Google-AMP Plugin funktioniert nicht? -
Hilfe und Lösungen

Ydych chi'n defnyddio un o ategion Google AMP , y tag AMPHTML neu'r generadur AMPHTML i greu Tudalennau Symudol Carlam (AMP) ar gyfer eich gwefan, ond nid yw'r tudalennau CRhA yn gweithio'n iawn? - Yma fe welwch atebion ac esboniadau ar sut y gallwch gael fersiynau CRhA cywir gyda chymorth amp-cloud.de!

Achosion mwyaf cyffredin


bug_report

Y rheswm mwyaf cyffredin pam nad yw creu'r dudalen CRhA yn gweithio yw diffyg tagiau Schema.org. Der Accelerated Mobile Pages Generator orientiert sich vorranging an schema.org-Tags/Micordata-Tags, auch bekannt als "strukturierte Daten".

Deine Blog-Artikel oder News-Artikel sollten daher valide Schema-Tags nach einem der folgenden schema.org-Dokumentationen enthalten, damit das AMP-Plugin und auch der AMPHTML-Tag deine Seiten korrekt validieren und die nötigen Datensätze auslesen kann:


Hysbysebion

AMP-Seite gefällt nicht?


sentiment_dissatisfied

Os yw'ch tudalen CRhA a gynhyrchir trwy'r ategyn CRhA neu'r tag AMPHTML ar goll, e.e. nid yw'r testun, neu rai elfennau yn cael eu harddangos yn dda ar dudalen AMP, mae hyn yn aml oherwydd tagiau schema.org nad ydyn nhw mewn sefyllfa ddelfrydol nac ar goll Marciau o rhai meysydd data ar eich tudalen wreiddiol.


Os bydd gwallau o'r fath: Addasu gwefan ar gyfer CRhA

Yn syml, dilynwch yr argymhellion isod i wneud y gorau o'ch gwefannau ar gyfer generadur AMPHTML ac ategion Google AMP, fel y gall creu eich tudalennau CRhA weithio'n well yn ôl eich syniadau.

  • Trwsio gwallau yn yr arddangosfa CRhA:

    Mae marciau Schema.org yn aml yn cael eu gosod yn y fath fodd fel bod, er enghraifft, nid yn unig y testun erthygl pur wedi'i amgáu, ond hefyd elfennau fel swyddogaeth rhannu neu swyddogaeth sylwadau ac ati. Gellir defnyddio'r elfennau hyn yn yr CRhA a gynhyrchir yn awtomatig. Efallai na fydd tudalen yn cael ei dehongli'n gywir ac felly ei hallbwn yn amhriodol.

    Gallwch unioni hyn trwy leoli tagiau META Schema.org yn well trwy gynnwys yr elfennau hynny sy'n perthyn i destun yr erthygl yn unig. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio'r tagiau meicro-ddata yn ôl eu priod ddogfennaeth fel bod yr ategyn AMP a'r tag AMPHTML yn gallu dehongli'r data ar eich gwefan yn gywir er mwyn osgoi gwallau wrth arddangos tudalen y CRhA.


  • Nid oes testun ar dudalen AMP?

    Mewn rhai achosion, efallai na fydd testun ar eich tudalen CRhA. Yr achos amlaf am hyn yw'r tag Schema.org sydd ar goll "articleBody" neu'r defnydd anghywir o'r tag articleBody.

    Damit das AMP-Plugin und der AMPHTML-Tag richtig funktioniert und deinen Artikel-Text finden kann, sorge dafür, dass du die Mirco-Data-Tags entsprechend einer der oben aufgelisteten Schema.org-Dokumentationen korrekt verwendest und besonders für den Artikel-Text einen "articleBody"-Tag verwendest.

Gwiriwr tag sgema


edit_attributes

Mit dem folgenden Schema-Testing-Tool kannst du überprüfen, ob du die Schema-Tags richtig eingebunden hast, so dass die dir wichtigen Datensätze sauber und korrekt ausgelesen werden können.

Der Schema-Tag-Validator überprüft, ob dein Blog-Artikel oder News-Artikel richtig vertaggt ist und valide Schema-Daten enthält, damit das AMP-Plugin und der AMPHTML-Tag korrekt arbeiten kann:

Tudalen CRhA heb ddata strwythuredig


code

Dilysu tudalen CRhA heb ddata strwythuredig? - Os nad yw'ch erthygl newyddion neu erthygl blog yn cynnwys unrhyw dagiau sgema, mae'r generadur AMPHTML yn defnyddio tagiau HTML amrywiol yng nghod ffynhonnell tudalen eich erthygl i greu'r dudalen AMP fwyaf addas a dilys ar gyfer eich erthygl yn awtomatig.


Hysbysebion