ตัวตรวจสอบแคช Google AMP

ตัวตรวจสอบแคช AMP จะตรวจสอบว่าเว็บไซต์ได้รับการจัดทำดัชนีใน แคช AMP ของ Google แล้วหรือไม่และสามารถแสดงได้เร็วขึ้นโดยใช้การค้นหาของ Google

ทดสอบด้าน AMP


done

ส่วนหนึ่งของการ เพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการโหลดสำหรับหน้า AMP ของ Google ประกอบด้วยการบันทึกการค้นหาของ Google ในแคชของเครื่องมือค้นหา หน้า AMP โหลดโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ Google ที่เร็วกว่าแทนที่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์จริง

ด้วยตัวตรวจสอบแคช AMP คุณจะตรวจสอบได้ว่าหนึ่งใน URL ของคุณรวมอยู่ในแคช Google AMP แล้วหรือไม่


โฆษณา