plugin AMP ກັບ IVW ສະຫນັບສະຫນູນການນັບອອນໄລນ໌

Der Accelerated-Mobile-Pages (AMP) Generator zum Google-AMP Seiten erstellen, die AMP-Plugins und der AMPHTML-Tag-Generator übernehmen, zur Zählung der IVW Reichweite, automatisch die IVW-Einstellungen aus dem SZM-Tag deiner Webseite!


ການໂຄສະນາ

ການເຄື່ອນຍ້າຍແທັກ IVW SZM


extension

ເຄື່ອງຈັກຜະລິດມືຖືແບບເລັ່ງລັດ ໜ້າ ຈະຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ IVW ໂດຍອັດຕະໂນມັດຈາກແທັກ SZM ຂອງ ໜ້າ ເດີມແລະເພີ່ມຂໍ້ມູນນີ້ໃສ່ ໜ້າ AMP ຂອງຕົວເອງ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ການນັບ IVW ຂອງການສະ ເໜີ ທີ່ມີຢູ່ແມ່ນຖືກຮັບຮອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ສຳ ລັບ ໜ້າ ມືຖືທີ່ເລັ່ງໄວແລະ, ຕາມປົກກະຕິ, ເພີ່ມເຂົ້າເສັ້ນ IVW ຈາກການສະ ເໜີ ຂາຍຜ່ານອິນເຕີເນັດທີ່ມີຢູ່. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີຂໍ້ເສຍປຽບໃນການນັບ IVW!

ເຄື່ອງຈັກຜະລິດມືຖືເລັ່ງລັດການຊອກຫາແທັກ IVW SZM ຢູ່ໃນ ໜ້າ ຕົ້ນສະບັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະ ນຳ ໃຊ້ຕົວ ກຳ ນົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຈາກນີ້ ສຳ ລັບ ໜ້າ AMP:

  • (" st ": "... xyz ... ") IVW ສະເຫນີຕົວລະບຸຕົວຕົນ
  • (" cp ": "... xyz ... ") ລະຫັດ IVW
  • (" co ": "... xyz ... ") IVW tag comment

ບັນຊີລາຍຊື່ທ້ອງຖິ່ນຂອງ INFOnline ສຳ ລັບສະຖານທີ່ AMP:


info

ດັ່ງນັ້ນການໄປຢ້ຽມຢາມແລະ PIs ຂອງຫນ້າ AMP ໄດ້ຖືກມອບຫມາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບການເຂົ້າເຖິງອອນໄລນ໌ IVW ຂອງທ່ານເອງ, ແຖວຕໍ່ໄປນີ້ຕ້ອງຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ທ້ອງຖິ່ນໃນບັນຊີ IVW ຂອງທ່ານເອງ (www.INFOnline.de):

  • * .amp-cloud.de

ການໂຄສະນາ