កម្មវិធីជំនួយអេអឹមខេសំរាប់ទំព័រដែលមាន IFrames

ម៉ាស៊ីនបង្កើនល្បឿនទំព័រចល័ត (អេអឹមភី) សម្រាប់ បង្កើតទំព័រហ្គូហ្គលអេភីអេភី ភីកម្មវិធីជំនួយអេ អឹមភីនិង ម៉ាស៊ីនបង្កើតស្លាកអេមភីអេអិល ផ្ទុកការបំលែងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃ iframes ទៅក្នុងស្លាក <amp-iframe> ។


Werbeanzeigen

ការបញ្ចូលស្លាក <amp-iframe>


extension

Der Accelerated-Mobile-Pages-Generator erkennt automatisch, ob ein Iframe auf Deiner eigenen Seite eingefügt ist und wandelt gefundene Iframes jeweils in einen <amp-iframe>-Tag um.

Aktuell erlaubt AMPHTML auschließlich das Laden von Inhalten, die über eine gültige HTTPS-Verbindung verfügen!

ម៉ាស៊ីនបង្កើតទំព័រចល័តបង្កើនល្បឿនត្រួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិថាតើ URL ដែលបានប្រើនៅក្នុង iframe ក៏អាចទៅដល់តាមរយៈការភ្ជាប់ HTTPS ដែលបានអ៊ីនគ្រីបដែរឬទេ។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះម៉ាស៊ីនបង្កើតទំព័រចល័តដែលបង្កើនល្បឿនគ្រាន់តែផ្លាស់ប្តូរ 'HTTP' សម្រាប់ 'HTTPS' នៅក្នុង URL ។ ប្រសិនបើ URL អាចត្រូវបានបើកជាមួយ HTTPS ម៉ាស៊ីនបង្កើនល្បឿនទំព័រចល័តបំលែង iframe ទៅជាស្លាក 'amp-iframe' ដែលត្រូវគ្នាហើយធ្វើឱ្យមាតិកា iframe មាននៅលើកំណែ AMPHTML ។

Lässt sich die URL nicht mit HTTPS laden, dann kann der Iframe-Inhalt nicht direkt auf der AMPHTML-Version dargestellt werden. In diesem Fall blendet der Accelerated-Mobile-Pages-Generator die folgende Platzhalter-Grafik ein:

Mit einem Klick auf diese Grafik kann der Nutzer den Iframe-Inhalt dann über eine unverschlüsselte 'HTTP-Verbindung' öffnen. Auf diese Weise ist der IFrame-Inhalt zumindest über eine alternative Lösung zu erreichbar und wird nicht komplett ignoriert.


Werbeanzeigen