தரவு பாதுகாப்பு, குக்கீகள் மற்றும் பொறுப்பு


தரவு பாதுகாப்பு அமைப்புகளை மாற்றவும்:

குக்கீகளின் பயன்பாட்டைப் பற்றிய குறிப்பு உரையைத் திறக்க பின்வரும் பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும், இது தொடர்புடைய தரவு பாதுகாப்பு அமைப்புகளை மாற்ற நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

Haftung bezüglich der Inhalte von www.amp-cloud.de:

Die Inhalte der Seiten von www.amp-cloud.de wurden mit höher Sorgfalt erstellt. Für eine Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Als Diensteanbieter gilt die Verantwortung nach § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf den Seiten von www.amp-cloud.de entsprechend den allgemeinen Gesetzen. Nach §§ 8 bis 10 TMG besteht als Diensteanbieter jedoch keine Verpflichtung, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen entsprechend der allgemeinen Gesetze bleiben hiervon unberührt. Eine Haftung auf diesen Bezug ist jedoch frühestens ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden diese Inhalte schnellstmöglich entfernen.

Haftung bezüglich Links auf www.amp-cloud.de:

Www.amp-cloud.de இன் சலுகையானது வெளிப்புற மூன்றாம் தரப்பு வலைத்தளங்களுக்கான இணைப்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம், அதன் உள்ளடக்கத்தில் www.amp-cloud.de இன் ஆபரேட்டருக்கு எந்த செல்வாக்கும் இல்லை. எனவே இந்த வெளிப்புற உள்ளடக்கத்திற்கு எந்த உத்தரவாதமும் வழங்கப்படவில்லை. இணைக்கப்பட்ட பக்கங்களின் உள்ளடக்கத்திற்கு அந்தந்த வழங்குநர் அல்லது பக்கங்களின் ஆபரேட்டர் எப்போதும் பொறுப்பு. சட்ட மீறல்கள் குறித்து நாங்கள் அறிந்தால், அத்தகைய இணைப்புகள் விரைவில் அகற்றப்படும்.

பதிப்புரிமை:

Die durch den Sitebetreiber erstellten Inhalte und Werke auf den Seiten von www.amp-cloud.de unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede andere Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des zugehörigem Autors, Erstellers oder Betreibers. Eventuelle Downloads und Kopien dieser Seite sind ausschließlich für den privaten Gebrauch gestattet. Jede Art der kommerziellen Nutzung wird ohne ausdrücklich Genehmigung des rechtmäßigen Urhebers untersagt! Soweit die Inhalte auf den Seiten von www.amp-cloud.de nicht vom Seitenbetreiber selbst erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Dazu werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollte trotzdem eine Urheberrechtsverletzung ersichtlich werden, wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte schnellstmöglich entfernen.

ஒரே பார்வையில் தரவு பாதுகாப்பு:

பொதுவான செய்தி

எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடும்போது உங்கள் தனிப்பட்ட தரவுக்கு என்ன நேரிடும் என்பதற்கான எளிய கண்ணோட்டத்தை பின்வரும் தகவல்கள் வழங்குகிறது. தனிப்பட்ட தரவு என்பது நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய தரவு. தரவு பாதுகாப்பு குறித்த விரிவான தகவல்களை இந்த உரைக்கு கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள எங்கள் தரவு பாதுகாப்பு அறிவிப்பில் காணலாம்.

எங்கள் வலைத்தளத்தில் தரவு சேகரிப்பு

இந்த இணையதளத்தில் தரவு சேகரிப்புக்கு யார் பொறுப்பு?

இந்த வலைத்தளத்தின் தரவு செயலாக்கம் வலைத்தள ஆபரேட்டரால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அவர்களின் தொடர்பு விவரங்களை இந்த வலைத்தளத்தின் முத்திரையில் காணலாம்.

உங்கள் தரவை எவ்வாறு சேகரிப்பது?

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.

நீங்கள் வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடும்போது பிற தரவு தானாகவே எங்கள் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைப்புகளால் பதிவு செய்யப்படும். இது முக்கியமாக தொழில்நுட்ப தரவு (எ.கா. இணைய உலாவி, இயக்க முறைமை அல்லது பக்கக் காட்சியின் நேரம்). நீங்கள் எங்கள் வலைத்தளத்திற்குள் நுழைந்தவுடன் இந்தத் தரவு தானாக சேகரிக்கப்படும்.

