การปกป้องข้อมูลคุกกี้และความรับผิด


เปลี่ยนการตั้งค่าการป้องกันข้อมูล:

ใช้ปุ่มต่อไปนี้เพื่อเปิดข้อความบันทึกเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Haftung bezüglich der Inhalte von www.amp-cloud.de:

Die Inhalte der Seiten von www.amp-cloud.de wurden mit höher Sorgfalt erstellt. Für eine Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Als Diensteanbieter gilt die Verantwortung nach § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf den Seiten von www.amp-cloud.de entsprechend den allgemeinen Gesetzen. Nach §§ 8 bis 10 TMG besteht als Diensteanbieter jedoch keine Verpflichtung, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen entsprechend der allgemeinen Gesetze bleiben hiervon unberührt. Eine Haftung auf diesen Bezug ist jedoch frühestens ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden diese Inhalte schnellstmöglich entfernen.

Haftung bezüglich Links auf www.amp-cloud.de:

Das Angebot von www.amp-cloud.de kann Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, auf deren Inhalte der Betreiber von www.amp-cloud.de keinen Einfluss hat. Deshalb wird für diese fremden Inhalte keine Gewähr übernommen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links schnellstmöglich entfernen.

ลิขสิทธิ์:

Die durch den Sitebetreiber erstellten Inhalte und Werke auf den Seiten von www.amp-cloud.de unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede andere Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des zugehörigem Autors, Erstellers oder Betreibers. Eventuelle Downloads und Kopien dieser Seite sind ausschließlich für den privaten Gebrauch gestattet. Jede Art der kommerziellen Nutzung wird ohne ausdrücklich Genehmigung des rechtmäßigen Urhebers untersagt! Soweit die Inhalte auf den Seiten von www.amp-cloud.de nicht vom Seitenbetreiber selbst erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Dazu werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollte trotzdem eine Urheberrechtsverletzung ersichtlich werden, wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte schnellstmöglich entfernen.

การป้องกันข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว:

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลต่อไปนี้ให้ภาพรวมง่ายๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลทั้งหมดที่คุณสามารถระบุตัวตนได้ ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องข้อมูลสามารถพบได้ในประกาศการปกป้องข้อมูลของเราที่ระบุไว้ด้านล่างข้อความนี้

การรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.

เราจะรวบรวมข้อมูลของคุณอย่างไร?

ในแง่หนึ่งข้อมูลของคุณจะถูกรวบรวมเมื่อคุณให้ข้อมูลแก่เรา ตัวอย่างเช่นข้อมูลที่คุณป้อนในแบบฟอร์มการติดต่อ

ระบบไอทีของเราจะบันทึกข้อมูลอื่น ๆ โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทางเทคนิค (เช่นอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ระบบปฏิบัติการหรือเวลาในการดูหน้าเว็บ) ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

Wofür nutzen wir Ihre Daten?

คุณมีสิทธิ์รับข้อมูลเกี่ยวกับที่มาผู้รับและวัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลา นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ที่จะขอให้แก้ไขบล็อกหรือลบข้อมูลนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในประกาศทางกฎหมายหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ

เครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือของบุคคลที่สาม

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณสามารถประเมินได้ทางสถิติ โดยส่วนใหญ่จะทำด้วยคุกกี้และโปรแกรมวิเคราะห์ที่เรียกว่า โดยปกติพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณจะถูกวิเคราะห์โดยไม่ระบุตัวตน พฤติกรรมการท่องเว็บไม่สามารถย้อนกลับมาหาคุณได้ คุณสามารถคัดค้านการวิเคราะห์นี้หรือป้องกันได้โดยไม่ใช้เครื่องมือบางอย่าง คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในประกาศการปกป้องข้อมูลต่อไปนี้

คุณสามารถคัดค้านการวิเคราะห์นี้ได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการคัดค้านในคำประกาศการปกป้องข้อมูลนี้

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลบังคับ:

Datenschutz

ผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับและเป็นไปตามกฎข้อบังคับด้านการปกป้องข้อมูลตามกฎหมายและการประกาศการปกป้องข้อมูล

