ကိုယ်ပိုင် JavaScript ကုဒ်များထောက်ပံ့သော AMP ပလပ်အင်

Google AMP စာမျက်နှာများဖန်တီးခြင်းအတွက် Accelerated Mobile Pages (AMP) မီးစက်၊ AMP plugins နှင့် AMPHTML tag generator တို့ ကသင်၏ကိုယ်ပိုင် JavaScripts ကိုအတည်ပြုရန်ကူညီသည်။


ကြော်ငြာ

တိကျတဲ့ JavaScript ကိုပေါင်းစပ်ပါ


extension

Eigene ‪‎JavaScripts‬ und ‪‎Iframe‬-Inhalte lassen sich in ‪‎AMP‬-Seiten nur unter bestimmten Voraussetzungen einsetzen.

သင်၏ကိုယ်ပိုင် JavaScript ကုဒ်ကို iframe မှတဆင့်ထည့်ပါက AMPHTML သို့သာတင်နိုင်သည်။

Iframes in AMPHTML wiederum (via '‪‎amp-iframe‬'-Tag) akzeptieren nur Inhalte, die über eine verschlüsselte ‪‎HTTPS‬-Verbindung verfügen.

Wer also eigene JavaScripts in AMPHTML verwenden möchte, muss diese zwingend über eine HTTPS-Verbindung bereitstellen und dann via Iframe in die jeweilige Unterseite der Website einbauen, damit kann dann auch der Accelerated-Mobile-Pages-Generator die eigenen JavaScripts erkennen und in 'amp-iframe'-Tags umwandeln, und in die AMP-Seite integrieren.

Der AMPHTML-Generator erkennt somit die integrierten Iframes (inkl. der JavaScripts), wandelt diese in entsprechende 'amp-iframe'-Tags um, und stellt die dort enthaltenen, eigenen JavaScripts in der AMP-Version zur Verfügung.

သင်၏ကိုယ်ပိုင် JavaScript ကို AMPHTML တွင်အသုံးပြုရန်အောက်ပါအခြေအနေများကိုလိုက်နာရမည်။

  • Das eigene JavaScript muss unter HTTPS zu erreichen sein
  • သင်၏ကိုယ်ပိုင် JavaScript ကို iframe မှတဆင့်ထည့်ရမည်

ကြော်ငြာ