உங்கள் தரவை நாங்கள் எதற்காகப் பயன்படுத்துகிறோம்?

நீங்கள் சேமித்த தனிப்பட்ட தரவின் தோற்றம், பெறுநர் மற்றும் நோக்கம் பற்றிய தகவல்களை எந்த நேரத்திலும் இலவசமாகப் பெற உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. இந்தத் தரவைத் திருத்துதல், தடுப்பது அல்லது நீக்குவதைக் கோருவதற்கான உரிமையும் உங்களுக்கு உண்டு. தரவு பாதுகாப்பு குறித்து மேலும் ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்ட முகவரியில் எப்போது வேண்டுமானாலும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். திறமையான மேற்பார்வை அதிகாரத்திடம் புகார் அளிக்க உங்களுக்கு உரிமை உண்டு.

பகுப்பாய்வு கருவிகள் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு கருவிகள்

நீங்கள் எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடும்போது, உங்கள் உலாவல் நடத்தை புள்ளிவிவர ரீதியாக மதிப்பீடு செய்யப்படலாம். இது முக்கியமாக குக்கீகள் மற்றும் பகுப்பாய்வு திட்டங்கள் என அழைக்கப்படுகிறது. உங்கள் உலாவல் நடத்தை பொதுவாக அநாமதேயமாக பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது; உலாவல் நடத்தை உங்களிடம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இந்த பகுப்பாய்வை நீங்கள் எதிர்க்கலாம் அல்லது சில கருவிகளைப் பயன்படுத்தாமல் தடுக்கலாம். இது குறித்த விரிவான தகவல்களை பின்வரும் தரவு பாதுகாப்பு அறிவிப்பில் காணலாம்.

இந்த பகுப்பாய்வை நீங்கள் எதிர்க்கலாம். இந்த தரவு பாதுகாப்பு அறிவிப்பில் ஆட்சேபனைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவிப்போம்.

பொது தகவல் மற்றும் கட்டாய தகவல்கள்:

Datenschutz

இந்த வலைத்தளத்தின் ஆபரேட்டர்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட தரவின் பாதுகாப்பை மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை நாங்கள் ரகசியமாகவும், சட்டரீதியான தரவு பாதுகாப்பு விதிமுறைகளுக்கும் இந்த தரவு பாதுகாப்பு அறிவிப்புக்கும் ஏற்ப நடத்துகிறோம்.

இந்த வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்தும்போது, பல்வேறு தனிப்பட்ட தகவல்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன. தனிப்பட்ட தரவு என்பது உங்களை தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய தரவு. இந்த தரவு பாதுகாப்பு அறிவிப்பு, நாங்கள் எந்தத் தரவைச் சேகரிக்கிறோம், எதைப் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை விளக்குகிறது. இது எப்படி, எந்த நோக்கத்திற்காக செய்யப்படுகிறது என்பதையும் இது விளக்குகிறது.

இணையத்தில் தரவு பரிமாற்றம் (எ.கா. மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ளும்போது) பாதுகாப்பு இடைவெளிகளைக் கொண்டிருக்கக்கூடும் என்பதை நாங்கள் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறோம். மூன்றாம் தரப்பினரின் அணுகலுக்கு எதிரான தரவின் முழுமையான பாதுகாப்பு சாத்தியமில்லை.

பொறுப்பான உடலில் குறிப்பு

இந்த இணையதளத்தில் தரவு செயலாக்கத்திற்கான பொறுப்பான அமைப்பு:

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


தனிப்பட்ட தரவை செயலாக்குவதற்கான நோக்கங்கள் மற்றும் வழிமுறைகளை (எ.கா. பெயர்கள், மின்னஞ்சல் முகவரிகள் போன்றவை) தீர்மானிக்கும் இயற்கையான அல்லது சட்டபூர்வமான நபர், பொறுப்பான உடல்.

தரவு செயலாக்கத்திற்கான உங்கள் சம்மதத்தை ரத்து செய்தல்

பல தரவு செயலாக்க நடவடிக்கைகள் உங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் ஒப்புதலுடன் மட்டுமே சாத்தியமாகும். நீங்கள் ஏற்கனவே கொடுத்த ஒப்புதலை எந்த நேரத்திலும் திரும்பப் பெறலாம். எங்களுக்கு முறைசாரா மின்னஞ்சல் போதுமானது. திரும்பப்பெறுவதற்கு முன்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட தரவு செயலாக்கத்தின் சட்டபூர்வமானது திரும்பப்பெறுதலால் பாதிக்கப்படாது.

