දත්ත ආරක්ෂාව, කුකීස් සහ වගකීම්


දත්ත ආරක්ෂණ සැකසුම් වෙනස් කරන්න:

කුකීස් භාවිතය පිළිබඳ සටහන් පා open ය විවෘත කිරීමට පහත බොත්තම භාවිතා කරන්න, එය ඔබට සම්බන්ධිත දත්ත ආරක්ෂණ සැකසුම් වෙනස් කිරීමට භාවිතා කළ හැකිය.

Haftung bezüglich der Inhalte von www.amp-cloud.de:

Www.amp-cloud.de හි පිටුවල අන්තර්ගතය ඉතා පරිස්සමින් නිර්මාණය කරන ලදි. අන්තර්ගතයේ නිරවද්‍යතාවය, සම්පූර්ණත්වය සහ මාතෘකාව පිළිබඳ කිසිදු සහතිකයක් ලබා නොදේ. සේවා සපයන්නෙකු ලෙස, www.amp-cloud.de හි පිටුවල ඇති අන්තර්ගතයන් සඳහා § 7 ඡේදය 1 ටීඑම්ජී අනුව වගකීම සාමාන්‍ය නීතිවලට අනුකූල වේ. කෙසේ වෙතත්, §§ 8 සිට 10 දක්වා ටී.එම්.ජී.ට අනුව, සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද හෝ ගබඩා කරන ලද තෙවන පාර්ශවීය තොරතුරු අධීක්ෂණය කිරීමට හෝ නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් පෙන්නුම් කරන පර්යේෂණ තත්වයන් සඳහා සේවා සපයන්නෙකු ලෙස බැඳීමක් නොමැත. සාමාන්‍ය නීතිවලට අනුකූලව තොරතුරු භාවිතය ඉවත් කිරීමට හෝ අවහිර කිරීමට ඇති බැඳීම් කිසිදු බලපෑමකින් තොරව පවතී. කෙසේ වෙතත්, මෙම යොමු කිරීම සඳහා වගකීම කළ හැක්කේ නිශ්චිත නීතිමය උල්ලං .නයක් පිළිබඳව අප දැනුවත්ව සිටින මොහොතේ සිට පමණි. අනුරූපී නීතිමය උල්ලං lations නයන් පිළිබඳව අප දැනගත් වහාම, මෙම අන්තර්ගතය හැකි ඉක්මනින් ඉවත් කරනු ලැබේ.

Www.amp-cloud.de හි සබැඳි සම්බන්ධ වගකීම:

Www.amp-cloud.de වෙතින් ලැබෙන ඉල්ලුමට බාහිර තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි වලට සබැඳි අඩංගු විය හැකිය, www.amp-cloud.de හි ක්‍රියාකරුට කිසිදු බලපෑමක් නැත. එබැවින් මෙම බාහිර අන්තර්ගතය සඳහා කිසිදු සහතිකයක් ලබා නොදේ. සම්බන්ධිත පිටු වල අන්තර්ගතයට අදාළ සැපයුම්කරු හෝ ක්‍රියාකරු සැමවිටම වගකිව යුතුය. නීතිමය උල්ලං lations නයන් පිළිබඳව අප දැනුවත්වුවහොත්, එවැනි සම්බන්ධතා හැකි ඉක්මනින් ඉවත් කරනු ලැබේ.

අයිතිය:

Die durch den Sitebetreiber erstellten Inhalte und Werke auf den Seiten von www.amp-cloud.de unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede andere Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des zugehörigem Autors, Erstellers oder Betreibers. Eventuelle Downloads und Kopien dieser Seite sind ausschließlich für den privaten Gebrauch gestattet. Jede Art der kommerziellen Nutzung wird ohne ausdrücklich Genehmigung des rechtmäßigen Urhebers untersagt! Soweit die Inhalte auf den Seiten von www.amp-cloud.de nicht vom Seitenbetreiber selbst erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Dazu werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollte trotzdem eine Urheberrechtsverletzung ersichtlich werden, wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte schnellstmöglich entfernen.

බැලූ බැල්මට දත්ත ආරක්ෂාව:

සාමාන්ය තොරතුරු

පහත දැක්වෙන තොරතුරු ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන විට ඔබේ පුද්ගලික දත්ත වලට කුමක් සිදුවේද යන්න පිළිබඳ සරල දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි. පුද්ගලික දත්ත යනු ඔබව පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි සියලු දත්ත වේ. දත්ත සුරැකීමේ විෂය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු මෙම පා below යට පහළින් ඇති අපගේ දත්ත ආරක්ෂණ ප්‍රකාශනයෙන් සොයාගත හැකිය.

අපගේ වෙබ් අඩවියේ දත්ත එකතු කිරීම

මෙම වෙබ් අඩවියේ දත්ත රැස් කිරීම සඳහා වගකිව යුත්තේ කවුද?

