Tạo các trang AMP
với trình tạo AMPHTML

Tạo Trang di động được tăng tốc miễn phí và tự động cho các trang tin tức , bài đăng trên blog hoặc trang bài viết . - Nhập URL đầy đủ của trang bài viết của bạn và tự động tạo mã AMPHTML từ đó!


Plugin AMP


power

Dễ dàng tích hợp trình tạo AMPHTML trên trang web của bạn với một trong các plugin AMP và tự động tạo các phiên bản AMP cho các bài báo, đóng góp và bài đăng của bạn!


Chỉ

Sử dụng AMP


trending_up
Trong 30 ngày nữa
171.488
trang
Trong 30 ngày nữa
440
Miền
Trung bình
77
% nhanh hơn nữa

Chỉ