પોતાના જાવાસ્ક્રિપ્ટ કોડ સપોર્ટ સાથે એએમપી પ્લગઇન

Der Accelerated-Mobile-Pages (AMP) Generator zum Google-AMP Seiten erstellen, die AMP-Plugins und der AMPHTML-Tag-Generator unterstützen die Übernahme eigener JavaScripts.


Werbeanzeigen

વિશિષ્ટ જાવાસ્ક્રિપ્ટને એકીકૃત કરો


extension

તમારી જાવાસ્ક્રિપ્ટ્સ અને આઈફ્રેમ સામગ્રીનો ઉપયોગ ફક્ત અમુક શરતો હેઠળ એએમપી પૃષ્ઠોમાં જ થઈ શકે છે.

Eigener JavaScript-Code lässt sich in AMPHTML nur laden, wenn dieser über einen Iframe eingefügt wird.

એએમપીએચટીએમએલમાં આઇફ્રેમ્સ ('એમ્પી-આઈફ્રેમ' ટ tagગ દ્વારા) ફક્ત એવી સામગ્રી સ્વીકારે છે કે જેમાં એન્ક્રિપ્ટેડ HTTPS કનેક્શન છે.

તેથી જો તમે એએમપીએચટીએમએલમાં તમારી જાવાસ્ક્રિપ્ટ્સનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હો, તો તમારે તેમને એચટીટીપીએસ કનેક્શન દ્વારા પ્રદાન કરવું આવશ્યક છે અને પછી તેમને આઇફ્રેમ દ્વારા વેબસાઇટના સંબંધિત પેટાપૃષ્ઠમાં એકીકૃત કરવું જોઈએ, જેથી એક્સેલેરેટેડ મોબાઇલ પૃષ્ઠો જનરેટર પણ તમારા પોતાના જાવાસ્ક્રિપ્ટ્સને ઓળખી શકે અને તેમને 'એમ્પીમાં કન્વર્ટ કરી શકે. કન્વર્ટ -ફ્રેમ 'ટsગ્સ અને તેમને એએમપી પૃષ્ઠમાં એકીકૃત કરો.

એએમપીએચટીએમએલ જનરેટર આમ ઇન્ટિગ્રેટેડ આઇફ્રેમ્સ (જાવાસ્ક્રિપ્ટ્સ સહિત) ને ઓળખે છે, તેમને અનુરૂપ 'એમ્પી-આઈફ્રેમ' ટsગ્સમાં ફેરવે છે અને તેમાં સમાયેલ જાવાસ્ક્રિપ્ટ્સને એએમપી સંસ્કરણમાં ઉપલબ્ધ બનાવે છે.

એએમપીએચટીએમએલમાં તમારી પોતાની જાવાસ્ક્રિપ્ટનો ઉપયોગ કરવા માટે, નીચેની શરતો પૂરી કરવી આવશ્યક છે:

  • Das eigene JavaScript muss unter HTTPS zu erreichen sein
  • તમારા પોતાના જાવાસ્ક્રિપ્ટને આઈફ્રેમ દ્વારા એમ્બેડ કરવું આવશ્યક છે

Werbeanzeigen