මෙම වෙබ් අඩවියේ දත්ත සැකසීම වෙබ් අඩවි ක්‍රියාකරු විසින් සිදු කරනු ලැබේ. මෙම වෙබ් අඩවියේ මුද්‍රණයෙන් ඔබට ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු සොයාගත හැකිය.

අපි ඔබේ දත්ත රැස් කරන්නේ කෙසේද?

එක් අතකින්, ඔබ එය අපට ලබා දෙන විට ඔබේ දත්ත එකතු කරනු ලැබේ. මෙය, උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ සම්බන්ධතා පෝරමයකට ඇතුළත් කරන දත්ත විය හැකිය.

ඔබ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන විට වෙනත් දත්ත අපගේ තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධති විසින් ස්වයංක්‍රීයව පටිගත කරනු ලැබේ. මෙය ප්‍රධාන වශයෙන් තාක්ෂණික දත්ත වේ (උදා: අන්තර්ජාල බ්‍රව්සරය, මෙහෙයුම් පද්ධතිය හෝ පිටු බැලීමේ වේලාව). ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවියට ඇතුළු වූ වහාම මෙම දත්ත ස්වයංක්‍රීයව එකතු වේ.

අපි ඔබේ දත්ත භාවිතා කරන්නේ කුමක් සඳහාද?

ඔබේ ගබඩා කළ පුද්ගලික දත්තවල ආරම්භය, ලබන්නා සහ අරමුණ පිළිබඳ තොරතුරු ඕනෑම වේලාවක නොමිලේ ලබා ගැනීමට ඔබට අයිතියක් ඇත. මෙම දත්ත නිවැරදි කිරීම, අවහිර කිරීම හෝ මකා දැමීම ඉල්ලා සිටීමට ඔබට අයිතියක් ඇත. දත්ත සුරැකීම පිළිබඳ ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් නීතිමය දැන්වීමේ දක්වා ඇති ලිපිනයෙන් ඔබට ඕනෑම වේලාවක අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය. නිසි අධීක්ෂණ අධිකාරිය වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමටද ඔබට අයිතියක් ඇත.

විශ්ලේෂණ මෙවලම් සහ තෙවන පාර්ශවීය මෙවලම්

ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන විට, ඔබේ රළ පැදීමේ හැසිරීම සංඛ්‍යානමය වශයෙන් ඇගයීමට ලක් කළ හැකිය. මෙය ප්‍රධාන වශයෙන් කුකීස් සහ ඊනියා විශ්ලේෂණ වැඩසටහන් සමඟ සිදු කෙරේ. ඔබේ සැරිසැරීමේ හැසිරීම සාමාන්‍යයෙන් නිර්නාමිකව විශ්ලේෂණය කරනු ලැබේ; සැරිසැරීමේ හැසිරීම ඔබ වෙත නැවත සොයාගත නොහැක. සමහර මෙවලම් භාවිතා නොකිරීමෙන් ඔබට මෙම විශ්ලේෂණයට විරුද්ධ විය හැකිය. පහත දැක්වෙන දත්ත ආරක්ෂණ ප්‍රකාශනයෙන් ඔබට මේ පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු සොයාගත හැකිය.

ඔබට මෙම විශ්ලේෂණයට විරුද්ධ විය හැකිය. මෙම දත්ත ආරක්ෂණ ප්‍රකාශනයේ විරෝධතා දැක්වීමේ හැකියාව පිළිබඳව අපි ඔබට දන්වන්නෙමු.

සාමාන්‍ය තොරතුරු සහ අනිවාර්ය තොරතුරු:

Datenschutz

මෙම වෙබ් අඩවියේ ක්‍රියාකරුවන් ඔබගේ පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කිරීම ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකයි. අපි ඔබේ පුද්ගලික දත්ත රහසිගතව සහ ව්‍යවස්ථාපිත දත්ත ආරක්ෂණ රෙගුලාසි සහ මෙම දත්ත ආරක්ෂණ ප්‍රකාශයට අනුකූලව සලකමු.

ඔබ මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන විට, විවිධ පුද්ගලික දත්ත එකතු කරනු ලැබේ. පුද්ගලික දත්ත යනු ඔබව පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි දත්ත වේ. මෙම දත්ත ආරක්ෂණ ප්‍රකාශය මගින් අප රැස් කරන්නේ කුමන දත්තද සහ අප එය භාවිතා කරන්නේ කුමක් ද යන්න පැහැදිලි කරයි. මෙය සිදු කරන්නේ කෙසේද සහ කුමන අරමුණක් සඳහාද යන්න පැහැදිලි කරයි.

අන්තර්ජාලය හරහා දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම (උදා: විද්‍යුත් තැපෑලෙන් සන්නිවේදනය කිරීමේදී) ආරක්ෂක හිඩැස් ඇති බව අපි පෙන්වා දීමට කැමැත්තෙමු. තෙවන පාර්ශවයන්ට ප්‍රවේශ වීමට එරෙහිව දත්ත සම්පුර්ණයෙන්ම ආරක්ෂා කළ නොහැක.