திறமையான மேற்பார்வை அதிகாரத்திற்கு முறையீடு செய்வதற்கான உரிமை

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Recht auf Datenübertragbarkeit

உங்கள் சம்மதத்தின் அடிப்படையில் அல்லது உங்களிடம் அல்லது மூன்றாம் தரப்பினரிடம் பொதுவான, இயந்திரம் படிக்கக்கூடிய வடிவத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுவதில் நாங்கள் தானாகவே செயலாக்கும் தரவை வைத்திருக்க உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. தரவை பொறுப்பான மற்றொரு நபருக்கு நேரடியாக மாற்றுமாறு நீங்கள் கோரினால், இது தொழில்நுட்ப ரீதியாக சாத்தியமானால் மட்டுமே செய்யப்படும்.

தகவல், தடுப்பு, நீக்குதல்

பொருந்தக்கூடிய சட்டரீதியான விதிகளின் கட்டமைப்பிற்குள், உங்கள் சேமிக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட தரவு, அவற்றின் தோற்றம் மற்றும் பெறுநர் மற்றும் தரவு செயலாக்கத்தின் நோக்கம் பற்றிய இலவச தகவல்களைப் பெறுவதற்கான உரிமை உங்களுக்கு தேவை, தேவைப்பட்டால், இந்தத் தரவைச் சரிசெய்ய, தடுக்க அல்லது நீக்க உரிமை உண்டு. தனிப்பட்ட தரவு விஷயத்தில் மேலும் கேள்விகள் இருந்தால் சட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்ட முகவரியில் எப்போது வேண்டுமானாலும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

விளம்பர அஞ்சலுக்கு ஆட்சேபனை

கோரப்படாத விளம்பரம் மற்றும் தகவல் பொருட்களை அனுப்புவதற்கான முத்திரைக் கடமையின் ஒரு பகுதியாக வெளியிடப்பட்ட தொடர்புத் தரவைப் பயன்படுத்துவதை நாங்கள் இதன்மூலம் எதிர்க்கிறோம். ஸ்பேம் மின்னஞ்சல்கள் போன்ற விளம்பரத் தகவல்களை கோரப்படாமல் அனுப்பும்போது சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான உரிமையை பக்கங்களின் ஆபரேட்டர்கள் வெளிப்படையாகக் கொண்டுள்ளனர்.

எங்கள் வலைத்தளத்தில் தரவு சேகரிப்பு:

குக்கீகள்

சில வலைத்தளங்கள் குக்கீகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. குக்கீகள் உங்கள் கணினிக்கு தீங்கு விளைவிப்பதில்லை மற்றும் வைரஸ்களைக் கொண்டிருக்கவில்லை. எங்கள் சலுகையை மேலும் பயனர் நட்பு, மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் பாதுகாப்பானதாக மாற்ற குக்கீகள் உதவுகின்றன. குக்கீகள் உங்கள் கணினியில் சேமிக்கப்பட்டு உங்கள் உலாவியால் சேமிக்கப்படும் சிறிய உரை கோப்புகள்.

நாங்கள் பயன்படுத்தும் பெரும்பாலான குக்கீகள் “அமர்வு குக்கீகள்” என்று அழைக்கப்படுகின்றன. உங்கள் வருகைக்குப் பிறகு அவை தானாகவே நீக்கப்படும். பிற குக்கீகளை நீக்கும் வரை உங்கள் சாதனத்தில் சேமிக்கப்படும். இந்த குக்கீகள் அடுத்த முறை நீங்கள் பார்வையிடும்போது உங்கள் உலாவியை அடையாளம் காண எங்களுக்கு உதவுகின்றன.

உங்கள் உலாவியை நீங்கள் அமைக்கலாம், இதன் மூலம் குக்கீகளை அமைப்பது குறித்து உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தப்படும் மற்றும் தனிப்பட்ட நிகழ்வுகளில் மட்டுமே குக்கீகளை அனுமதிக்கலாம், சில நிகழ்வுகளுக்கு குக்கீகளை ஏற்றுக்கொள்வதைத் தவிர்த்து அல்லது பொதுவாக உலாவியை மூடும்போது குக்கீகளை தானாக நீக்குவதை செயல்படுத்தவும். குக்கீகள் செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டால், இந்த வலைத்தளத்தின் செயல்பாடு தடைசெய்யப்படலாம்.

