Plugin AMP với sự hỗ trợ của các mã JavaScript riêng

Der Accelerated-Mobile-Pages (AMP) Generator zum Google-AMP Seiten erstellen, die AMP-Plugins und der AMPHTML-Tag-Generator unterstützen die Übernahme eigener JavaScripts.


Chỉ

Tích hợp JavaScript cụ thể


extension

Nội dung JavaScripts và iframe của riêng bạn chỉ có thể được sử dụng trong các trang AMP trong các điều kiện nhất định.

Mã JavaScript của riêng bạn chỉ có thể được tải vào AMPHTML nếu nó được chèn qua iframe.

Iframe trong AMPHTML (thông qua thẻ 'amp-iframe') chỉ chấp nhận nội dung có kết nối HTTPS được mã hóa.

Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng JavaScripts của riêng mình trong AMPHTML, bạn phải cung cấp chúng qua kết nối HTTPS và sau đó tích hợp chúng vào trang con tương ứng của trang web thông qua Iframe, để Accelerated Mobile Pages Generator sau đó cũng có thể nhận ra JavaScrip của riêng bạn và chuyển đổi chúng thành 'amp Chuyển đổi thẻ -iframe và tích hợp chúng vào trang AMP.

Do đó, trình tạo AMPHTML nhận dạng các iframe được tích hợp (bao gồm cả JavaScripts), chuyển đổi chúng thành các thẻ 'amp-iframe' tương ứng và làm cho các JavaScripts riêng chứa trong đó có sẵn trong phiên bản AMP.

Để sử dụng JavaScript của riêng bạn trong AMPHTML, bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • JavaScript của riêng bạn phải có thể truy cập được dưới HTTPS
  • JavaScript của riêng bạn phải được nhúng qua iframe

Chỉ