වගකිවයුතු ශරීරය පිළිබඳ සටහන

මෙම වෙබ් අඩවියේ දත්ත සැකසීම සඳහා වගකිව යුතු ආයතනය වන්නේ:

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


වගකිවයුතු ආයතනය යනු පුද්ගලික දත්ත සැකසීමේ අරමුණු සහ මාධ්‍යයන් (උ.දා. නම්, ඊමේල් ලිපින ආදිය) තනිවම හෝ හවුල්ව තීරණය කරන ස්වභාවික හෝ නීතිමය පුද්ගලයෙකි.

දත්ත සැකසීමට ඔබ දක්වන කැමැත්ත අවලංගු කිරීම

බොහෝ දත්ත සැකසුම් මෙහෙයුම් සිදු කළ හැක්කේ ඔබේ ප්‍රකාශිත කැමැත්තෙන් පමණි. ඔබට ඕනෑම වේලාවක ඔබේ කැමැත්ත ඉල්ලා අස්කර ගත හැකිය. අපට අවිධිමත් විද්‍යුත් ලිපියක් ප්‍රමාණවත්. අවලංගු කිරීමට පෙර සිදු කරන ලද දත්ත සැකසීමේ නීත්‍යානුකූලභාවය අවලංගු කිරීමෙන් කිසිදු බලපෑමක් සිදු නොවේ.

වගකිවයුතු අධීක්ෂණ අධිකාරියට අභියාචනා කිරීමේ අයිතිය

දත්ත ආරක්ෂණ නීතිය උල්ලං of නය වන අවස්ථාවකදී, අදාළ පුද්ගලයාට නිසි අධීක්ෂණ අධිකාරියට පැමිණිලි කිරීමට අයිතිය ඇත. දත්ත ආරක්ෂණ ගැටළු සඳහා නිසි අධීක්ෂණ අධිකාරිය වන්නේ අපගේ සමාගම පදනම් වූ ෆෙඩරල් ප්‍රාන්තයේ රාජ්‍ය දත්ත ආරක්ෂණ නිලධාරියා ය. දත්ත ආරක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ ලැයිස්තුවක් සහ ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු පහත සබැඳියෙන් සොයාගත හැකිය: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

දත්ත අතේ ගෙන යා හැකි අයිතිය

ඔබගේ කැමැත්ත මත හෝ ඔබට හෝ තෙවන පාර්ශවයකට පොදු, යන්ත්‍ර කියවිය හැකි ආකෘතියකින් භාර දුන් කොන්ත්‍රාත්තුවක් ඉටු කිරීමේදී අපි ස්වයංක්‍රීයව සැකසෙන දත්ත ලබා ගැනීමට ඔබට අයිතියක් ඇත. වගකිව යුතු වෙනත් පුද්ගලයෙකුට දත්ත සෘජුවම මාරු කිරීමට ඔබ ඉල්ලා සිටියහොත්, මෙය සිදු කරනු ලබන්නේ එය තාක්‍ෂණිකව කළ හැකි නම් පමණි.

තොරතුරු, අවහිර කිරීම්, මකා දැමීම

අදාළ ව්‍යවස්ථාපිත විධිවිධානවල රාමුව තුළ, ඔබේ ගබඩා කර ඇති පුද්ගලික දත්ත, ඒවායේ ආරම්භය සහ ලබන්නා සහ දත්ත සැකසීමේ අරමුණ පිළිබඳ තොරතුරු නොමිලේ ලබා ගැනීමට ඔබට අයිතියක් ඇති අතර, අවශ්‍ය නම්, මෙම දත්ත නිවැරදි කිරීමට, අවහිර කිරීමට හෝ මකා දැමීමට ඔබට අයිතියක් ඇත. පුද්ගලික දත්ත පිළිබඳ වැඩිදුර ප්‍රශ්න ඇත්නම් නීතිමය දැන්වීමේ දක්වා ඇති ලිපිනයෙන් ඔබට ඕනෑම වේලාවක අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය.

වෙළඳ දැන්වීම් තැපැල් කිරීමට විරෝධය

ඉල්ලුම් නොකළ වෙළඳ දැන්වීම් සහ තොරතුරු ද්‍රව්‍ය යැවීම සඳහා මුද්‍රිත බැඳීමේ සන්දර්භය තුළ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සම්බන්ධතා දත්ත භාවිතා කිරීමට අපි මෙයින් විරුද්ධ වෙමු. ඉල්ලුම් නොකළ වෙළඳ දැන්වීම් තොරතුරු යවනු ලැබුවහොත් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ අයිතිය පිටු වල ක්‍රියාකරුවන්ට පැහැදිලිවම ඇත.