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆจะถูกรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่คุณสามารถระบุตัวตนได้ คำประกาศการปกป้องข้อมูลนี้จะอธิบายว่าเรารวบรวมข้อมูลใดและใช้เพื่ออะไร นอกจากนี้ยังอธิบายว่าสิ่งนี้ทำอย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

เราต้องการชี้ให้เห็นว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (เช่นเมื่อสื่อสารทางอีเมล) อาจมีช่องว่างด้านความปลอดภัย ไม่สามารถป้องกันข้อมูลโดยสมบูรณ์จากการเข้าถึงโดยบุคคลที่สามได้

หมายเหตุเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลบนเว็บไซต์นี้คือ:

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

การดำเนินการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากทำได้โดยได้รับความยินยอมจากคุณโดยชัดแจ้งเท่านั้น คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แล้วได้ทุกเมื่อ อีเมลที่ไม่เป็นทางการถึงเราก็เพียงพอแล้ว ความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลที่ดำเนินการก่อนการเพิกถอนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอน

สิทธิในการอุทธรณ์ต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบ

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ที่จะมีข้อมูลที่เราประมวลผลโดยอัตโนมัติตามความยินยอมของคุณหรือในการปฏิบัติตามสัญญาที่ส่งมอบให้คุณหรือบุคคลที่สามในรูปแบบทั่วไปที่เครื่องอ่านได้ หากคุณร้องขอให้ถ่ายโอนข้อมูลโดยตรงไปยังบุคคลอื่นที่รับผิดชอบสิ่งนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปได้ในทางเทคนิค

ข้อมูลการปิดกั้นการลบ

ภายใต้กรอบของบทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับใช้คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลฟรีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณจัดเก็บที่มาและผู้รับและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลและหากจำเป็นสิทธิ์ในการแก้ไขบล็อกหรือลบข้อมูลนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในประกาศทางกฎหมายหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

Widerspruch gegen Werbe-Mails

เราขอคัดค้านการใช้ข้อมูลการติดต่อที่เผยแพร่ในบริบทของข้อผูกมัดของสำนักพิมพ์ในการส่งโฆษณาและสื่อข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอ ผู้ดำเนินการเพจขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายในกรณีที่มีข้อมูลการโฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอเช่นอีเมลขยะ

การรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา:

คุ้กกี้

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.

คุกกี้ส่วนใหญ่ที่เราใช้เรียกว่า "คุกกี้เซสชัน" ข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากการเยี่ยมชมของคุณ คุกกี้อื่น ๆ จะยังคงถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออก คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำเบราว์เซอร์ของคุณได้ในครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชม

คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้และอนุญาตเฉพาะคุกกี้ในแต่ละกรณียกเว้นการยอมรับคุกกี้ในบางกรณีหรือโดยทั่วไปและเปิดใช้งานการลบคุกกี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ หากคุกกี้ถูกปิดใช้งานการทำงานของเว็บไซต์นี้อาจถูก จำกัด

คุกกี้ที่จำเป็นในการดำเนินกระบวนการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเพื่อจัดหาฟังก์ชันบางอย่างที่คุณต้องการ (เช่นฟังก์ชันตะกร้าสินค้า) จะถูกจัดเก็บตามข้อ 6 ย่อหน้าที่ 1 บันทึก GDPR แล้ว ผู้ให้บริการเว็บไซต์มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการจัดเก็บคุกกี้เพื่อการให้บริการที่ปราศจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคและเหมาะสมที่สุด ตราบเท่าที่คุกกี้อื่น ๆ (เช่นคุกกี้สำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเว็บของคุณ) ถูกจัดเก็บไว้สิ่งเหล่านี้จะได้รับการปฏิบัติแยกกันในประกาศการปกป้องข้อมูลนี้

หมวดคุกกี้ "ฟังก์ชัน"

คุกกี้ในหมวดหมู่ "ฟังก์ชัน" นั้นใช้งานได้จริงและจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์หรือเพื่อใช้งานฟังก์ชันบางอย่าง ผู้ให้บริการประเภทนี้จึงไม่สามารถปิดใช้งานได้

ผู้ให้บริการ

 • www.amp-cloud.de

หมวดคุกกี้ "การใช้งาน"

Cookies, der Kategorie "Nutzung" stammen von Anbietern über die bestimmte Funktionalitäten oder Inhalte bereitgestellt werden, wie z.B. Social-Media-Funktionen, Video-Inhalte, Schriftarten u.ä.. Anbieter dieser Kategorie beeinflussen, ob alle Elemente auf der Seite vollständig funktionieren.