மின்னணு தகவல்தொடர்பு செயல்முறையைச் செயல்படுத்த அல்லது உங்களுக்குத் தேவையான சில செயல்பாடுகளை வழங்க வேண்டிய குக்கீகள் (எ.கா. வணிக வண்டி செயல்பாடு) கலையின் அடிப்படையில் சேமிக்கப்படுகின்றன. 6 பத்தி 1 லிட். வலைத்தள ஆபரேட்டர் அதன் சேவைகளை தொழில்நுட்ப ரீதியாக பிழை இல்லாத மற்றும் உகந்ததாக வழங்குவதற்காக குக்கீகளை சேமிப்பதில் நியாயமான ஆர்வம் கொண்டுள்ளது. பிற குக்கீகள் (எ.கா. உங்கள் உலாவல் நடத்தை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான குக்கீகள்) சேமிக்கப்பட்டால், இந்த தரவு பாதுகாப்பு அறிவிப்பில் இவை தனித்தனியாக நடத்தப்படும்.

"செயல்பாடு" குக்கீ வகை

"செயல்பாடு" பிரிவில் உள்ள குக்கீகள் வலைத்தளத்தின் செயல்பாட்டிற்கு அல்லது சில செயல்பாடுகளை செயல்படுத்த முற்றிலும் செயல்பாட்டு மற்றும் அவசியமானவை. எனவே இந்த வகையை வழங்குநர்கள் செயலிழக்க முடியாது.

வழங்குநர்கள்

 • www.amp-cloud.de

குக்கீ வகை "பயன்பாடு"

"பயன்பாடு" பிரிவில் உள்ள குக்கீகள் சமூக ஊடக செயல்பாடுகள், வீடியோ உள்ளடக்கம், எழுத்துருக்கள் போன்ற சில செயல்பாடுகள் அல்லது உள்ளடக்கத்தை வழங்கும் வழங்குநர்களிடமிருந்து வருகின்றன. இந்த வகையின் வழங்குநர்கள் பக்கத்தின் அனைத்து கூறுகளும் சரியாக செயல்படுகிறதா என்பதைப் பாதிக்கின்றன .

வழங்குநர்கள்

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

"அளவீட்டு" குக்கீ வகை

"அளவீட்டு" பிரிவில் உள்ள குக்கீகள் வலைத்தளத்திற்கான அணுகலை பகுப்பாய்வு செய்யக்கூடிய வழங்குநர்களிடமிருந்து வருகின்றன (அநாமதேயமாக, நிச்சயமாக). இது வலைத்தள செயல்திறன் மற்றும் அது எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதற்கான கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது. இதிலிருந்து, நீண்ட காலத்திற்கு தளத்தை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை பெறலாம்.

வழங்குநர்கள்

 • google.com

"நிதி" குக்கீ வகை

"நிதி" வகையைச் சேர்ந்த குக்கீகள் இயக்கச் செலவுகள் மற்றும் வலைத்தள சலுகைகளின் ஒரு பகுதிக்கு நிதியளிக்கும் வழங்குநர்களிடமிருந்து வருகின்றன. இது வலைத்தளத்தின் தொடர்ச்சியான இருப்பை ஆதரிக்கிறது.

வழங்குநர்கள்

 • google.com

சேவையக பதிவு கோப்புகள்

வலைத்தள வழங்குநர் உங்கள் உலாவி தானாக எங்களுக்கு அனுப்பும் சேவையக பதிவு கோப்புகள் என்று அழைக்கப்படும் தகவல்களை தானாகவே சேகரித்து சேமிக்கிறது. அவையாவன:

 • உலாவி வகை மற்றும் உலாவி பதிப்பு
 • இயக்க முறைமை பயன்படுத்தப்பட்டது
 • பரிந்துரை URL
 • அணுகும் கணினியின் ஹோஸ்ட் பெயர்
 • சேவையக கோரிக்கையின் நேரம்
 • ஐபி முகவரி

இந்த தரவு பிற தரவு மூலங்களுடன் இணைக்கப்படவில்லை.

இந்த தரவு கலை அடிப்படையில் சேகரிக்கப்படுகிறது. 6 பாரா. 1 லிட். f ஜிடிபிஆர். வலைத்தள ஆபரேட்டர் தொழில்நுட்ப ரீதியாக பிழை இல்லாத விளக்கக்காட்சி மற்றும் தனது வலைத்தளத்தின் தேர்வுமுறை ஆகியவற்றில் முறையான ஆர்வத்தைக் கொண்டுள்ளார் - இதற்காக சேவையக பதிவு கோப்புகள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.

