Google AMP cache url generator

Google-AMP-Cache-URL-Generator یک نشانی اینترنتی مناسب در AMP-Cache-Format از URL طبیعی هر زیر صفحه ، از هر وب سایت ایجاد می کند.

ساخت URL AMP cache


http

با استفاده از URL حافظه پنهان تولید شده ، می توان نسخه AMP وب سایت ذخیره شده در حافظه پنهان Google AMP را نامید ، در صورتی که صفحه مربوطه قبلاً توسط Google نمایه سازی شده و در حافظه پنهان Google ذخیره شده است.


تبلیغات

فرمت URL حافظه پنهان AMP


link

در صورت امکان ، Google AMP Cache یک زیر دامنه برای همه صفحات AMP که در یک دامنه هستند ایجاد می کند.

ابتدا دامنه وب سایت از IDN (کد پونی) به UTF-8 تبدیل می شود . سرور کش جایگزین موارد زیر می شود:

 • هر - (1 خط فاصله) تا - (2 خط تیره)
 • همه. (1 امتیاز) تا - (1 خط فاصله)
 • مثال: amp-cloud.de می شود
  amp--cloud-de.cdn.ampproject.org

دامنه تبدیل شده آدرس میزبان URL حافظه پنهان Google AMP است. در مرحله بعدی ، URL کامل حافظه پنهان کنار هم قرار داده می شود ، و قسمت های زیر به آدرس میزبان اضافه می شوند:

 • شاخصی که نوع پرونده را طبقه بندی می کند
  • a / c / برای پرونده های AMPHTML
  • a / i / برای تصاویر
  • a / r / برای قلم ها (قلم ها)
 • شاخصی که بارگیری از طریق TSL را امکان پذیر می کند (https)
  • a / s / برای فعال کردن
 • نشانی اینترنتی اصلی وب سایت بدون طرح HTTP

نمونه ای از یک URL در قالب URL Google AMP Cache:


beenhere

نشانی اینترنتی اصلی نمونه:

 • https://amp-cloud.de/amp-cache-url-generator.php؟test=123&abc=hallo+welt

آدرس اینترنتی حافظه پنهان AMP نظری:

 • https://amp--cloud-de.cdn.ampproject.org/c/s/amp-cloud.de/amp-cache-url-generator.php?abc=hallo%2Bwelt&test=123

حافظه پنهان Google AMP چیست؟


dns

بخشی از شتاب بخشیدن به وب سایت ها در قالب Google AMP به دلیل ذخیره سازی خودکار در حافظه پنهان سرور جستجوی Google است . این بدان معنی است که نسخه های AMP یک وب سایت ، مانند معمول ، از سرور وب سایت بارگیری نمی شوند ، بلکه مستقیماً از نتایج جستجوی جستجوی Google ، از یکی از سرورهای Google (سرور حافظه پنهان Google AMP) ، که معمولاً زمان بارگذاری سریعتر را فعال می کنند.

این بدان معناست که Google نسخه ای از صفحه AMP را بر روی سرور خود ، تحت URL سرور حافظه پنهان AMP مستقل که مطابق با یک الگوی خاص ایجاد شده ، فهرست و ذخیره می کند. با استفاده از این URL ، در قالب URL AMP cache می توانید نسخه فعلی AMPHTML را که در حال حاضر در حافظه پنهان AMP موتور جستجوی Google ذخیره شده فراخوانی کرده و مشاهده کنید. - اطلاعات بیشتر در مورد Google AMP cache .


تبلیغات