අපගේ වෙබ් අඩවියේ දත්ත එකතු කිරීම:

කුකීස්

සමහර වෙබ් අඩවි ඊනියා කුකීස් භාවිතා කරයි. කුකීස් ඔබේ පරිගණකයට හානියක් නොවන අතර වෛරස් අඩංගු නොවේ. අපගේ පිරිනැමීම වඩාත් පරිශීලක-හිතකාමී, වඩා effective ලදායී හා ආරක්ෂිත කිරීමට කුකීස් සේවය කරයි. කුකීස් යනු ඔබේ පරිගණකයේ ගබඩා කර ඔබගේ බ්‍රව්සරයෙන් සුරකින කුඩා පෙළ ගොනු වේ.

අප භාවිතා කරන කුකීස් බොහොමයක් ඊනියා “සැසි කුකීස්” වේ. ඔබගේ සංචාරයෙන් පසු ඒවා ස්වයංක්‍රීයව මකා දමනු ලැබේ. ඔබ ඉවත් කරන තුරු වෙනත් කුකීස් ඔබගේ උපාංගයේ ගබඩා කර ඇත. මෙම කුකීස් ඔබ ඊළඟ වරට පිවිසෙන විට ඔබගේ බ්‍රව්සරය හඳුනා ගැනීමට අපට හැකියාව ලබා දෙයි.

ඔබට ඔබේ බ්‍රව්සරය සැකසිය හැකි අතර එමඟින් කුකීස් සැකසීම පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරනු ලබන අතර එක් එක් අවස්ථාවන්හිදී පමණක් කුකීස් වලට ඉඩ දෙන්න, සමහර අවස්ථා සඳහා හෝ සාමාන්‍යයෙන් කුකීස් පිළිගැනීම බැහැර කරන්න, සහ ඔබ බ්‍රව්සරය වසා දැමූ විට කුකී ස්වයංක්‍රීයව මකාදැමීම සක්‍රිය කරන්න. කුකීස් අක්‍රිය කර ඇත්නම්, මෙම වෙබ් අඩවියේ ක්‍රියාකාරිත්වය සීමා කළ හැකිය.

ඉලෙක්ට්‍රොනික සන්නිවේදන ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීමට හෝ ඔබට අවශ්‍ය යම් යම් කාර්යයන් සැපයීමට අවශ්‍ය කුකීස් (උදා: සාප්පු කරත්ත ක්‍රියාකාරිත්වය) කලාව පදනම් කරගෙන ගබඩා කර ඇත. 6 ඡේදය 1 ලයිට්. f දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය සුරකින ලදි. වෙබ් අඩවි ක්‍රියාකරුට එහි සේවාවන් තාක්‍ෂණිකව දෝෂ රහිත සහ ප්‍රශස්ත ලෙස සැපයීම සඳහා කුකීස් ගබඩා කිරීමට නීත්‍යානුකූල උනන්දුවක් ඇත. වෙනත් කුකීස් (උදා.

"ක්‍රියාකාරී" කුකී කාණ්ඩය

"ක්‍රියාකාරීත්වය" කාණ්ඩයේ කුකීස් තනිකරම ක්‍රියාකාරී වන අතර වෙබ් අඩවියේ ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා හෝ ඇතැම් කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය වේ. එබැවින් මෙම කාණ්ඩයේ සැපයුම්කරුවන් අක්‍රිය කළ නොහැක.

සපයන්නන්

 • www.amp-cloud.de

කුකී කාණ්ඩය "භාවිතය"

"භාවිතය" කාණ්ඩයේ කුකීස් පැමිණෙන්නේ සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරකම්, වීඩියෝ අන්තර්ගතයන්, අකුරු යනාදිය වැනි යම් ක්‍රියාකාරීත්වයක් හෝ අන්තර්ගතයක් සපයන සැපයුම්කරුවන්ගෙනි. මෙම කාණ්ඩයේ සැපයුම්කරුවන් පිටුවේ ඇති සියලුම අංග නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වේද යන්නට බලපෑම් කරයි. .

සපයන්නන්

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

"මිනුම්" කුකී කාණ්ඩය

"මිනුම්" කාණ්ඩයේ කුකීස් පැමිණෙන්නේ වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශය විශ්ලේෂණය කළ හැකි සැපයුම්කරුවන්ගෙනි (නිර්නාමිකව, ඇත්ත වශයෙන්ම). මෙය වෙබ් අඩවි වල ක්‍රියාකාරිත්වය සහ එය වර්ධනය වන ආකාරය පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි. මෙයින්, දිගු කාලීනව වෙබ් අඩවිය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පියවර ගත හැකිය.

සපයන්නන්

 • google.com

"මූල්‍යකරණය" කුකී කාණ්ඩය

“මූල්‍යකරණ” කාණ්ඩයේ කුකීස් පැමිණෙන්නේ මෙහෙයුම් පිරිවැය සහ වෙබ් අඩවි පිරිනැමීම් වලින් කොටසක් සපයන සේවා සපයන්නන්ගෙනි. මෙය වෙබ් අඩවියේ දිගුකාලීන පැවැත්මට සහාය වේ.

