Datenschutz, Cookies & Haftung


Newid gosodiadau diogelu data:

Defnyddiwch y botwm canlynol i agor y testun am ddefnyddio cwcis, y gallwch eu defnyddio i newid y gosodiadau diogelu data cysylltiedig.

Haftung bezüglich der Inhalte von www.amp-cloud.de:

Cafodd cynnwys tudalennau www.amp-cloud.de eu creu gyda gofal mawr. Ni roddir unrhyw warant am gywirdeb, cyflawnrwydd ac amserol y cynnwys. Fel darparwr gwasanaeth, mae'r cyfrifoldeb yn ôl § 7 Paragraff 1 TMG yn berthnasol i'w gynnwys ei hun ar dudalennau www.amp-cloud.de yn unol â deddfau cyffredinol. Yn ôl §§ 8 i 10 TMG, fodd bynnag, nid oes unrhyw rwymedigaeth fel darparwr gwasanaeth i fonitro gwybodaeth trydydd parti a drosglwyddir neu a storir nac i ymchwilio i amgylchiadau sy'n dynodi gweithgaredd anghyfreithlon. Nid yw rhwymedigaethau i ddileu neu rwystro'r defnydd o wybodaeth yn unol â deddfau cyffredinol yn cael eu heffeithio. Fodd bynnag, dim ond o'r adeg y deuwn yn ymwybodol o dramgwydd cyfreithiol penodol y mae atebolrwydd am y cyfeiriad hwn yn bosibl. Cyn gynted ag y deuwn yn ymwybodol o droseddau cyfreithiol o'r fath, bydd y cynnwys hwn yn cael ei ddileu cyn gynted â phosibl.

Haftung bezüglich Links auf www.amp-cloud.de:

Das Angebot von www.amp-cloud.de kann Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, auf deren Inhalte der Betreiber von www.amp-cloud.de keinen Einfluss hat. Deshalb wird für diese fremden Inhalte keine Gewähr übernommen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links schnellstmöglich entfernen.

Hawlfraint:

Die durch den Sitebetreiber erstellten Inhalte und Werke auf den Seiten von www.amp-cloud.de unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede andere Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des zugehörigem Autors, Erstellers oder Betreibers. Eventuelle Downloads und Kopien dieser Seite sind ausschließlich für den privaten Gebrauch gestattet. Jede Art der kommerziellen Nutzung wird ohne ausdrücklich Genehmigung des rechtmäßigen Urhebers untersagt! Soweit die Inhalte auf den Seiten von www.amp-cloud.de nicht vom Seitenbetreiber selbst erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Dazu werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollte trotzdem eine Urheberrechtsverletzung ersichtlich werden, wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte schnellstmöglich entfernen.

Datenschutz auf einen Blick:

Gwybodaeth gyffredinol

Mae'r wybodaeth ganlynol yn darparu trosolwg syml o'r hyn sy'n digwydd i'ch data personol pan ymwelwch â'n gwefan. Mae data personol yn holl ddata y gellir eich adnabod chi'n bersonol â nhw. Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl am bwnc diogelu data yn ein datganiad diogelu data a restrir o dan y testun hwn.

Casglu data ar ein gwefan

Pwy sy'n gyfrifol am gasglu data ar y wefan hon?

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.

Sut ydyn ni'n casglu'ch data?

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.

Mae data arall yn cael ei gofnodi'n awtomatig gan ein systemau TG pan ymwelwch â'r wefan. Data technegol yn bennaf yw hwn (e.e. porwr rhyngrwyd, system weithredu neu amser gweld y dudalen). Cesglir y data hwn yn awtomatig cyn gynted ag y byddwch yn mynd i mewn i'n gwefan.

Ar gyfer beth rydyn ni'n defnyddio'ch data?

Mae gennych hawl i dderbyn gwybodaeth am darddiad, derbynnydd a phwrpas eich data personol sydd wedi'i storio yn rhad ac am ddim ar unrhyw adeg. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn am gywiro, blocio neu ddileu'r data hwn. Gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg yn y cyfeiriad a roddir yn yr hysbysiad cyfreithiol os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am ddiogelu data. Mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn i'r awdurdod goruchwylio cymwys.

Offer dadansoddi ac offer trydydd parti

Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Sie können dieser Analyse widersprechen oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools verhindern. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in der folgenden Datenschutzerklärung.

Gallwch wrthwynebu'r dadansoddiad hwn. Byddwn yn eich hysbysu am bosibiliadau gwrthwynebu yn y datganiad diogelu data hwn.

Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen:

Datenschutz

Mae gweithredwyr y wefan hon yn cymryd amddiffyniad eich data personol o ddifrif. Rydym yn trin eich data personol yn gyfrinachol ac yn unol â'r rheoliadau diogelu data statudol a'r datganiad diogelu data hwn.

