Өөрийн JavaScript кодын дэмжлэгтэй AMP залгаас

Google AMP хуудас , AMP залгаасууд болон AMPHTML хаяг үүсгэгчийг бий болгоход зориулж хурдасгасан хөдөлгөөнт хуудсууд (AMP) үүсгэгч нь таны JavaScript-ийг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг.


Werbeanzeige

Тодорхой JavaScript-ийг нэгтгэх


extension

Таны өөрийн JavaScript болон Iframe агуулгыг зөвхөн AMP хуудсанд зөвхөн тодорхой нөхцөлд ашиглах боломжтой.

Таны JavaScript кодыг iframe-ээр оруулсан тохиолдолд л AMPHTML руу дуудаж болно.

AMPHTML дээрх iframes ('amp-iframe' хаягаар) зөвхөн шифрлэгдсэн HTTPS холболттой агуулгыг хүлээн авдаг.

Wer also eigene JavaScripts in AMPHTML verwenden möchte, muss diese zwingend über eine HTTPS-Verbindung bereitstellen und dann via Iframe in die jeweilige Unterseite der Website einbauen, damit kann dann auch der Accelerated-Mobile-Pages-Generator die eigenen JavaScripts erkennen und in 'amp-iframe'-Tags umwandeln, und in die AMP-Seite integrieren.

AMPHTML үүсгэгч нь нэгтгэсэн iframe-үүдийг (JavaScript-ийг оруулаад) таньж, тэдгээрийг харгалзах 'amp-iframe' хаяг болгон хөрвүүлж, тэдгээрт агуулагдсан өөрийн JavaScript-ийг AMP хувилбарт оруулах боломжтой болгодог.

Өөрийн JavaScript-ийг AMPHTML дээр ашиглахын тулд дараахь нөхцлийг хангасан байх ёстой.

  • Таны өөрийн JavaScript-ийг HTTPS дор үзэх боломжтой
  • Таны JavaScript-ийг iframe-ээр оруулах ёстой

Werbeanzeige