සපයන්නන්

 • google.com

සේවාදායක ලොග් ගොනු

ඔබේ බ්‍රව්සරය ස්වයංක්‍රීයව අප වෙත සම්ප්‍රේෂණය කරන ඊනියා සේවාදායක ලොග් ලිපිගොනු වල වෙබ් අඩවි සැපයුම්කරු ස්වයංක්‍රීයව තොරතුරු රැස් කරයි. මේවා:

 • බ්‍රව්සර් වර්ගය සහ බ්‍රව්සර් අනුවාදය
 • මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතා කරයි
 • යොමු URL
 • ප්‍රවේශ වන පරිගණකයේ ධාරක නාමය
 • සේවාදායක ඉල්ලීමේ වේලාව
 • IP ලිපිනය

මෙම දත්ත වෙනත් දත්ත ප්‍රභවයන් සමඟ සංයුක්ත නොවේ.

මෙම දත්ත එකතු කරනු ලබන්නේ කලාව පදනම් කරගෙනය. 6 ඡේදය 1 ලයිට්. f දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය. වෙබ් අඩවි ක්‍රියාකරුට තම වෙබ් අඩවියේ තාක්ෂණික දෝෂ රහිත ඉදිරිපත් කිරීම සහ ප්‍රශස්තිකරණය පිළිබඳ නීත්‍යානුකූල උනන්දුවක් ඇත - මේ සඳහා සේවාදායක ලොග් ලිපිගොනු සටහන් කළ යුතුය.

සමාජ මාධ්‍ය:

ෆේස්බුක් ප්ලගීන (බොත්තම සහ බෙදාගන්න බොත්තම වැනි)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන විට, ප්ලග්-ඉන් හරහා ඔබගේ බ්‍රව්සරය සහ ෆේස්බුක් සේවාදායකය අතර connection ජු සම්බන්ධතාවයක් ඇති වේ. ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසි තොරතුරු ඔබේ IP ලිපිනය සමඟ ෆේස්බුක් වෙත ලැබේ. ඔබ ඔබේ ෆේස්බුක් ගිණුමට පිවිසෙන අතරතුර ෆේස්බුක් "ලයික්" බොත්තම ක්ලික් කළහොත්, ඔබට අපගේ පිටුවල අන්තර්ගතය ඔබේ ෆේස්බුක් පැතිකඩට සම්බන්ධ කළ හැකිය. මෙය අපගේ වෙබ් අඩවියට ඔබගේ සංචාරය ඔබගේ පරිශීලක ගිණුමට පැවරීමට ෆේස්බුක් සක්‍රීය කරයි. පිටු සපයන්නා වශයෙන්, සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද දත්තවල අන්තර්ගතය හෝ ෆේස්බුක් විසින් එය භාවිතා කිරීම පිළිබඳව අපට දැනුමක් නොමැති බව පෙන්වා දීමට කැමැත්තෙමු. ෆේස්බුක් හි දත්ත ආරක්ෂණ ප්‍රකාශනයෙන් ඔබට මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැනගත හැකිය: https://de-de.facebook.com/policy.php

අපගේ වෙබ් අඩවියට ඔබගේ සංචාරය ඔබගේ ෆේස්බුක් පරිශීලක ගිණුමට පැවරීමට ෆේස්බුක් හට අවශ්‍ය නොවන්නේ නම්, කරුණාකර ඔබේ ෆේස්බුක් පරිශීලක ගිණුමෙන් ඉවත් වන්න.

Google+ ප්ලගිනය

අපගේ පිටු Google+ කාර්යයන් භාවිතා කරයි. සපයන්නා වන්නේ ගූගල් ඉන්කෝපරේෂන්, 1600 ඇම්ෆිටියේටර් පාක්වේ, මවුන්ටන් වීව්, සීඒ 94043, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය.

තොරතුරු රැස් කිරීම සහ බෙදා හැරීම: ලොව පුරා තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ඔබට Google+ බොත්තම භාවිතා කළ හැකිය. ඔබට සහ අනෙකුත් පරිශීලකයින්ට Google+ බොත්තම හරහා ගූගල් සහ අපගේ හවුල්කරුවන්ගෙන් පුද්ගලික අන්තර්ගතයන් ලැබේ. අන්තර්ගතය සඳහා ඔබ +1 ලබා දී ඇති තොරතුරු සහ ඔබ +1 ක්ලික් කළ විට ඔබ දුටු පිටුව පිළිබඳ තොරතුරු ගූගල් සුරකිනු ඇත. සෙවුම් ප්‍රති results ල හෝ ගූගල් පැතිකඩ වැනි වෙබ් අඩවි වල සහ අන්තර්ජාලයේ දැන්වීම් වල වැනි ගූගල් සේවාවන්හි ඔබගේ පැතිකඩ නම සහ ඡායාරූපය සමඟ ඔබේ +1 දර්ශනයක් ලෙස පෙන්විය හැකිය.