Pan ddefnyddiwch y wefan hon, cesglir data personol amrywiol. Mae data personol yn ddata y gellir eich adnabod chi'n bersonol â nhw. Mae'r datganiad diogelu data hwn yn esbonio pa ddata rydyn ni'n ei gasglu a beth rydyn ni'n ei ddefnyddio. Mae hefyd yn esbonio sut ac at ba bwrpas y gwneir hyn.

Rydym yn tynnu sylw y gall trosglwyddo data dros y Rhyngrwyd (e.e. wrth gyfathrebu trwy e-bost) fod â bylchau diogelwch. Nid yw'n bosibl diogelu'r data yn llwyr rhag mynediad gan drydydd partïon.

Nodyn ar y corff cyfrifol

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


Y corff cyfrifol yw'r person naturiol neu gyfreithiol sydd, ar ei ben ei hun neu ar y cyd ag eraill, yn penderfynu ar ddibenion a dulliau prosesu data personol (e.e. enwau, cyfeiriadau e-bost, ac ati).

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Hawl i apelio i'r awdurdod goruchwylio cyfrifol

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

Auskunft, Sperrung, Löschung

O fewn fframwaith y darpariaethau statudol cymwys, mae gennych hawl i wybodaeth am ddim am eich data personol wedi'i storio, eu tarddiad a'u derbynnydd a phwrpas y prosesu data ac, os oes angen, hawl i gywiro, blocio neu ddileu'r data hwn. Gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg yn y cyfeiriad a roddir yn yr hysbysiad cyfreithiol os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ar bwnc data personol.

Gwrthwynebiad i hysbysebu post

Rydym trwy hyn yn gwrthwynebu defnyddio'r data cyswllt a gyhoeddir yng nghyd-destun y rhwymedigaeth argraffnod ar gyfer anfon deunyddiau hysbysebu a gwybodaeth digymell. Mae gweithredwyr y tudalennau yn benodol yn cadw'r hawl i gymryd camau cyfreithiol os bydd gwybodaeth hysbysebu yn cael ei hanfon yn ddigymell, fel e-byst sbam.

Casglu data ar ein gwefan:

Cwcis

Mae rhai o'r gwefannau'n defnyddio cwcis fel y'u gelwir. Nid yw cwcis yn niweidio'ch cyfrifiadur ac nid ydynt yn cynnwys firysau. Mae cwcis yn gwneud ein cynnig yn fwy hawdd ei ddefnyddio, yn fwy effeithiol ac yn fwy diogel. Ffeiliau testun bach yw cwcis sy'n cael eu storio ar eich cyfrifiadur a'u cadw gan eich porwr.

Yr enw ar y mwyafrif o'r cwcis rydyn ni'n eu defnyddio yw “cwcis sesiwn”. Fe'u dilëir yn awtomatig ar ôl eich ymweliad. Mae cwcis eraill yn parhau i gael eu storio ar eich dyfais nes i chi eu dileu. Mae'r cwcis hyn yn ein galluogi i adnabod eich porwr y tro nesaf y byddwch yn ymweld.

Gallwch chi osod eich porwr fel eich bod chi'n cael gwybod am osod cwcis a chaniatáu cwcis mewn achosion unigol yn unig, eithrio derbyn cwcis ar gyfer rhai achosion neu'n gyffredinol ac actifadu dileu cwcis yn awtomatig pan fyddwch chi'n cau'r porwr. Os yw cwcis yn cael eu dadactifadu, gellir cyfyngu ymarferoldeb y wefan hon.

Mae cwcis sy'n ofynnol i gyflawni'r broses gyfathrebu electronig neu i ddarparu rhai swyddogaethau sydd eu hangen arnoch (e.e. swyddogaeth trol siopa) yn cael eu storio ar sail Celf. 6 Para. 1 lit. f GDPR wedi'i arbed. Mae gan weithredwr y wefan fuddiant dilys mewn storio cwcis ar gyfer darparu ei wasanaethau yn dechnegol ddi-wall a optimized. I'r graddau y mae cwcis eraill (e.e. cwcis ar gyfer dadansoddi eich ymddygiad syrffio) yn cael eu storio, bydd y rhain yn cael eu trin ar wahân yn y datganiad diogelu data hwn.

