

"ഫംഗ്ഷൻ" വിഭാഗത്തിലെ കുക്കികൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമവും വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ ഈ വിഭാഗത്തിലെ ദാതാക്കളെ നിർജ്ജീവമാക്കാൻ കഴിയില്ല.

ദാതാക്കൾ

 • www.amp-cloud.de

കുക്കി വിഭാഗം "ഉപയോഗം"

"ഉപയോഗം" വിഭാഗത്തിലെ കുക്കികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫംഗ്ഷനുകൾ, വീഡിയോ ഉള്ളടക്കം, ഫോണ്ടുകൾ മുതലായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഉള്ളടക്കമോ നൽകുന്ന ദാതാക്കളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പേജിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഈ വിഭാഗത്തിലെ ദാതാക്കൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു .

ദാതാക്കൾ

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

"അളക്കൽ" കുക്കി വിഭാഗം

"അളക്കൽ" വിഭാഗത്തിലെ കുക്കികൾ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ്സ് വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദാതാക്കളിൽ നിന്നാണ് (അജ്ഞാതമായി, തീർച്ചയായും). ഇത് വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ വികസിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു അവലോകനം നൽകുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന്, ദീർഘകാലത്തേക്ക് സൈറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം.

ദാതാക്കൾ

 • google.com

"ധനസഹായം" കുക്കി വിഭാഗം

"ഫിനാൻസിംഗ്" വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കുക്കികൾ സേവന ചെലവുകൾക്കും വെബ്‌സൈറ്റ് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗത്തിനും ധനസഹായം നൽകുന്ന ദാതാക്കളിൽ നിന്നാണ്. ഇത് വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ തുടർച്ചയായ നിലനിൽപ്പിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ദാതാക്കൾ

 • google.com

സെർവർ ലോഗ് ഫയലുകൾ

നിങ്ങളുടെ ബ്ര browser സർ സ്വപ്രേരിതമായി ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സെർവർ ലോഗ് ഫയലുകളിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ദാതാവ് സ്വപ്രേരിതമായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയാണ്:

 • ബ്ര rowser സർ തരവും ബ്ര browser സർ പതിപ്പും
 • ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചു
 • റഫറർ URL
 • ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹോസ്റ്റ് നാമം
 • സെർവർ അഭ്യർത്ഥനയുടെ സമയം
 • IP വിലാസം

ഈ ഡാറ്റ മറ്റ് ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

ആർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നത്. 6 ഖണ്ഡിക 1 ലിറ്റ്. f ജിഡിപിആർ. വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിന് സാങ്കേതികമായി പിശകില്ലാത്ത അവതരണത്തിലും വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിലും നിയമാനുസൃത താൽപ്പര്യമുണ്ട് - ഇതിനായി സെർവർ ലോഗ് ഫയലുകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യണം.

സോഷ്യൽ മീഡിയ:

Facebook പ്ലഗിനുകൾ (& പങ്കിടൽ ബട്ടൺ പോലെ)

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ പ്ലഗിനുകൾ, ദാതാവ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ക്., 1 ഹാക്കർ വേ, മെൻലോ പാർക്ക്, കാലിഫോർണിയ 94025, യുഎസ്എ, ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫേസ്ബുക്ക് ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ "ലൈക്ക്" ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പ്ലഗിനുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഫേസ്ബുക്ക് പ്ലഗിന്നുകളുടെ ഒരു അവലോകനം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്താം: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, പ്ലഗ്-ഇൻ വഴി നിങ്ങളുടെ ബ്ര browser സറും ഫേസ്ബുക്ക് സെർവറും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഐപി വിലാസം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച വിവരങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിന് ലഭിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്ക into ണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് "ലൈക്ക്" ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ പേജുകളുടെ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ലിങ്കുചെയ്യാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ സന്ദർശനം നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിയോഗിക്കാൻ ഇത് Facebook- നെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു. പേജുകളുടെ ദാതാവ് എന്ന നിലയിൽ, പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത ഡാറ്റയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചോ ഫേസ്ബുക്ക് അതിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്താം: https://de-de.facebook.com/policy.php

ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ സന്ദർശനം നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിയോഗിക്കാൻ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലോഗ് out ട്ട് ചെയ്യുക.