ผู้ให้บริการ

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

หมวดคุกกี้ "การวัดผล"

คุกกี้จากหมวดหมู่ "การวัดผล" มาจากผู้ให้บริการที่สามารถวิเคราะห์การเข้าถึงเว็บไซต์ได้ (แน่นอนโดยไม่ระบุตัวตน) ข้อมูลนี้ให้ภาพรวมของประสิทธิภาพของเว็บไซต์และวิธีการพัฒนา จากสิ่งนี้สามารถหามาตรการต่างๆเช่นเพื่อปรับปรุงไซต์ในระยะยาว

ผู้ให้บริการ

 • google.com

หมวดคุกกี้ "การเงิน"

Cookies, der Kategorie "Finanzierung" stammen von Anbietern mit deren Diensten die Betriebskosten und ein Teil der Website-Angebote finanziert werden. Damit wird der dauerhafte Fortbestand der Website unterstützt.

ผู้ให้บริการ

 • google.com

Server-Log-Dateien

ผู้ให้บริการหน้าจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติในไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเบราว์เซอร์ของคุณจะส่งข้อมูลให้เราโดยอัตโนมัติ เหล่านี้คือ:

 • ประเภทเบราว์เซอร์และเวอร์ชันของเบราว์เซอร์
 • ระบบปฏิบัติการที่ใช้
 • URL ผู้อ้างอิง
 • ชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึง
 • เวลาของการร้องขอเซิร์ฟเวอร์
 • ที่อยู่ IP

ข้อมูลนี้จะไม่รวมกับแหล่งข้อมูลอื่น

ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมบนพื้นฐานของศิลปะ 6 วรรค 1 สว่าง ฉ GDPR ผู้ให้บริการเว็บไซต์มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการนำเสนอที่ปราศจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคและการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเขา - ไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์จะต้องได้รับการบันทึกสำหรับสิ่งนี้

Soziale Medien:

ปลั๊กอิน Facebook (ปุ่มไลค์ & แชร์)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter: https://de-de.facebook.com/policy.php

หากคุณไม่ต้องการให้ Facebook สามารถกำหนดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราไปยังบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณได้โปรดออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ

ปลั๊กอิน Google+

เพจของเราใช้ฟังก์ชัน Google+ ผู้ให้บริการคือ Google Inc. , 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล: คุณสามารถใช้ปุ่ม Google+ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทั่วโลก คุณและผู้ใช้คนอื่น ๆ จะได้รับเนื้อหาส่วนบุคคลจาก Google และพันธมิตรของเราผ่านปุ่ม Google+ Google บันทึกทั้งข้อมูลที่คุณให้ +1 สำหรับเนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่คุณดูเมื่อคุณคลิก +1 +1 ของคุณสามารถแสดงเป็นข้อมูลอ้างอิงพร้อมกับชื่อโปรไฟล์และรูปภาพของคุณในบริการของ Google เช่นในผลการค้นหาหรือในโปรไฟล์ Google ของคุณหรือในที่อื่น ๆ บนเว็บไซต์และโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต

Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die Google+-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen.