Cookie-Kategorie "Funktion"

Cookies, der Kategorie "Funktion" sind rein funktional und für den Betrieb der Webseite bzw. zur Umsetzung bestimmter Funktionen nötig. Anbieter dieser Kategorie können daher nicht deaktiviert werden.

darparwyr

 • www.amp-cloud.de

Cookie-Kategorie "Nutzung"

Daw cwcis yn y categori "Defnydd" gan ddarparwyr sy'n darparu swyddogaethau neu gynnwys penodol, megis swyddogaethau cyfryngau cymdeithasol, cynnwys fideo, ffontiau, ac ati. Mae darparwyr yn y categori hwn yn dylanwadu ar p'un a yw'r holl elfennau ar y dudalen yn gweithio'n iawn. .

darparwyr

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

Categori cwci "Mesur"

Daw cwcis yn y categori "Mesur" gan ddarparwyr sy'n gallu dadansoddi mynediad i'r wefan (yn ddienw, wrth gwrs). Mae hyn yn rhoi trosolwg o berfformiad gwefan a sut mae'n datblygu. O hyn, gellir deillio mesurau, er enghraifft, i wella'r safle yn y tymor hir.

darparwyr

 • google.com

Categori cwci "Ariannu"

Daw cwcis o'r categori "Ariannu" gan ddarparwyr y mae eu gwasanaethau'n ariannu'r costau gweithredu ac mae rhan o'r wefan yn ei gynnig. Mae hyn yn cefnogi goroesiad tymor hir y wefan.

darparwyr

 • google.com

Server-Log-Dateien

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

 • Math o borwr a fersiwn porwr
 • system weithredu a ddefnyddir
 • Referrer URL
 • Enw gwesteiwr y cyfrifiadur sy'n cyrchu
 • Uhrzeit der Serveranfrage
 • Cyfeiriad IP

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Cesglir y data hwn ar sail Celf. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Mae gan weithredwr y wefan ddiddordeb dilys mewn cyflwyno ac optimeiddio ei wefan yn dechnegol ddi-wall - rhaid cofnodi ffeiliau log y gweinydd ar gyfer hyn.

Soziale Medien:

Ategion Facebook (hoffi a rhannu botwm)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter: https://de-de.facebook.com/policy.php

Os nad ydych am i Facebook allu aseinio'ch ymweliad â'n gwefan i'ch cyfrif defnyddiwr Facebook, allgofnodwch o'ch cyfrif defnyddiwr Facebook.

Ategyn Google+

Mae ein tudalennau'n defnyddio swyddogaethau Google+. Y darparwr yw Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, UDA.

Casglu a lledaenu gwybodaeth: Gallwch ddefnyddio'r botwm Google+ i gyhoeddi gwybodaeth ledled y byd. Rydych chi a defnyddwyr eraill yn derbyn cynnwys wedi'i bersonoli gan Google a'n partneriaid trwy'r botwm Google+. Mae Google yn arbed y wybodaeth rydych chi wedi'i rhoi +1 ar gyfer cynnwys a gwybodaeth am y dudalen y gwnaethoch chi ei gweld pan wnaethoch chi glicio +1. Gellir arddangos eich +1 fel cyfeirnod ynghyd â'ch enw proffil a'ch llun yng ngwasanaethau Google, megis mewn canlyniadau chwilio neu yn eich proffil Google, neu mewn lleoedd eraill ar wefannau a hysbysebion ar y Rhyngrwyd.

Mae Google yn cofnodi gwybodaeth am eich gweithgareddau +1 er mwyn gwella gwasanaethau Google i chi ac eraill. Er mwyn gallu defnyddio'r botwm Google+, mae angen proffil Google cyhoeddus sy'n weladwy yn fyd-eang y mae'n rhaid iddo gynnwys o leiaf yr enw a ddewiswyd ar gyfer y proffil. Defnyddir yr enw hwn ym mhob gwasanaeth Google. Mewn rhai achosion, gall yr enw hwn hefyd ddisodli enw arall a ddefnyddiwyd gennych wrth rannu cynnwys trwy'ch cyfrif Google. Gellir dangos hunaniaeth eich proffil Google i ddefnyddwyr sy'n adnabod eich cyfeiriad e-bost neu sydd â gwybodaeth adnabod arall amdanoch chi.

Defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd: Yn ychwanegol at y dibenion a amlinellir uchod, bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei defnyddio yn unol â rheoliadau diogelu data Google cymwys. Efallai y bydd Google yn cyhoeddi ystadegau cryno am weithgareddau +1 defnyddwyr neu eu trosglwyddo i ddefnyddwyr a phartneriaid, megis cyhoeddwyr, hysbysebwyr neu wefannau cysylltiedig.

Offer dadansoddi a hysbysebu:

Google Analytics

Mae'r wefan hon yn defnyddio swyddogaethau'r gwasanaeth dadansoddi gwe Google Analytics. Y darparwr yw Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, UDA.

Mae Google Analytics yn defnyddio "cwcis" fel y'u gelwir. Ffeiliau testun yw'r rhain sy'n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur ac sy'n galluogi dadansoddi'ch defnydd o'r wefan. Mae'r wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci am eich defnydd o'r wefan hon fel arfer yn cael ei throsglwyddo i weinydd Google yn UDA a'i storio yno.