Google+ പ്ലഗിൻ

ഞങ്ങളുടെ പേജുകൾ Google+ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗൂഗിൾ ഇങ്ക്., 1600 ആംഫിതിയേറ്റർ പാർക്ക്‌വേ, മ ain ണ്ടെയ്ൻ വ്യൂ, സി‌എ 94043, യു‌എസ്‌എ.

വിവര ശേഖരണവും പ്രചാരണവും: ലോകമെമ്പാടും വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് Google+ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്കും മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്കും Google+ ബട്ടൺ വഴി Google- ൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളിൽ നിന്നും വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഉള്ളടക്കം ലഭിക്കും. ഉള്ളടക്കത്തിനായി നിങ്ങൾ +1 നൽകിയ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾ +1 ക്ലിക്കുചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ട പേജിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും Google സംരക്ഷിക്കുന്നു. തിരയൽ ഫലങ്ങളിലോ Google പ്രൊഫൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലോ ഇൻറർനെറ്റിലെ പരസ്യങ്ങളിലോ പോലുള്ള Google സേവനങ്ങളിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ പേരും ഫോട്ടോയും ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ +1 ഒരു സൂചനയായി കാണിക്കാൻ കഴിയും.

നിങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമായി Google സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ +1 പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ Google രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Google+ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന, പൊതുവായ Google പ്രൊഫൈൽ ആവശ്യമാണ്, അതിൽ പ്രൊഫൈലിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പേരെങ്കിലും അടങ്ങിയിരിക്കണം. എല്ലാ Google സേവനങ്ങളിലും ഈ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ Google അക്കൗണ്ട് വഴി ഉള്ളടക്കം പങ്കിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച മറ്റൊരു പേരിനെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനും ഈ പേരിന് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്ന മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ Google പ്രൊഫൈലിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കാണിക്കാൻ കഴിയും.

ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം: മുകളിൽ വിവരിച്ച ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ, നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ബാധകമായ Google ഡാറ്റ പരിരക്ഷണ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഉപയോഗിക്കും. ഉപയോക്താക്കളുടെ +1 പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംഗ്രഹിച്ച സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ Google പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാധകർ, പരസ്യദാതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ പോലുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കും പങ്കാളികൾക്കും കൈമാറാം.

വിശകലന ഉപകരണങ്ങളും പരസ്യവും:

Google Analytics

ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് വെബ് വിശകലന സേവനമായ Google Analytics- ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗൂഗിൾ ഇങ്ക്., 1600 ആംഫിതിയേറ്റർ പാർക്ക്‌വേ, മ ain ണ്ടെയ്ൻ വ്യൂ, സി‌എ 94043, യു‌എസ്‌എ.

Google Analytics "കുക്കികൾ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും വിശകലനം ചെയ്യാൻ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതുമായ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകളാണ്. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കുക്കി ജനറേറ്റുചെയ്‌ത വിവരങ്ങൾ സാധാരണയായി യു‌എസ്‌എയിലെ ഒരു Google സെർവറിലേക്ക് മാറ്റുകയും അവിടെ സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Google Analytics കുക്കികളുടെ സംഭരണം ആർട്ട് 6 പാര. 1 ലിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. f ജിഡിപിആർ. വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റും പരസ്യവും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്തൃ പെരുമാറ്റം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് നിയമാനുസൃത താൽപ്പര്യമുണ്ട്.

