Kontrola medzipamäte Google AMP

Kontrola medzipamäte AMP kontroluje, či je webová stránka už indexovaná v medzipamäti Google AMP, a dá sa preto rýchlejšie zobraziť pomocou vyhľadávania Google.

Vyskúšajte stranu AMP


done

Súčasťou optimalizácie času načítania stránok Google AMP je uloženie vyhľadávania Google do medzipamäte vyhľadávacieho modulu. Stránky AMP sa načítavajú priamo z rýchlejšieho servera Google namiesto zo skutočného servera webových stránok.

Pomocou nástroja na kontrolu medzipamäte AMP môžete skontrolovať, či už bola jedna z vašich adries URL zahrnutá do medzipamäte Google AMP, alebo nie.


Reklama