சமூக ஊடகம்:

பேஸ்புக் செருகுநிரல்கள் (பகிர் பொத்தானைப் போன்றவை)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

நீங்கள் எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடும்போது, உங்கள் உலாவிக்கும் பேஸ்புக் சேவையகத்திற்கும் செருகுநிரல் வழியாக நேரடி இணைப்பு நிறுவப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, நீங்கள் எங்கள் தளத்தைப் பார்வையிட்ட தகவலை உங்கள் ஐபி முகவரியுடன் பேஸ்புக் பெறுகிறது. உங்கள் பேஸ்புக் கணக்கில் உள்நுழைந்திருக்கும்போது பேஸ்புக் "லைக்" பொத்தானைக் கிளிக் செய்தால், எங்கள் பக்கங்களின் உள்ளடக்கத்தை உங்கள் பேஸ்புக் சுயவிவரத்துடன் இணைக்கலாம். இது எங்கள் வலைத்தளத்திற்கான உங்கள் வருகையை உங்கள் பயனர் கணக்கில் ஒதுக்க பேஸ்புக்கிற்கு உதவுகிறது. பக்கங்களை வழங்குபவர் என்ற முறையில், தரவின் உள்ளடக்கம் அல்லது பேஸ்புக் அதன் பயன்பாடு குறித்து எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறோம். பேஸ்புக்கின் தரவு பாதுகாப்பு அறிவிப்பில் இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை இங்கே காணலாம்: https://de-de.facebook.com/policy.php

எங்கள் வலைத்தளத்திற்கான உங்கள் வருகையை உங்கள் பேஸ்புக் பயனர் கணக்கில் பேஸ்புக் வழங்க நீங்கள் விரும்பவில்லை என்றால், தயவுசெய்து உங்கள் பேஸ்புக் பயனர் கணக்கிலிருந்து வெளியேறவும்.

Google+ சொருகி

எங்கள் பக்கங்கள் Google+ செயல்பாடுகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. வழங்குநர் கூகிள் இன்க்., 1600 ஆம்பிதியேட்டர் பார்க்வே, மவுண்டன் வியூ, சி.ஏ 94043, அமெரிக்கா.

தகவல்களைச் சேகரித்தல் மற்றும் பரப்புதல்: உலகளவில் தகவல்களை வெளியிட Google+ பொத்தானைப் பயன்படுத்தலாம். நீங்களும் பிற பயனர்களும் Google மற்றும் எங்கள் கூட்டாளர்களிடமிருந்து தனிப்பயனாக்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை Google+ பொத்தான் வழியாகப் பெறுகிறீர்கள். உள்ளடக்கம் மற்றும் நீங்கள் +1 ஐக் கிளிக் செய்தபோது நீங்கள் பார்த்த பக்கத்தைப் பற்றிய தகவலுக்காக +1 வழங்கிய தகவல்களையும் கூகிள் சேமிக்கிறது. தேடல் முடிவுகள் அல்லது உங்கள் Google சுயவிவரம் அல்லது இணையதளங்கள் மற்றும் இணையத்தில் உள்ள விளம்பரங்கள் போன்ற Google சேவைகளில் உங்கள் சுயவிவரப் பெயர் மற்றும் புகைப்படத்துடன் உங்கள் +1 ஐக் காட்டலாம்.

உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் Google சேவைகளை மேம்படுத்துவதற்காக உங்கள் +1 செயல்பாடுகள் பற்றிய தகவல்களை Google பதிவு செய்கிறது. Google+ பொத்தானைப் பயன்படுத்த, உங்களுக்கு உலகளவில் காணக்கூடிய, பொது Google சுயவிவரம் தேவை, அது சுயவிவரத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெயரையாவது கொண்டிருக்க வேண்டும். இந்த பெயர் அனைத்து Google சேவைகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சில சந்தர்ப்பங்களில், உங்கள் Google கணக்கு வழியாக உள்ளடக்கத்தைப் பகிரும்போது நீங்கள் பயன்படுத்திய மற்றொரு பெயரையும் இந்த பெயர் மாற்றலாம். உங்கள் Google சுயவிவரத்தின் அடையாளத்தை உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை அறிந்த அல்லது உங்களைப் பற்றிய பிற அடையாளம் காணும் பயனர்களுக்குக் காண்பிக்க முடியும்.

