എ‌എം‌പി ലൈവ് ലിസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനോടുകൂടിയ എ‌എം‌പി പ്ലഗ്-ഇൻ
(!! താൽക്കാലികമായി നിർജ്ജീവമാക്കി !!)

Google AMP പേജുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനുള്ള Accelerated-Mobile-Pages (AMP) ജനറേറ്റർ, AMP പ്ലഗിന്നുകൾ , AMPHTML ടാഗ് ജനറേറ്റർ എന്നിവ AMP ലൈവ് ലിസ്റ്റ് ഫംഗ്‌ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയും സൃഷ്‌ടിച്ച ഓരോ AMP വശത്തും തത്സമയ ഡാറ്റ അപ്‌ഡേറ്റ് സ്വയമേവ സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


പരസ്യം

<amp-live-list> -ടാഗ് സംയോജനം


extension

ആക്സിലറേറ്റഡ് മൊബൈൽ പേജുകൾ ജനറേറ്റർ യാന്ത്രികമായി ഒരു AMP പതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു <amp-live-list> ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആർട്ടിക്കിൾ അപ്ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ രീതിയിൽ, എല്ലാ AMP സൈറ്റുകളിലും ഒരുതരം തത്സമയ ബ്ലോഗ് പ്രവർത്തനം ഉണ്ട്.

ഒരു ഉപയോക്താവ് ഒരു വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ എ‌എം‌പി പതിപ്പ് കാണുകയും അതിനിടയിൽ ഈ എ‌എം‌പി പേജിനായി പുതിയ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പുതിയതും കാലികവുമായ ഒരു പതിപ്പ് ലഭ്യമാണെന്ന് എ‌എം‌പി പേജ് തിരിച്ചറിയുന്നു.

ഉപയോക്താവ് എ‌എം‌പി പേജ് വീണ്ടും ലോഡുചെയ്യാതെ തന്നെ, വായിക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള ലേഖന അപ്‌ഡേറ്റിന്റെ ഉപയോക്താവിനെ എ‌എം‌പി പേജ് അറിയിക്കുന്നു!

ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഒരു ബട്ടൺ ഉപയോക്താവിന് കാണിക്കും. ഉപയോക്താവ് എ‌എം‌പി ലേഖന അപ്‌ഡേറ്റ് ബട്ടൺ‌ ക്ലിക്കുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ‌, പുതിയ എ‌എം‌പി പതിപ്പ് പരിചിതമായ എ‌എം‌പി വേഗതയിൽ‌ ഉടൻ‌ ലോഡുചെയ്യുന്നു! ഇത് പൂർണ്ണമായ വീണ്ടും ലോഡുചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഹ്രസ്വമായ ലോഡിംഗ് സമയങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കുകയും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉപയോക്താവിനെ കാലികമാക്കി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, എ‌എം‌പി ഉപയോഗിച്ച് തത്സമയ ടിക്കറുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനാകും.

ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ മൊബൈൽ പേജ് ജനറേറ്റർ ഒരു AMP പേജ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അത് AMP പേജ് സെർവറിലേക്ക് (ഉദാ. Google സെർവർ) ഓരോ 16 സെക്കൻഡിലും ഒരു അഭ്യർത്ഥന അയയ്‌ക്കുകയും പുതിയ ലേഖന പതിപ്പ് ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പുതിയ ലേഖന പതിപ്പ് നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ, AMP പേജ് ഉപയോക്താവിന് ലേഖന അപ്‌ഡേറ്റ് ബട്ടണിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു AMP അപ്‌ഡേറ്റ് അറിയിപ്പ് കാണിക്കുന്നു.


പരസ്യം