IP അജ്ഞാതവൽക്കരണം

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ IP അജ്ഞാതവൽക്കരണ പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കി. തൽഫലമായി, നിങ്ങളുടെ ഐ‌പി വിലാസം യു‌എസ്‌എയിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിനുമുമ്പ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളിലോ യൂറോപ്യൻ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ കരാറിന്റെ മറ്റ് കരാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ Google ചുരുക്കും. പൂർണ്ണ ഐപി വിലാസം യു‌എസ്‌എയിലെ ഒരു Google സെർവറിലേക്ക് മാത്രമേ കൈമാറൂ, മാത്രമല്ല അസാധാരണമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഓപ്പറേറ്ററെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം വിലയിരുത്തുന്നതിനും വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സമാഹരിക്കുന്നതിനും വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രവർത്തനവും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സേവനങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് നൽകുന്നതിനും Google ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. Google Analytics ന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങളുടെ ബ്ര browser സർ കൈമാറുന്ന IP വിലാസം മറ്റ് Google ഡാറ്റയുമായി ലയിപ്പിക്കില്ല.

ബ്ര rowser സർ പ്ലഗിൻ

അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബ്ര browser സർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുക്കികളുടെ സംഭരണം തടയാൻ കഴിയും; എന്നിരുന്നാലും, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവയുടെ പൂർണ്ണമായ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കുക്കി ജനറേറ്റുചെയ്‌ത ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗവുമായി (നിങ്ങളുടെ ഐപി വിലാസം ഉൾപ്പെടെ) Google- നെ തടയാനും ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമായ ബ്രൗസർ പ്ലഗ്-ഇൻ ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്ത് ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് തടയാൻ കഴിയും: https: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

വിവരശേഖരണത്തിനെതിരായ എതിർപ്പ്

ചുവടെയുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് Google Analytics തടയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ Google Analytics അക്ക in ണ്ടിലെ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരണം നിങ്ങൾ നിർജ്ജീവമാക്കുന്ന "" ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത് കുക്കികളുടെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള വിവരങ്ങളും ക്രമീകരണ ഓപ്ഷനുകളും കാണിക്കുന്നു:

Google- ന്റെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ Google Analytics എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓർഡർ ചെയ്യുക

Google- മായി ഞങ്ങൾ ഒരു കരാർ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയും Google Analytics ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജർമ്മൻ ഡാറ്റ പരിരക്ഷണ അധികാരികളുടെ കർശനമായ ആവശ്യകതകൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു.

Google Analytics- ലെ ജനസംഖ്യാ സവിശേഷതകൾ

ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് Google Analytics- ന്റെ “ഡെമോഗ്രാഫിക് സവിശേഷതകൾ” ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സൈറ്റ് സന്ദർശകരുടെ പ്രായം, ലിംഗഭേദം, താൽപ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. Google- ൽ നിന്നുള്ള താൽപ്പര്യ അധിഷ്‌ഠിത പരസ്യത്തിൽ നിന്നും മൂന്നാം കക്ഷി ദാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശക ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ഈ ഡാറ്റ വരുന്നു. ഈ ഡാറ്റ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തിക്ക് നൽകാനാവില്ല. നിങ്ങളുടെ Google അക്ക in ണ്ടിലെ പരസ്യ ക്രമീകരണങ്ങൾ വഴി ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം നിർജ്ജീവമാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ “ഡാറ്റ ശേഖരണത്തോടുള്ള എതിർപ്പ്” എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ Google Analytics നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നത് നിരോധിക്കാം.ഈ വെബ്സൈറ്റ് Google Analytics ന്റെ “ഡെമോഗ്രാഫിക് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ” ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സൈറ്റ് സന്ദർശകരുടെ പ്രായം, ലിംഗഭേദം, താൽപ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. Google- ൽ നിന്നുള്ള താൽപ്പര്യ അധിഷ്‌ഠിത പരസ്യത്തിൽ നിന്നും മൂന്നാം കക്ഷി ദാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശക ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ഈ ഡാറ്റ വരുന്നു. ഈ ഡാറ്റ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തിക്ക് നൽകാനാവില്ല. നിങ്ങളുടെ Google അക്ക in ണ്ടിലെ പരസ്യ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ പ്രവർത്തനം നിർജ്ജീവമാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ “ഡാറ്റ ശേഖരണത്തോടുള്ള എതിർപ്പ്” വിഭാഗത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ Google Analytics നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നത് നിരോധിക്കാം.

