АмП приклучок со поддршка за броење преку Интернет IVW

Генераторот за забрзани мобилни страници (AMP) за создавање страници на Google AMP , додатоците AMP и генераторот за ознаки AMPHTML автоматски ги презема поставките за IVW од ознаката SZM на вашата веб-страница за да се изброи опсегот на IVW!


Реклама

Миграција на ознаки IVW SZM


extension

Генераторот за забрзани мобилни страници автоматски ги препознава податоците за IVW од ознаката SZM на оригиналната страница и ги додава овие податоци на својата AMP страница. На овој начин, постојниот број на IVW на постојната понуда автоматски се презема за забрзаните мобилни страници и, како и обично, се додава на мрежниот дострел на IVW од постојната понуда на Интернет. Ова значи дека нема недостатоци во бројот на IVW!

Генераторот за забрзани мобилни страници ја бара ознаката IVW SZM на соодветната оригинална страница и ги презема следниве параметри за страницата AMP:

  • (" ул ": "... xyz ...") Идентификатор на понудата за IVW
  • (" cp ": "... xyz ...") IVW код
  • (" ко ": "... xyz ...") Коментар за ознака IVW

ИНФО локална листа за AMP-страници:


info

Така што посетите и ПИ-страниците на AMP се правилно доделени на вашиот сопствен опсег на IVW преку Интернет, следнава линија мора да се додаде на локалната листа во вашата сопствена сметка за IVW (www.INFOnline.de):

  • * .amp-cloud.de

Реклама