ඔබ සහ වෙනත් අය සඳහා ගූගල් සේවාවන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ගූගල් ඔබගේ +1 ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තා කරයි. Google+ බොත්තම භාවිතා කිරීමට හැකිවීම සඳහා, ඔබට ගෝලීයව පෙනෙන, පොදු ගූගල් පැතිකඩක් අවශ්‍ය වන අතර එය අවම වශයෙන් පැතිකඩ සඳහා තෝරාගත් නමක්වත් අඩංගු විය යුතුය. මෙම නම සියලුම ගූගල් සේවාවන්හි භාවිතා වේ. සමහර අවස්ථාවලදී, ඔබගේ ගූගල් ගිණුම හරහා අන්තර්ගතය බෙදා ගැනීමේදී ඔබ භාවිතා කළ තවත් නමක් මෙම නමට ආදේශ කළ හැකිය. ඔබගේ ගූගල් පැතිකඩෙහි අනන්‍යතාවය ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය දන්නා හෝ ඔබ ගැන වෙනත් හඳුනාගැනීමේ තොරතුරු ඇති පරිශීලකයින්ට පෙන්විය හැකිය.

එකතු කරන ලද තොරතුරු භාවිතය: ඉහත දක්වා ඇති අරමුණු වලට අමතරව, ඔබ සපයන තොරතුරු අදාළ ගූගල් දත්ත ආරක්ෂණ රෙගුලාසි වලට අනුකූලව භාවිතා කරනු ඇත. ගූගල් විසින් පරිශීලකයින්ගේ +1 ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ සාරාංශගත සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකිය, නැතහොත් ඒවා ප්‍රකාශකයින්, දැන්වීම්කරුවන් හෝ සම්බන්ධිත වෙබ් අඩවි වැනි පරිශීලකයින්ට සහ හවුල්කරුවන්ට ලබා දිය හැකිය.

විශ්ලේෂණ මෙවලම් සහ වෙළඳ දැන්වීම්:

ගූගල් විශ්ලේෂණ

මෙම වෙබ් අඩවිය ගූගල් විශ්ලේෂණ වෙබ් විශ්ලේෂණ සේවාවේ කාර්යයන් භාවිතා කරයි. සපයන්නා වන්නේ ගූගල් ඉන්කෝපරේෂන්, 1600 ඇම්ෆිටියේටර් පාක්වේ, මවුන්ටන් වීව්, සීඒ 94043, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය.

ගූගල් විශ්ලේෂණ ඊනියා "කුකීස්" භාවිතා කරයි. මේවා ඔබේ පරිගණකයේ සුරකින ලද පෙළ ලිපිගොනු වන අතර එමඟින් ඔබේ වෙබ් අඩවිය විශ්ලේෂණය කිරීමට හැකි වේ. මෙම වෙබ් අඩවිය ඔබ භාවිතා කිරීම පිළිබඳව කුකී විසින් ජනනය කරන ලද තොරතුරු සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ගූගල් සේවාදායකයකට මාරු කර එහි ගබඩා කරනු ලැබේ.

ගූගල් විශ්ලේෂණ කුකීස් ගබඩා කිරීම කලාව මත පදනම් වේ. 6 ඡේදය 1 lit.f GDPR. වෙබ් අඩවි ක්‍රියාකරුට එහි වෙබ් අඩවිය සහ වෙළඳ ප්‍රචාරණය යන දෙකම ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා පරිශීලක හැසිරීම විශ්ලේෂණය කිරීමට නීත්‍යානුකූල උනන්දුවක් ඇත.

IP නිර්නාමිකකරණය

අපි මෙම වෙබ් අඩවියේ IP නිර්නාමිකකරණ ක්‍රියාව සක්‍රීය කර ඇත. එහි ප්‍රති As ලයක් ලෙස, ඔබගේ IP ලිපිනය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට පෙර යුරෝපීය සංගමයේ සාමාජික රටවල් තුළ හෝ යුරෝපීය ආර්ථික ප්‍රදේශය පිළිබඳ ගිවිසුමේ වෙනත් ගිවිසුම්ගත රාජ්‍යයන් තුළ ගූගල් විසින් කෙටි කරනු ලැබේ. සම්පූර්ණ IP ලිපිනය සම්ප්‍රේෂණය කරනු ලබන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ගූගල් සේවාදායකයෙකුට පමණක් වන අතර සුවිශේෂී අවස්ථා වලදී එය කෙටි කරනු ලැබේ. මෙම වෙබ් අඩවියේ ක්‍රියාකරු වෙනුවෙන්, ගූගල් විසින් ඔබේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම තක්සේරු කිරීමට, වෙබ් අඩවි ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ වාර්තා සම්පාදනය කිරීමට සහ වෙබ් අඩවි ක්‍රියාකරුට සහ වෙබ් අඩවි භාවිතයට අදාළ වෙනත් සේවාවන් සැපයීමට මෙම තොරතුරු භාවිතා කරනු ඇත. ගූගල් විශ්ලේෂණයේ කොටසක් ලෙස ඔබගේ බ්‍රව්සරය විසින් සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද IP ලිපිනය වෙනත් ගූගල් දත්ත සමඟ ඒකාබද්ධ නොවේ.