Google AdSense

ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് Google Inc. ("Google") ൽ നിന്നുള്ള പരസ്യങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സേവനമായ Google AdSense ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗൂഗിൾ ഇങ്ക്., 1600 ആംഫിതിയേറ്റർ പാർക്ക്‌വേ, മ ain ണ്ടെയ്ൻ വ്യൂ, സി‌എ 94043, യു‌എസ്‌എ.

നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നതും വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതുമായ "കുക്കികൾ", ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകൾ Google AdSense ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗൂഗിൾ ബീക്കണുകളും (അദൃശ്യ ഗ്രാഫിക്സ്) Google AdSense ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ പേജുകളിലെ സന്ദർശക ട്രാഫിക് പോലുള്ള വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഈ വെബ് ബീക്കണുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും (നിങ്ങളുടെ ഐപി വിലാസം ഉൾപ്പെടെ) കുക്കികളും വെബ് ബീക്കണുകളും സൃഷ്ടിച്ച വിവരങ്ങളും പരസ്യ ഫോർമാറ്റുകളുടെ വിതരണവും യു‌എസ്‌എയിലെ ഒരു Google സെർവറിലേക്ക് കൈമാറുകയും അവിടെ സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾ‌ Google ൻറെ കരാർ‌ പങ്കാളികൾക്ക് Google ലേക്ക് കൈമാറാൻ‌ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഡാറ്റയുമായി Google നിങ്ങളുടെ IP വിലാസം ലയിപ്പിക്കില്ല.

ആഡ്സെൻസ് കുക്കികളുടെ സംഭരണം ആർട്ട് 6 പാര. 1 ലിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. f ജിഡിപിആർ. വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റും പരസ്യവും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്തൃ പെരുമാറ്റം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് നിയമാനുസൃത താൽപ്പര്യമുണ്ട്.

അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബ്ര browser സർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുക്കികളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തടയാൻ കഴിയും; എന്നിരുന്നാലും, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവയുടെ പൂർണ്ണമായ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, മുകളിൽ വിവരിച്ച രീതിയിലും മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശ്യത്തിലും Google നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

പ്ലഗിന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും:

Google വെബ് ഫോണ്ടുകൾ

ഫോണ്ടുകളുടെ ഏകീകൃത പ്രദർശനത്തിനായി Google നൽകിയ വെബ് ഫോണ്ടുകൾ ഈ പേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പേജ് വിളിക്കുമ്പോൾ, ടെക്സ്റ്റുകളും ഫോണ്ടുകളും ശരിയായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ബ്ര browser സർ ആവശ്യമായ വെബ് ഫോണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ര browser സർ കാഷെയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു.

ഈ ആവശ്യത്തിനായി, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ര browser സർ Google സെർവറുകളിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഐപി വിലാസം വഴി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്തതായി ഇത് Google ന് അറിവ് നൽകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ഓഫറുകളുടെ ആകർഷകവും ആകർഷകവുമായ അവതരണത്തിന്റെ താൽ‌പ്പര്യത്തിലാണ് Google വെബ് ഫോണ്ടുകളുടെ ഉപയോഗം. ഇത് കലയുടെ അർത്ഥത്തിൽ നിയമാനുസൃതമായ താൽപ്പര്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. 6 ഖണ്ഡിക 1 ലിറ്റ്. f ജിഡിപിആർ.

നിങ്ങളുടെ ബ്ര browser സർ വെബ് ഫോണ്ടുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു സാധാരണ ഫോണ്ട് ഉപയോഗിക്കും.

Google വെബ് ഫോണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ https://developers.google.com/fonts/faq ലും Google ന്റെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലും കാണാം:
https://www.google.com/policies/privacy/


പരസ്യം