ગૂગલ એએમપી પૃષ્ઠો બનાવો

Google AMP કોડ જનરેટરમાં તમારી વેબસાઇટના કોઈપણ પેટાપેજનું સંપૂર્ણ URL દાખલ કરો અને HTML કોડમાંથી આપમેળે બનાવેલ Google AMP પૃષ્ઠ રાખો!

તમારી વેબસાઇટ માટે ઝડપી લોડિંગ સમય મેળવો અને ઝડપી Google AMPHTML કોડ સાથે મોબાઇલ ઑપ્ટિમાઇઝેશન પ્રાપ્ત કરો - સંપૂર્ણપણે સ્વચાલિત અને મફત! સમાચાર વેબસાઇટ્સ , બ્લોગ સાઇટ્સ અથવા કોઈપણ લેખ વેબસાઇટ્સ માટે એક્સિલરેટેડ મોબાઇલ પૃષ્ઠો બનાવો.


Google AMP પ્લગઇન


power

Google AMP પૃષ્ઠો દ્વારા ઑપ્ટિમાઇઝેશન


trending_up
છેલ્લા 30 દિવસમાં
588.231
AMPHTML પૃષ્ઠો બનાવ્યાં
છેલ્લા 30 દિવસમાં
1.121
ડોમેન્સ પ્ટિમાઇઝ
સરેરાશ
83
% પ્રવેગ

જાહેરાત