Проверувач на меморија на Google AMP

Проверката на кешот AMP проверува дали веб-страница е веќе индексирана во кешот на Google AMP и затоа може побрзо да се прикажува со помош на пребарувањето на Google.

AMP-Seite testen


done

Дел од оптимизацијата за времето на вчитување за страниците на Google AMP се состои во зачувување на пребарувањето Google во меморијата за пребарување. AMP-страниците се вчитуваат директно од побрзиот сервер на Google наместо од вистинскиот сервер за веб-страница.

Со AMP-проверувачот на меморија може да проверите дали една од вашите URL-адреси е веќе вклучена во кешот на Google AMP или не.


Реклами