การใช้ข้อมูลที่รวบรวม: นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นข้อมูลที่คุณให้จะถูกนำไปใช้ตามกฎข้อบังคับด้านการปกป้องข้อมูลของ Google ที่เกี่ยวข้อง Google อาจเผยแพร่สถิติสรุปเกี่ยวกับกิจกรรม +1 ของผู้ใช้หรือส่งต่อไปยังผู้ใช้และพันธมิตรเช่นผู้เผยแพร่โฆษณาผู้ลงโฆษณาหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

เครื่องมือวิเคราะห์และโฆษณา:

Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้ฟังก์ชันของบริการวิเคราะห์เว็บ Google Analytics ผู้ให้บริการคือ Google Inc. , 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google Analytics ใช้สิ่งที่เรียกว่า "คุกกี้" ไฟล์เหล่านี้เป็นไฟล์ข้อความที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณและช่วยให้สามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณมักจะถูกโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและเก็บไว้ที่นั่น

Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

IP Anonymisierung

Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

ปลั๊กอินเบราว์เซอร์

คุณสามารถป้องกันการจัดเก็บคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณตามนั้น อย่างไรก็ตามเราขอแจ้งให้ทราบว่าในกรณีนี้คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มที่ คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้ Google รวบรวมข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้และเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) และจากการประมวลผลข้อมูลนี้โดย Google โดยดาวน์โหลดปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ในลิงค์ต่อไปนี้ และติดตั้ง: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

การคัดค้านการรวบรวมข้อมูล

คุณสามารถป้องกันไม่ให้ Google Analytics รวบรวมข้อมูลของคุณได้โดยคลิกปุ่มด้านล่าง ข้อมูลนี้แสดงข้อมูลและตัวเลือกการตั้งค่าสำหรับการใช้คุกกี้โดยคลิกที่ "" คุณปิดใช้งานรวมถึงการรวบรวมข้อมูลของคุณในบัญชี Google Analytics ของเรา:

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google Analytics จัดการข้อมูลผู้ใช้ในประกาศการปกป้องข้อมูลของ Google ได้ที่ https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

ประมวลผลข้อมูลคำสั่งซื้อ

เราได้สรุปข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลสัญญากับ Google และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของเยอรมันอย่างสมบูรณ์เมื่อใช้ Google Analytics

ลักษณะทางประชากรใน Google Analytics

Diese Website nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. Dadurch können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics wie im Punkt “Widerspruch gegen Datenerfassung” dargestellt generell untersagen.Diese Website nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. Dadurch können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics wie im Punkt “Widerspruch gegen Datenerfassung” dargestellt generell untersagen.

Google AdSense

เว็บไซต์นี้ใช้ Google AdSense ซึ่งเป็นบริการสำหรับการรวมโฆษณาจาก Google Inc. ("Google") ผู้ให้บริการคือ Google Inc. , 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google AdSense ใช้สิ่งที่เรียกว่า "คุกกี้" ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณและอนุญาตให้วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ได้ Google AdSense ยังใช้สิ่งที่เรียกว่าเว็บบีคอน (กราฟิกที่มองไม่เห็น) เว็บบีคอนเหล่านี้สามารถใช้เพื่อประเมินข้อมูลเช่นการเข้าชมของผู้เยี่ยมชมในหน้าเหล่านี้

Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können von Google an Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen.

Die Speicherung von AdSense-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Plugins und Tools:

Google Web Fonts

หน้านี้ใช้สิ่งที่เรียกว่าแบบอักษรเว็บซึ่ง Google จัดหาให้เพื่อการแสดงแบบอักษรที่สม่ำเสมอ เมื่อคุณเรียกใช้เพจเบราว์เซอร์ของคุณจะโหลดแบบอักษรของเว็บที่ต้องการลงในแคชของเบราว์เซอร์เพื่อแสดงข้อความและแบบอักษรได้อย่างถูกต้อง

เพื่อจุดประสงค์นี้เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google สิ่งนี้ทำให้ Google ทราบว่ามีการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราผ่านที่อยู่ IP ของคุณ การใช้ Google Web Fonts เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการนำเสนอข้อเสนอออนไลน์ที่สม่ำเสมอและน่าดึงดูดใจของเรา สิ่งนี้แสดงถึงผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความหมายของศิลปะ 6 วรรค 1 สว่าง ฉ GDPR

หากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับแบบอักษรบนเว็บคอมพิวเตอร์ของคุณจะใช้แบบอักษรมาตรฐาน

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google:
https://www.google.com/policies/privacy/


แสดง