බ්‍රව්සර් ප්ලගිනය

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

දත්ත එකතු කිරීමට එරෙහි විරෝධය

පහත බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබගේ දත්ත රැස් කිරීමෙන් Google Analytics වලක්වා ගත හැකිය. මෙය කුකීස් භාවිතය සඳහා තොරතුරු සහ සැකසුම් විකල්පයන් පෙන්වයි, ඔබ අක්‍රිය කරන "" ක්ලික් කිරීමෙන්, වෙනත් දේ අතර, අපගේ ගූගල් විශ්ලේෂණ ගිණුමේ ඔබගේ දත්ත එකතු කිරීම:

ගූගල්ගේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ ගූගල් විශ්ලේෂණ මඟින් පරිශීලක දත්ත හසුරුවන ආකාරය පිළිබඳ වැඩි විස්තර ඔබට සොයාගත හැකිය: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

දත්ත සැකසීමට ඇණවුම් කරන්න

අපි ගූගල් සමඟ ගිවිසුම් දත්ත සැකසුම් ගිවිසුමක් අවසන් කර ඇති අතර ගූගල් විශ්ලේෂණ භාවිතා කරන විට ජර්මානු දත්ත ආරක්ෂණ බලධාරීන්ගේ දැඩි අවශ්‍යතා සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරමු.

ගූගල් විශ්ලේෂණවල ජන විකාශන ලක්ෂණ

මෙම වෙබ් අඩවිය ගූගල් විශ්ලේෂණවල “ජන විකාශන ලක්ෂණ” ශ්‍රිතය භාවිතා කරයි. වෙබ් අඩවි නරඹන්නන්ගේ වයස, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය සහ රුචිකත්වයන් පිළිබඳ තොරතුරු අඩංගු වාර්තා නිර්මාණය කිරීමට මෙය ඉඩ දෙයි. මෙම දත්ත පැමිණෙන්නේ ගූගල් වෙතින් පොළී පදනම් කරගත් වෙළඳ දැන්වීම් සහ තෙවන පාර්ශවීය සැපයුම්කරුවන්ගේ ආගන්තුක දත්ත මගිනි. මෙම දත්ත නිශ්චිත පුද්ගලයෙකුට පැවරිය නොහැක. ඔබේ ගූගල් ගිණුමේ දැන්වීම් සැකසීම් හරහා ඔබට ඕනෑම වේලාවක මෙම ක්‍රියාව අක්‍රිය කළ හැකිය, නැතහොත් “දත්ත රැස් කිරීමට විරෝධය” යන කොටසේ විස්තර කර ඇති පරිදි ගූගල් විශ්ලේෂණ මඟින් ඔබේ දත්ත එක්රැස් කිරීම සාමාන්‍යයෙන් තහනම් කළ හැකිය.මෙම වෙබ් අඩවිය ගූගල් විශ්ලේෂණවල “ජන විකාශන ලක්ෂණ” ශ්‍රිතය භාවිතා කරයි. වෙබ් අඩවි නරඹන්නන්ගේ වයස, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය සහ රුචිකත්වයන් පිළිබඳ තොරතුරු අඩංගු වාර්තා නිර්මාණය කිරීමට මෙය ඉඩ දෙයි. මෙම දත්ත පැමිණෙන්නේ ගූගල් වෙතින් වන පොලී පදනම් කරගත් වෙළඳ දැන්වීම් වලින් මෙන්ම තෙවන පාර්ශවීය සැපයුම්කරුවන්ගේ ආගන්තුක දත්ත වලිනි. මෙම දත්ත නිශ්චිත පුද්ගලයෙකුට පැවරිය නොහැක. “ගූගල් ගිණුමේ දැන්වීම් සැකසීම් හරහා ඔබට ඕනෑම වේලාවක මෙම ක්‍රියාව අක්‍රිය කළ හැකිය, නැතහොත්“ දත්ත එකතු කිරීමට විරුද්ධ වීම ”යන ස්ථානයේ විස්තර කර ඇති පරිදි ගූගල් විශ්ලේෂණ මඟින් ඔබේ දත්ත එක්රැස් කිරීම සාමාන්‍යයෙන් තහනම් කළ හැකිය.