Mae storio cwcis Google Analytics yn seiliedig ar Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Mae gan weithredwr y wefan ddiddordeb dilys mewn dadansoddi ymddygiad defnyddwyr er mwyn gwneud y gorau o'i wefan a'i hysbysebu.

Dienw IP

Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Browser Plugin

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Gwrthwynebiad yn erbyn casglu data

Gallwch atal Google Analytics rhag casglu'ch data trwy glicio ar y botwm isod. Mae hyn yn dangos y wybodaeth a'r opsiynau gosod ar gyfer defnyddio cwcis, trwy glicio ar "" rydych chi'n dadactifadu, ymhlith pethau eraill, y casgliad o'ch data yn ein cyfrif Google Analytics:

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Auftragsdatenverarbeitung

Rydym wedi cwblhau contract prosesu data archeb gyda Google ac wedi gweithredu gofynion llym awdurdodau diogelu data'r Almaen yn llawn wrth ddefnyddio Google Analytics.

Nodweddion demograffig yn Google Analytics

Mae'r wefan hon yn defnyddio swyddogaeth “nodweddion demograffig” Google Analytics. Mae hyn yn caniatáu i adroddiadau gael eu creu sy'n cynnwys gwybodaeth am oedran, rhyw a diddordebau ymwelwyr â'r wefan. Daw'r data hwn o hysbysebu ar sail diddordeb gan Google yn ogystal â data ymwelwyr gan ddarparwyr trydydd parti. Ni ellir neilltuo'r data hyn i berson penodol. Gallwch chi ddadactifadu'r swyddogaeth hon ar unrhyw adeg trwy'r gosodiadau hysbyseb yn eich cyfrif Google neu wahardd casglu Google Analytics yn gyffredinol fel y disgrifir yn yr adran “Gwrthwynebiad i gasglu data”. Mae'r wefan hon yn defnyddio swyddogaeth “nodweddion demograffig” Google Analytics. Mae hyn yn caniatáu i adroddiadau gael eu creu sy'n cynnwys gwybodaeth am oedran, rhyw a diddordebau ymwelwyr â'r wefan. Daw'r data hwn o hysbysebu ar sail diddordeb gan Google a data ymwelwyr gan ddarparwyr trydydd parti. Ni ellir neilltuo'r data hyn i berson penodol. Gallwch chi ddadactifadu'r swyddogaeth hon ar unrhyw adeg gan ddefnyddio'r gosodiadau hysbyseb yn eich cyfrif Google neu wahardd casglu Google Analytics yn gyffredinol fel y disgrifir yn yr adran “Gwrthwynebiad i gasglu data”.

Google AdSense

Mae'r wefan hon yn defnyddio Google AdSense, gwasanaeth ar gyfer integreiddio hysbysebion gan Google Inc. ("Google"). Y darparwr yw Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, UDA.

Mae Google AdSense yn defnyddio "cwcis" fel y'u gelwir, ffeiliau testun sy'n cael eu storio ar eich cyfrifiadur ac sy'n caniatáu dadansoddiad o'r defnydd o'r wefan. Mae Google AdSense hefyd yn defnyddio bannau gwe (graffeg anweledig) fel y'u gelwir. Gellir defnyddio'r bannau gwe hyn i werthuso gwybodaeth fel traffig ymwelwyr ar y tudalennau hyn.

Mae'r wybodaeth a gynhyrchir gan gwcis a bannau gwe am ddefnyddio'r wefan hon (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) a dosbarthu fformatau hysbysebu yn cael eu trosglwyddo i weinydd Google yn UDA a'u storio yno. Gall Google drosglwyddo'r wybodaeth hon i bartneriaid cytundebol Google. Fodd bynnag, ni fydd Google yn uno'ch cyfeiriad IP â data arall sydd wedi'i storio amdanoch chi.

Die Speicherung von AdSense-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

Gallwch atal gosod cwcis trwy osod meddalwedd eich porwr yn unol â hynny; fodd bynnag, hoffem dynnu sylw at yr achos hwn efallai na fyddwch yn gallu defnyddio holl swyddogaethau'r wefan hon i'w llawn raddau. Trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cydsynio i brosesu'r data a gasglwyd amdanoch gan Google yn y modd a ddisgrifir uchod ac at y diben a nodwyd uchod.

Plugins und Tools:

Google Web Fonts

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Os nad yw'ch porwr yn cefnogi ffontiau gwe, bydd ffont safonol yn cael ei ddefnyddio gan eich cyfrifiadur.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google:
https://www.google.com/policies/privacy/


Sioe