ਗੂਗਲ ਏਐਮਪੀ ਕੈਸ਼ ਚੈਕਰ

Der AMP-Cache-Checker prüft, ob eine Webseite schon im Google-AMP-Cache indexiert ist und somit über die Google-Suche schneller ausgegeben werden kann.

AMP-Seite testen


done

ਗੂਗਲ ਏਐਮਪੀ ਪੇਜਾਂ ਲਈ ਲੋਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਓਪਟੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਕੈਚ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਏ ਐਮ ਪੀ ਪੰਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਵਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਏ.ਐੱਮ.ਪੀ.


Werbeanzeige