ໂປແກຼມ AMP ມີການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ລະຫັດ JavaScript ຂອງຕົວເອງ

Der Accelerated-Mobile-Pages (AMP) Generator zum Google-AMP Seiten erstellen, die AMP-Plugins und der AMPHTML-Tag-Generator unterstützen die Übernahme eigener JavaScripts.


ສະແດງ

ປະສົມປະສານ JavaScript ສະເພາະ


extension

JavaScripts ຂອງທ່ານເອງແລະເນື້ອຫາ iframe ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ໄດ້ໃນ ໜ້າ AMP ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະເທົ່ານັ້ນ.

Eigener JavaScript-Code lässt sich in AMPHTML nur laden, wenn dieser über einen Iframe eingefügt wird.

iframes ໃນ AMPHTML (ຜ່ານແທັກ 'amp-iframe') ພຽງແຕ່ຍອມຮັບເນື້ອຫາທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ HTTPS ທີ່ເຂົ້າລະຫັດ.

Wer also eigene JavaScripts in AMPHTML verwenden möchte, muss diese zwingend über eine HTTPS-Verbindung bereitstellen und dann via Iframe in die jeweilige Unterseite der Website einbauen, damit kann dann auch der Accelerated-Mobile-Pages-Generator die eigenen JavaScripts erkennen und in 'amp-iframe'-Tags umwandeln, und in die AMP-Seite integrieren.

ເຄື່ອງຈັກຜະລິດ AMPHTML ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຮັບຮູ້ iframes ປະສົມປະສານ (ລວມທັງ JavaScripts), ປ່ຽນມັນເຂົ້າໄປໃນແທັກ 'amp-iframe' ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ, ແລະເຮັດໃຫ້ JavaScripts ຂອງຕົວມັນເອງມີຢູ່ໃນລຸ້ນ AMP.

ເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ JavaScript ຂອງທ່ານເອງໃນ AMPHTML, ເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໄດ້:

  • Das eigene JavaScript muss unter HTTPS zu erreichen sein
  • JavaScript ຂອງທ່ານເອງຕ້ອງຖືກຝັງຢູ່ໃນ iframe

ສະແດງ