AMPHTML Tag Generator

Само со една единствена HTML-ознака , можете да го инсталирате „AMPHTML генераторот од amp-cloud.de“ на вашата веб-страница и автоматски да обезбедите AMP верзија на вашата веб-страница !

Google AMP aktivieren per AMPHTML-Tag


done

Генераторот за ознаки AMPHTML е бесплатен конвертер „HTML во AMPHTML“ и создава целосно автоматизирана AMP верзија за мобилна верзија на вашата веб-страница заснована на HTML-кодот на вашата веб-страница. Можете лесно да ја користите ознаката rel = „amphtml“ , откако ќе ја инсталирате активирајте го Google AMP на вашата веб-страница без да мора сами да програмирате AMPHTML код!


Реклама

AMPHTML Пример за ознака


code
<link rel="amphtml" href="https://www.amp-cloud.de/amp/amp.php?s=DeineArtikelURL" />

AMPHTML Tag einbauen


description

Генерираната ознака <link rel = "amphtml" href = "..."> мора да биде вметната во областа <head> на класичната HTML страница на секоја потстраница за која треба да се креира AMP страница.

Ова значи дека мора да се креира посебна AMPHTML мета-ознака за секоја индивидуална потстраница, која содржи URL на соодветната HTML страница!

Алтернативно, можете да користите и еден од следниве додатоци AMP, кои автоматски ја креираат и вметнуваат точната мета-ознака на Google AMP за секоја под-страница:

Wie funktioniert der AMPHTML Tag?


help

Пребарувачите како Google постојано го анализираат изворниот текст на одделни веб-страници. Ако ботот на машината за пребарување најде ознака <link rel = "amphtml">, пребарувачот исто така ја проверува URL-адресата што е наведена таму и го зачувува AMPHTML-кодот даден таму во сопствената AMP кеш меморија!

Веднаш штом пребарувачот ја зачува оваа верзија AMP, оваа верзија се зема предвид за резултатите од пребарувањето и, во зависност од ситуацијата и околината на пребарувањето, им се прикажува на корисниците како резултат на пребарување.

Durch das Speichern im AMP-Cache, auf einem eigenen Server der Suchmaschine, kann die AMP-Version deutlich schneller geladen werden. Die Website bekommt somit bessere Ladezeiten und ist damit noch weiter für mobile Geräte optimiert.


Реклама