சேகரிக்கப்பட்ட தகவலின் பயன்பாடு: மேலே குறிப்பிட்டுள்ள நோக்கங்களுக்கு கூடுதலாக, நீங்கள் வழங்கும் தகவல்கள் பொருந்தக்கூடிய Google தரவு பாதுகாப்பு விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப பயன்படுத்தப்படும். கூகிள் பயனர்களின் +1 செயல்பாடுகள் குறித்த சுருக்கமான புள்ளிவிவரங்களை வெளியிடலாம் அல்லது வெளியீட்டாளர்கள், விளம்பரதாரர்கள் அல்லது இணைக்கப்பட்ட வலைத்தளங்கள் போன்ற பயனர்களுக்கும் கூட்டாளர்களுக்கும் அனுப்பலாம்.

பகுப்பாய்வு கருவிகள் மற்றும் விளம்பரம்:

Google Analytics

இந்த வலைத்தளம் வலை பகுப்பாய்வு சேவையான கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ் செயல்பாடுகளைப் பயன்படுத்துகிறது. வழங்குநர் கூகிள் இன்க்., 1600 ஆம்பிதியேட்டர் பார்க்வே, மவுண்டன் வியூ, சி.ஏ 94043, அமெரிக்கா.

கூகிள் அனலிட்டிக்ஸ் "குக்கீகள்" என்று அழைக்கப்படுவதைப் பயன்படுத்துகிறது. இவை உங்கள் கணினியில் சேமிக்கப்படும் உரை கோப்புகள் மற்றும் அவை வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதை பகுப்பாய்வு செய்ய உதவும். இந்த வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதைப் பற்றி குக்கீ உருவாக்கிய தகவல்கள் பொதுவாக அமெரிக்காவில் உள்ள கூகிள் சேவையகத்திற்கு மாற்றப்பட்டு அங்கு சேமிக்கப்படும்.

கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ் குக்கீகளின் சேமிப்பு கலை 6 பாரா 1 லிட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது. f ஜிடிபிஆர். வலைத்தள ஆபரேட்டர் அதன் வலைத்தளம் மற்றும் அதன் விளம்பரம் இரண்டையும் மேம்படுத்துவதற்காக பயனர் நடத்தையை பகுப்பாய்வு செய்வதில் முறையான ஆர்வத்தைக் கொண்டுள்ளது.

ஐபி அநாமதேயமாக்கல்

இந்த இணையதளத்தில் ஐபி அநாமனிசேஷன் செயல்பாட்டை நாங்கள் செயல்படுத்தியுள்ளோம். இதன் விளைவாக, உங்கள் ஐபி முகவரி கூகிள் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் உறுப்பு நாடுகளுக்குள் அல்லது அமெரிக்காவிற்கு அனுப்பப்படுவதற்கு முன்னர் ஐரோப்பிய பொருளாதார பகுதி மீதான ஒப்பந்தத்தின் பிற ஒப்பந்த மாநிலங்களில் சுருக்கப்படும். முழு ஐபி முகவரி அமெரிக்காவில் உள்ள கூகிள் சேவையகத்திற்கு மட்டுமே அனுப்பப்படுகிறது மற்றும் விதிவிலக்கான சந்தர்ப்பங்களில் சுருக்கப்பட்டது. இந்த வலைத்தளத்தின் ஆபரேட்டர் சார்பாக, கூகிள் உங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதை மதிப்பீடு செய்ய, வலைத்தள செயல்பாடு குறித்த அறிக்கைகளைத் தொகுக்க மற்றும் வலைத்தள செயல்பாடு மற்றும் இணைய பயன்பாடு தொடர்பான பிற சேவைகளை வலைத்தள ஆபரேட்டருக்கு வழங்க இந்த தகவலைப் பயன்படுத்தும். Google Analytics இன் ஒரு பகுதியாக உங்கள் உலாவியால் அனுப்பப்பட்ட ஐபி முகவரி மற்ற Google தரவுகளுடன் இணைக்கப்படாது.

