Πρόσθετο AMP με λειτουργία ζωντανής λίστας AMP
(!! Προσωρινά απενεργοποιημένο !!)

Der Accelerated-Mobile-Pages (AMP) Generator zum Google-AMP Seiten erstellen, die AMP-Plugins und der AMPHTML-Tag-Generator verwenden die AMP-Live-List Funktion und aktivieren automatisch das Live-Daten-Update auf jeder generierten AMP-Seite.


Διαφήμιση

<amp-live-list> -Ενσωμάτωση ετικετών


extension

Το Accelerated Mobile Pages Generator δημιουργεί αυτόματα μια έκδοση AMP με λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης άρθρου χρησιμοποιώντας την ετικέτα <amp-live-list>. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι ιστότοποι AMP έχουν ένα είδος ζωντανής λειτουργίας ιστολογίου.

Εάν ένας χρήστης κοιτάξει μια έκδοση AMP ενός ιστότοπου και στο μεταξύ υπάρχουν νέες δυνατότητες για αυτήν τη σελίδα AMP, η σελίδα AMP αναγνωρίζει ότι είναι διαθέσιμη μια νέα, πιο ενημερωμένη έκδοση.

Η σελίδα AMP ειδοποιεί τον χρήστη για την υπάρχουσα ενημέρωση άρθρου κατά την ανάγνωση, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να φορτώσει ξανά τη σελίδα AMP!

Εμφανίζεται ένα κουμπί στο χρήστη για το σκοπό αυτό. Εάν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί ενημέρωσης άρθρου AMP, η νέα έκδοση AMP φορτώνεται αμέσως με τη γνωστή ταχύτητα AMP! Αυτό επιτρέπει μικρότερους χρόνους φόρτωσης από μια πλήρη φόρτωση και διατηρεί πάντα τον χρήστη ενημερωμένο. Για παράδειγμα, τα ζωντανά tickers μπορούν να ενεργοποιηθούν με AMP

Το Accelerated Mobile Pages Generator δημιουργεί μια σελίδα AMP που στέλνει ένα αίτημα στον διακομιστή σελίδων AMP (π.χ. ο διακομιστής Google) κάθε 16 δευτερόλεπτα και ελέγχει εάν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση άρθρου. Εάν υπάρχει νέα έκδοση άρθρου, η σελίδα AMP εμφανίζει στον χρήστη μια ειδοποίηση ενημέρωσης AMP με τη μορφή του κουμπιού ενημέρωσης άρθρου.


Διαφήμιση