IVW онлайн эсептөө колдоосу менен AMP плагини

Google AMP баракчаларын , AMP плагиндерин жана AMPHTML теги генераторун түзүү үчүн Accelerated Mobile Pages (AMP) генератору IVW жөндөөлөрүн IVW жетүүсүн эсептөө үчүн веб -сайтыңыздын SZM тегинен автоматтык түрдө алып кетет!


Жарнама

IVW SZM тегинин миграциясы


extension

Ылдамдатылган мобилдик барактар генератору IVW маалыматтарын баштапкы барактын SZM тегинен автоматтык түрдө тааныйт жана бул маалыматты өзүнүн AMP баракчасына кошот. Ошентип, учурдагы сунуштун учурдагы IVW эсеби автоматтык түрдө ылдамдатылган мобилдик барактар үчүн кабыл алынат жана адаттагыдай эле, учурдагы онлайн сунуштун IVW онлайн жетүүсүнө кошулат. Бул IVW эсебинде эч кандай кемчиликтер жок экенин билдирет!

DDer Accelerated-Mobile-Pages-Generator sucht auf der jeweiligen Original-Seite nach dem IVW SZM-Tag und übernimmt daraus die folgende Parameter für die AMP-Seite:

  • (" st ": "... xyz ...") IVW сунуштун идентификатору
  • (" cp ": "... xyz ...") IVW коду
  • (" co ": "... xyz ...") IVW тегинин комментарийи

AMP сайттарынын INFOnline жергиликтүү тизмеси:


info

AMP барактарынын баруулары жана PIлери сиздин IVW онлайн жетүүңүзгө туура дайындалгандыктан, төмөнкү сапты жеке IVW эсебиңиздеги жергиликтүү тизмеге кошуу керек (www.INFOnline.de):

  • * .amp-cloud.de

Жарнама