உலாவி சொருகி

உங்கள் உலாவி மென்பொருளை அதற்கேற்ப அமைப்பதன் மூலம் குக்கீகளை சேமிப்பதை நீங்கள் தடுக்கலாம்; எவ்வாறாயினும், இந்த வலைத்தளத்தின் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் அவற்றின் முழு அளவிற்கு நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது என்பதை நாங்கள் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறோம். குக்கீ உருவாக்கிய தரவை சேகரிப்பதிலிருந்தும், வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதிலிருந்தும் (உங்கள் ஐபி முகவரி உட்பட) கூகிள் பின்வரும் இணைப்பின் கீழ் கிடைக்கும் உலாவி செருகுநிரலைப் பதிவிறக்கி நிறுவுவதன் மூலம் இந்தத் தரவைச் செயலாக்குவதையும் நீங்கள் தடுக்கலாம்: https: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

தரவு சேகரிப்புக்கு எதிரான ஆட்சேபனை

கீழே உள்ள பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் உங்கள் தரவை சேகரிப்பதில் இருந்து Google Analytics ஐத் தடுக்கலாம். எங்கள் Google Analytics கணக்கில் உங்கள் தரவின் சேகரிப்பை நீங்கள் செயலிழக்கச் செய்கிறீர்கள் என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், குக்கீகளின் பயன்பாட்டிற்கான தகவல் மற்றும் அமைப்பு விருப்பங்களை இது காட்டுகிறது:

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

தரவு செயலாக்கத்தை ஆர்டர் செய்யவும்

கூகுள் உடனான ஒப்பந்த தரவு செயலாக்க ஒப்பந்தத்தை நாங்கள் முடித்துள்ளோம், கூகிள் அனலிட்டிக்ஸ் பயன்படுத்தும் போது ஜெர்மன் தரவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகளின் கடுமையான தேவைகளை முழுமையாக செயல்படுத்துகிறோம்.

Google Analytics இல் மக்கள்தொகை பண்புகள்

இந்த வலைத்தளம் Google Analytics இன் “புள்ளிவிவர பண்புகள்” செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. தள பார்வையாளர்களின் வயது, பாலினம் மற்றும் ஆர்வங்கள் பற்றிய தகவல்களைக் கொண்ட அறிக்கைகளை உருவாக்க இது அனுமதிக்கிறது. இந்தத் தரவு கூகிளின் வட்டி அடிப்படையிலான விளம்பரம் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு வழங்குநர்களிடமிருந்து பார்வையாளர் தரவிலிருந்து வருகிறது. இந்த தரவை ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு ஒதுக்க முடியாது. உங்கள் கூகிள் கணக்கில் உள்ள விளம்பர அமைப்புகள் வழியாக எந்த நேரத்திலும் இந்த செயல்பாட்டை நீங்கள் செயலிழக்க செய்யலாம் அல்லது “தரவு சேகரிப்புக்கு ஆட்சேபனை” என்ற பிரிவில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ் மூலம் உங்கள் தரவை சேகரிப்பதை பொதுவாக தடை செய்யலாம். இந்த வலைத்தளம் கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ் “மக்கள்தொகை பண்புகள்” செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. தள பார்வையாளர்களின் வயது, பாலினம் மற்றும் ஆர்வங்கள் பற்றிய தகவல்களைக் கொண்ட அறிக்கைகளை உருவாக்க இது அனுமதிக்கிறது. இந்தத் தரவு கூகிளின் வட்டி அடிப்படையிலான விளம்பரம் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு வழங்குநர்களிடமிருந்து பார்வையாளர் தரவிலிருந்து வருகிறது. இந்த தரவை ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு ஒதுக்க முடியாது. உங்கள் Google கணக்கில் உள்ள விளம்பர அமைப்புகள் வழியாக எந்த நேரத்திலும் இந்த செயல்பாட்டை நீங்கள் செயலிழக்க செய்யலாம் அல்லது “தரவு சேகரிப்புக்கு ஆட்சேபனை” என்ற பிரிவில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ் மூலம் உங்கள் தரவை சேகரிப்பதை பொதுவாக தடைசெய்யலாம்.

Google AdSense

இந்த வலைத்தளம் கூகிள் இன்க் ("கூகிள்") இன் விளம்பரங்களைச் சேர்ப்பதற்கான சேவையான கூகிள் ஆட்ஸென்ஸைப் பயன்படுத்துகிறது. வழங்குநர் கூகிள் இன்க்., 1600 ஆம்பிதியேட்டர் பார்க்வே, மவுண்டன் வியூ, சி.ஏ 94043, அமெரிக்கா.

