IVW онлайн тоолох дэмжлэг бүхий AMP залгаас

Google AMP хуудсуудыг үүсгэх Accelerated Mobile Pages (AMP) үүсгэгч, AMP залгаасууд болон AMPHTML хаяг үүсгэгч нь таны вэбсайтын SZM хаягнаас IVW тохиргоог автоматаар авч IVW хүрэлтийг тоолно!


Werbeanzeigen

IVW SZM хаяг шилжих


extension

Accelerated Mobile Pages Generator нь IVW өгөгдлийг анхны хуудасны SZM хаягнаас автоматаар таньж, энэ өгөгдлийг өөрийн AMP хуудсанд нэмж оруулдаг. Ийм байдлаар одоо байгаа саналын IVW тооллогыг хурдавчилсан гар утасны хуудсуудад автоматаар нэвтрүүлж, одоо байгаа онлайн саналуудаас ердийн байдлаар IVW онлайн хандалтад нэмж оруулав. Энэ нь IVW-ийн тоонд сул тал байхгүй гэсэн үг юм!

DDer Accelerated-Mobile-Pages-Generator sucht auf der jeweiligen Original-Seite nach dem IVW SZM-Tag und übernimmt daraus die folgende Parameter für die AMP-Seite:

  • ("st":"...xyz...") IVW Angebotskennung
  • (" cp ": "... xyz ...") IVW код
  • (" co ": "... xyz ...") IVW tag comment

INFOnline Localliste für AMP-Seiten:


info

AMP хуудасны зочлол, PI-г өөрийн IVW онлайн холболтонд зөв хуваарилахын тулд дараах мөрийг өөрийн IVW дансанд (www.INFOnline.de) локал жагсаалтад нэмэх шаардлагатай.

  • *.amp-cloud.de

Werbeanzeigen