ගූගල් ඇඩ්සෙන්ස්

මෙම වෙබ් අඩවිය ගූගල් ඇඩ්සෙන්ස් භාවිතා කරයි, ගූගල් ඉන්කෝපරේෂන් ("ගූගල්") වෙතින් දැන්වීම් ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා සේවාවකි. සපයන්නා වන්නේ ගූගල් ඉන්කෝපරේෂන්, 1600 ඇම්ෆිටියේටර් පාක්වේ, මවුන්ටන් වීව්, සීඒ 94043, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය.

ගූගල් ඇඩ්සෙන්ස් ඔබේ පරිගණකයේ ගබඩා කර ඇති ඊනියා "කුකීස්", පෙළ ලිපිගොනු භාවිතා කරයි. ගූගල් ඇඩ්සෙන්ස් ඊනියා වෙබ් බීකන්ස් (අදෘශ්‍යමාන ග්‍රැෆික්) ද භාවිතා කරයි. මෙම පිටුවල නරඹන්නන්ගේ ගමනාගමනය වැනි තොරතුරු ඇගයීමට මෙම වෙබ් බීකන්ස් භාවිතා කළ හැකිය.

මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම (ඔබේ IP ලිපිනය ඇතුළුව) සහ වෙළඳ දැන්වීම් ආකෘති බෙදා හැරීම පිළිබඳ කුකීස් සහ වෙබ් බීකන්ස් විසින් ජනනය කරන ලද තොරතුරු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ගූගල් සේවාදායකයකට සම්ප්‍රේෂණය කර එහි ගබඩා කර ඇත. මෙම තොරතුරු ගූගල් සමාගමට ගිවිසුම්ගත හවුල්කරුවන්ට ලබා දිය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ගූගල් ඔබගේ IP ලිපිනය ඔබ ගැන ගබඩා කර ඇති වෙනත් දත්ත සමඟ ඒකාබද්ධ නොකරයි.

ඇඩ්සෙන්ස් කුකීස් ගබඩා කිරීම කලාව මත පදනම් වේ. 6 ඡේදය 1 ලයිට්. f දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය. වෙබ් අඩවි ක්‍රියාකරුට එහි වෙබ් අඩවිය සහ වෙළඳ ප්‍රචාරණය යන දෙකම ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා පරිශීලක හැසිරීම විශ්ලේෂණය කිරීමට නීත්‍යානුකූල උනන්දුවක් ඇත.

ඔබේ බ්‍රව්සර් මෘදුකාංගය ඒ අනුව සැකසීමෙන් ඔබට කුකීස් ස්ථාපනය කිරීම වළක්වා ගත හැකිය; කෙසේ වෙතත්, මෙම අවස්ථාවේදී ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියේ සියලුම කාර්යයන් ඒවායේ උපරිම ප්‍රමාණයට භාවිතා කිරීමට නොහැකි වනු ඇති බව පෙන්වා දීමට කැමැත්තෙමු. මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන්, ගූගල් විසින් ඔබ ගැන එකතු කරන ලද දත්ත ඉහත විස්තර කර ඇති ආකාරයට සැකසීමට සහ ඉහත සඳහන් කළ අරමුණු සඳහා ඔබ එකඟ වේ.

ප්ලගීන සහ මෙවලම්:

ගූගල් වෙබ් අකුරු

මෙම පිටුව ගූගල් විසින් සපයනු ලබන ඊනියා වෙබ් අකුරු භාවිතා කරයි. ඔබ පිටුවක් අමතන විට, පෙළ සහ අකුරු නිවැරදිව පෙන්වීම සඳහා ඔබගේ බ්‍රව්සරය අවශ්‍ය වෙබ් අකුරු ඔබේ බ්‍රව්සර් හැඹිලියට පටවනු ලැබේ.

මෙම කාර්යය සඳහා, ඔබ භාවිතා කරන බ්‍රව්සරය ගූගල් සේවාදායකයට සම්බන්ධ විය යුතුය. මෙය ඔබගේ වෙබ් ලිපිනයට ඔබගේ IP ලිපිනය හරහා ප්‍රවේශ වී ඇති බව ගූගල් දැනුමක් ලබා දෙයි. අපගේ වෙබ් දීමනා ඒකාකාර හා සිත්ගන්නාසුලු ඉදිරිපත් කිරීමක් සඳහා ගූගල් වෙබ් අකුරු භාවිතා කරයි. මෙය කලාවේ අර්ථය තුළ නීත්‍යානුකූල උනන්දුවක් නිරූපණය කරයි. 6 ඡේදය 1 ලයිට්. f දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය.

ඔබගේ බ්‍රව්සරය වෙබ් අකුරු සඳහා සහය නොදක්වන්නේ නම්, ඔබේ පරිගණකය විසින් සම්මත අකුරු භාවිතා කරනු ඇත.

ගූගල් වෙබ් අකුරු පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු https://developers.google.com/fonts/faq සහ ගූගල් හි රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියෙන් සොයාගත හැකිය.
https://www.google.com/policies/privacy/


දැන්වීම්