கூகிள் ஆட்ஸென்ஸ் "குக்கீகள்" என்று அழைக்கப்படுபவை, உங்கள் கணினியில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள உரை கோப்புகள் மற்றும் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான பகுப்பாய்வை அனுமதிக்கிறது. கூகிள் ஆட்ஸென்ஸ் வலை பீக்கான்கள் (கண்ணுக்கு தெரியாத கிராபிக்ஸ்) என்று அழைக்கப்படுவதையும் பயன்படுத்துகிறது. இந்த பக்கங்களில் பார்வையாளர் போக்குவரத்து போன்ற தகவல்களை மதிப்பீடு செய்ய இந்த வலை பீக்கான்கள் பயன்படுத்தப்படலாம்.

இந்த வலைத்தளத்தின் பயன்பாடு (உங்கள் ஐபி முகவரி உட்பட) மற்றும் விளம்பர வடிவங்களை வழங்குவது குறித்து குக்கீகள் மற்றும் வலை பீக்கான்களால் உருவாக்கப்பட்ட தகவல்கள் அமெரிக்காவில் உள்ள கூகிள் சேவையகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு அங்கு சேமிக்கப்படுகின்றன. இந்த தகவலை கூகிளின் ஒப்பந்த கூட்டாளர்களுக்கு கூகிள் அனுப்ப முடியும். இருப்பினும், கூகிள் உங்கள் ஐபி முகவரியை உங்களைப் பற்றி சேமிக்கப்பட்ட பிற தரவுகளுடன் இணைக்காது.

AdSense குக்கீகளின் சேமிப்பு கலை 6 பாரா 1 லிட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது. f ஜிடிபிஆர். வலைத்தள ஆபரேட்டர் அதன் வலைத்தளம் மற்றும் அதன் விளம்பரம் இரண்டையும் மேம்படுத்துவதற்காக பயனர் நடத்தையை பகுப்பாய்வு செய்வதில் முறையான ஆர்வத்தைக் கொண்டுள்ளது.

உங்கள் உலாவி மென்பொருளை அதற்கேற்ப அமைப்பதன் மூலம் குக்கீகளை நிறுவுவதை நீங்கள் தடுக்கலாம்; எவ்வாறாயினும், இந்த விஷயத்தில் இந்த வலைத்தளத்தின் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் அவற்றின் முழு அளவிற்கு நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது என்பதை நாங்கள் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறோம். இந்த வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், கூகிள் உங்களைப் பற்றி சேகரிக்கப்பட்ட தரவை மேலே விவரிக்கப்பட்ட முறையிலும், மேலே குறிப்பிட்ட நோக்கத்திலும் செயலாக்க ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

செருகுநிரல்கள் மற்றும் கருவிகள்:

கூகிள் வலை எழுத்துருக்கள்

எழுத்துருக்களின் சீரான காட்சிக்கு கூகிள் வழங்கிய வலை எழுத்துருக்கள் என்று அழைக்கப்படுபவை இந்தப் பக்கத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. நீங்கள் ஒரு பக்கத்தை அழைக்கும்போது, உரைகள் மற்றும் எழுத்துருக்களை சரியாகக் காண்பிப்பதற்காக உங்கள் உலாவி தேவையான வலை எழுத்துருக்களை உங்கள் உலாவி தற்காலிக சேமிப்பில் ஏற்றும்.

இந்த நோக்கத்திற்காக, நீங்கள் பயன்படுத்தும் உலாவி Google சேவையகங்களுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். இது உங்கள் வலைத்தளத்தை உங்கள் ஐபி முகவரி வழியாக அணுகியுள்ளதாக Google அறிவை வழங்குகிறது. கூகிள் வலை எழுத்துருக்களின் பயன்பாடு எங்கள் ஆன்லைன் சலுகைகளின் சீரான மற்றும் கவர்ச்சியான விளக்கக்காட்சியின் ஆர்வத்தில் நடைபெறுகிறது. இது கலையின் அர்த்தத்திற்குள் ஒரு நியாயமான ஆர்வத்தைக் குறிக்கிறது. 6 பாரா. 1 லிட்.எஃப் ஜிடிபிஆர்.

உங்கள் உலாவி வலை எழுத்துருக்களை ஆதரிக்கவில்லை என்றால், உங்கள் கணினியால் ஒரு நிலையான எழுத்துரு பயன்படுத்தப்படும்.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google:
https://www.google.com/policies/privacy/


விளம்பரங்கள்