Տվյալների պաշտպանություն, քուքիներ և պատասխանատվություն


Փոխել տվյալների պաշտպանության կարգավորումները.

Օգտագործեք հետևյալ կոճակը ՝ բլիթների օգտագործման վերաբերյալ նշման տեքստը բացելու համար, որը կարող եք օգտագործել ՝ կապված տվյալների պաշտպանության հետ կապված պարամետրերը փոխելու համար:

Haftung bezüglich der Inhalte von www.amp-cloud.de:

Die Inhalte der Seiten von www.amp-cloud.de wurden mit höher Sorgfalt erstellt. Für eine Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Als Diensteanbieter gilt die Verantwortung nach § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf den Seiten von www.amp-cloud.de entsprechend den allgemeinen Gesetzen. Nach §§ 8 bis 10 TMG besteht als Diensteanbieter jedoch keine Verpflichtung, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen entsprechend der allgemeinen Gesetze bleiben hiervon unberührt. Eine Haftung auf diesen Bezug ist jedoch frühestens ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden diese Inhalte schnellstmöglich entfernen.

Haftung bezüglich Links auf www.amp-cloud.de:

Das Angebot von www.amp-cloud.de kann Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, auf deren Inhalte der Betreiber von www.amp-cloud.de keinen Einfluss hat. Deshalb wird für diese fremden Inhalte keine Gewähr übernommen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links schnellstmöglich entfernen.

Հեղինակային իրավունք

Die durch den Sitebetreiber erstellten Inhalte und Werke auf den Seiten von www.amp-cloud.de unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede andere Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des zugehörigem Autors, Erstellers oder Betreibers. Eventuelle Downloads und Kopien dieser Seite sind ausschließlich für den privaten Gebrauch gestattet. Jede Art der kommerziellen Nutzung wird ohne ausdrücklich Genehmigung des rechtmäßigen Urhebers untersagt! Soweit die Inhalte auf den Seiten von www.amp-cloud.de nicht vom Seitenbetreiber selbst erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Dazu werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollte trotzdem eine Urheberrechtsverletzung ersichtlich werden, wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte schnellstmöglich entfernen.

Տվյալների պաշտպանությունը մի հայացքով.

Ընդհանուր տեղեկություն

Հետևյալ տեղեկատվությունը պարզ ակնարկում է այն մասին, թե ինչ է պատահում ձեր անձնական տվյալների հետ մեր կայք այցելելիս: Անձնական տվյալները բոլոր տվյալներն են, որոնց հետ դուք կարող եք անձամբ նույնականացվել: Տվյալների պաշտպանության թեմայի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ կարելի է գտնել այս տեքստի ներքո նշված մեր տվյալների պաշտպանության հայտարարագրում:

Տվյալների հավաքում մեր կայքում

Ո՞վ է պատասխանատու այս կայքում տվյալների հավաքագրման համար:

Այս կայքում տվյալների մշակումն իրականացվում է կայքի օպերատորի կողմից: Նրանց կոնտակտային տվյալները կարող եք գտնել այս կայքի դրոշմում:

Ինչպե՞ս ենք մենք հավաքում ձեր տվյալները:

Մի կողմից, ձեր տվյալները հավաքվում են, երբ դրանք մեզ եք տրամադրում: Օրինակ, սա կարող է լինել տվյալներ, որոնք մուտքագրում եք կապի ձևով:

Այլ տվյալներ ավտոմատ կերպով գրանցվում են մեր ՏՏ համակարգերի կողմից ՝ կայք այցելելիս: Հիմնականում դրանք տեխնիկական տվյալներ են (օրինակ ՝ ինտերնետ զննարկիչ, օպերացիոն համակարգ կամ էջի դիտման ժամանակը): Այս տվյալները հավաքվում են ինքնաբերաբար, հենց որ դուք մուտք եք գործում մեր կայք:

Ինչի՞ համար ենք մենք օգտագործում ձեր տվյալները:

Դուք իրավունք ունեք ցանկացած պահի անվճար տեղեկություններ ստանալու ձեր պահված անձնական տվյալների ծագման, ստացողի և նպատակի մասին: Դուք նաև իրավունք ունեք պահանջելու այս տվյալների ուղղում, արգելափակում կամ ջնջում: Դուք կարող եք կապվել մեզ հետ ցանկացած պահի `իրավական ծանուցման մեջ նշված հասցեով, եթե տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ հետագա հարցեր ունեք: Դուք նաև իրավունք ունեք բողոք ներկայացնելու իրավասու վերահսկող մարմնին:

Վերլուծության գործիքներ և երրորդ կողմի գործիքներ

Մեր կայք այցելելիս ձեր սերֆինգ վարքը կարող է վիճակագրորեն գնահատվել: Դա հիմնականում արվում է թխուկների և այսպես կոչված վերլուծության ծրագրերի միջոցով: Ձեր սերֆինգ վարքը սովորաբար վերլուծվում է անանուն; սերֆինգ վարքագիծը չի կարելի հետ բերել ձեզ: Դուք կարող եք առարկել այս վերլուծությանը կամ կանխել այն ՝ չօգտագործելով որոշակի գործիքներ: Այս մասին մանրամասն տեղեկություններ կարող եք գտնել տվյալների պաշտպանության հետևյալ հայտարարագրում:

Դուք կարող եք առարկել այս վերլուծությանը: Մենք ձեզ կտեղեկացնենք տվյալների պաշտպանության այս հայտարարագրում առարկության հնարավորությունների մասին:

Ընդհանուր տեղեկություններ և պարտադիր տեղեկություններ.

Datenschutz

Այս կայքի օպերատորները շատ լուրջ են վերաբերվում ձեր անձնական տվյալների պաշտպանությանը: Մենք ձեր անձնական տվյալներին վերաբերվում ենք գաղտնիորեն և տվյալների պաշտպանության մասին կանոնադրական կանոնակարգերին և տվյալների պաշտպանության այս հայտարարագրին համապատասխան:

Երբ օգտագործում եք այս կայքը, հավաքվում են տարբեր անձնական տվյալներ: Անձնական տվյալները տվյալներ են, որոնց հետ դուք կարող եք անձամբ նույնականացվել: Տվյալների պաշտպանության այս հայտարարագրում բացատրվում է, թե որ տվյալներն ենք հավաքում և ինչի համար ենք դրանք օգտագործում: Այն նաև բացատրում է, թե ինչպես և ինչ նպատակով է դա արվում:

Մենք նշում ենք, որ ինտերնետի միջոցով տվյալների փոխանցումը (օրինակ `էլեկտրոնային փոստով հաղորդակցվելիս) կարող է ունենալ անվտանգության բացեր: Տվյալների ամբողջական պաշտպանություն երրորդ անձանց մուտքից անհնար է:

Նշում պատասխանատու մարմնի մասին

Այս կայքում տվյալների մշակման պատասխանատու մարմինը հետևյալն է.

amp-cloud.de - Inh. Björn Staven
Adalbertstr. 1
D-24106 Kiel
E-Mail: info@amp-cloud.de


Պատասխանատու մարմինը այն ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձն է, որը միայնակ կամ ուրիշների հետ միասին որոշում է անձնական տվյալների մշակման նպատակներն ու միջոցները (օրինակ ՝ անուններ, էլեկտրոնային հասցեներ և այլն):

Տվյալների մշակման ձեր համաձայնության ուժը կորցրած ճանաչում

Տվյալների մշակման շատ գործողություններ հնարավոր են միայն ձեր հստակ համաձայնությամբ: Consentանկացած պահի կարող եք հետ վերցնել ձեր համաձայնությունը: Մեզ ոչ ֆորմալ էլ. Փոստը բավարար է: Մինչև ուժը կորցրած ճանաչելը կատարված տվյալների մշակման օրինականության վրա ուժը կորցրած է մնում:

Պատասխանատու վերահսկող մարմնին բողոքարկման իրավունքը

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Տվյալների տեղափոխելիության իրավունք

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

Տեղեկատվություն, արգելափակում, ջնջում

Կիրառվող կանոնադրական դրույթների շրջանակներում դուք իրավունք ունեք անվճար տեղեկատվություն տրամադրել ձեր պահված անձնական տվյալների, դրանց ծագման և ստացողի, տվյալների մշակման նպատակի մասին և, անհրաժեշտության դեպքում, այդ տվյալները շտկելու, արգելափակելու կամ ջնջելու իրավունք: Դուք կարող եք կապվել մեզ հետ ցանկացած պահի `իրավաբանական ծանուցման մեջ նշված հասցեով, եթե անձնական տվյալների առարկայի վերաբերյալ այլ հարցեր ունեք:

Առարկություն գովազդային փոստին

Մենք սույնով առարկում ենք այն կոնտակտային տվյալների օգտագործումը, որոնք տպագրվում են որպես չպահանջված գովազդային և տեղեկատվական նյութեր ուղարկելու համար դրոշմային պարտավորության մաս: Էջերի օպերատորները միանշանակ իրավունք են վերապահում դատական գործողությունների դիմել `գովազդային տեղեկատվություն, ինչպիսիք են` սպամ-նամակները, անվերապահ ուղարկելու դեպքում:

Տվյալների հավաքում մեր կայքում ՝

Թխվածքաբլիթներ

Որոշ կայքեր օգտագործում են այսպես կոչված բլիթներ: Տեղեկանիշները չեն վնասում ձեր համակարգչին և չեն պարունակում վիրուսներ: Թխվածքաբլիթները ծառայում են մեր առաջարկը ավելի հարմարավետ օգտագործողի համար, ավելի արդյունավետ և անվտանգ դարձնելու համար: Տեղեկանիշները փոքր տեքստային ֆայլեր են, որոնք պահվում են ձեր համակարգչում և պահվում են ձեր զննարկչի կողմից:

Մեր կողմից օգտագործվող բլիթների մեծ մասը այսպես կոչված «նստաշրջանային քուքիներ» են: Ձեր այցից հետո դրանք ավտոմատ կերպով ջնջվում են: Այլ քուքիները պահվում են ձեր սարքում, մինչև դրանք չջնջեք: Այս քուքիները հնարավորություն են տալիս մեզ հաջորդ անգամ այցելելիս ճանաչել ձեր զննարկիչը:

Կարող եք ձեր զննարկիչը այնպես կարգավորել, որ տեղեկացված լինեք բլիթների տեղադրման մասին, և թխուկները թույլատրեք միայն առանձին դեպքերում, բացառել թխուկների ընդունումը որոշակի դեպքերում կամ ընդհանրապես, և ակտիվացնել բլիթների ավտոմատ ջնջումը զննարկիչը փակելիս: Եթե քուքիներն անջատված են, այս կայքի գործունակությունը կարող է սահմանափակվել:

Տեղեկանիշները, որոնք պահանջվում են էլեկտրոնային հաղորդակցության գործընթացն իրականացնելու կամ ձեր պահանջած որոշակի գործառույթներ ապահովելու համար (օրինակ `զամբյուղի գործառույթը) պահվում են Արվեստի 6-րդ կետի 1-ին կետի հիման վրա: զ ՀՆԱ-ն խնայել է: Կայքի օպերատորը օրինական շահագրգռվածություն ունի թխուկներ պահելու մեջ `իր տեխնիկապես անթերի և օպտիմիզացված ծառայությունների մատուցման համար: Այնքանով, որքանով պահվում են այլ քուքիները (օր. ՝ ձեր սերֆինգի վարքագիծը վերլուծելու համար քուքի), դրանք կվերաբերվեն առանձին ՝ տվյալների պաշտպանության այս հայտարարագրում:

«Գործառույթ» cookie կատեգորիա

«Գործառույթներ» կատեգորիայի քուքիները զուտ ֆունկցիոնալ են և անհրաժեշտ են կայքի գործունեության կամ որոշակի գործառույթներ իրականացնելու համար: Հետևաբար, այս կատեգորիայի մատակարարները չեն կարող անջատվել:

մատակարարներ

 • www.amp-cloud.de

Թխուկների կատեգորիա «օգտագործում»

«Օգտագործում» կատեգորիայի թխուկները գալիս են մատակարարների կողմից, որոնք տրամադրում են որոշակի գործառույթներ կամ բովանդակություն, ինչպիսիք են սոցիալական մեդիայի գործառույթները, տեսանյութերի բովանդակությունը, տառատեսակները և այլն: Այս կատեգորիայի մատակարարները ազդում են էջի բոլոր տարրերի պատշաճ գործելու վրա: ,

մատակարարներ

 • google.com
 • facebook.com
 • twitter.com
 • pinterest.com
 • tumblr.com
 • linkedin.com
 • youtube.com

«Չափում» cookie կատեգորիա

«Չափում» կատեգորիայում թխուկները գալիս են մատակարարների կողմից, որոնք կարող են վերլուծել կայքի մուտքը (իհարկե անանուն): Սա տրամադրում է ակնարկ վեբ կայքի աշխատանքի և դրա զարգացման մասին: Դրանից կարելի է միջոցներ ձեռք բերել, օրինակ ՝ երկարաժամկետ հեռանկարում կայքը բարելավելու համար:

մատակարարներ

 • google.com

«Ֆինանսավորում» cookie կատեգորիա

«Ֆինանսավորում» կատեգորիայի թխուկները գալիս են այն մատակարարների կողմից, որոնց ծառայությունները ֆինանսավորում են գործառնական ծախսերը և կայքի որոշ առաջարկներ: Սա աջակցում է կայքի երկարատև գոյատևմանը:

մատակարարներ

 • google.com

Սերվերի մատյան ֆայլեր

Կայքի մատակարարն ավտոմատ կերպով հավաքում և պահպանում է տեղեկատվությունն այսպես կոչված սերվերի մատյան ֆայլերում, որոնք ձեր զննարկիչը ավտոմատ կերպով փոխանցում է մեզ: Սրանք:

 • Owsննարկչի տեսակը և զննարկչի տարբերակը
 • verwendetes Betriebssystem
 • Ուղղորդողի URL
 • Մատչող համակարգչի հյուրընկալողի անունը
 • Theամանակը սերվերի հարցման
 • IP հասցե

Այս տվյալները չեն զուգակցվում տվյալների այլ աղբյուրների հետ:

Այս տվյալները հավաքագրվում են Արվեստի 6-րդ պարբերության 1-ին կետի հիման վրա: զ GDPR. Կայքի օպերատորը օրինական հետաքրքրություն ունի իր կայքի տեխնիկապես անպիտան ներկայացման և օպտիմիզացման մեջ.

Սոցիալական լրատվամիջոց:

Facebook կոնտակտներ (հավանել և տարածել կոճակը)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter: https://de-de.facebook.com/policy.php

Եթե չեք ցանկանում, որ Facebook- ը կարողանա ձեր այցը մեր կայք վերագրել ձեր Facebook- ի օգտվողի հաշվին, խնդրում ենք դուրս գալ ձեր Facebook- ի օգտվողի հաշվից:

Google+ ներդիր

Մեր էջերն օգտագործում են Google+ գործառույթներ: Մատակարարը Google Inc.- ն է, ԱՄՆ-ի 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043:

Տեղեկատվության հավաքում և տարածում. Դուք կարող եք օգտագործել Google+ կոճակը ՝ ամբողջ աշխարհում տեղեկատվություն հրապարակելու համար: Դուք և այլ օգտվողներ Google+ կոճակի միջոցով անհատականացված բովանդակություն եք ստանում Google- ից և մեր գործընկերներից: Google- ը պահպանում է ինչպես այն տեղեկատվությունը, որը դուք տվել եք +1 բովանդակության համար, այնպես էլ այն էջի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որը դուք դիտել եք ՝ +1 կտտացնելիս: Ձեր +1- ը կարող է ցուցադրվել որպես հղում `ձեր պրոֆիլի անվան և լուսանկարի հետ միասին Google- ի ծառայություններում, ինչպիսիք են որոնման արդյունքներում կամ ձեր Google պրոֆիլում կամ ինտերնետում կայքերի և գովազդների այլ վայրերում:

Google- ը գրանցում է ձեր +1 գործունեության մասին տեղեկատվությունը ՝ ձեր և այլոց համար Google- ի ծառայությունները բարելավելու համար: Որպեսզի կարողանաք օգտագործել Google+ կոճակը, ձեզ հարկավոր է գլոբալ տեսանելի, հանրային Google պրոֆիլ, որը պետք է պարունակի գոնե պրոֆիլի համար ընտրված անունը: Այս անունը օգտագործվում է Google- ի բոլոր ծառայություններում: Որոշ դեպքերում այս անունը կարող է նաև փոխարինել մեկ այլ անուն, որը դուք օգտագործել եք ձեր Google հաշվի միջոցով բովանդակություն բաժանելու ժամանակ: Ձեր Google պրոֆիլի ինքնությունը կարող է ցույց տրվել այն օգտվողներին, ովքեր գիտեն ձեր էլ. Փոստի հասցեն կամ ունենան ձեր մասին այլ նույնականացնող տեղեկություններ:

Հավաքված տեղեկատվության օգտագործումը. Բացի վերը նշված նպատակներից, ձեր տրամադրած տեղեկատվությունը կօգտագործվի Google- ի տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ գործող կանոնակարգերին համապատասխան: Google- ը կարող է հրապարակել օգտվողների +1 գործունեության վերաբերյալ ամփոփ վիճակագրություն կամ դրանք փոխանցել օգտվողներին և գործընկերներին, ինչպիսիք են հրատարակիչները, գովազդատուները կամ կապված կայքերը:

Վերլուծության գործիքներ և գովազդ

Google Analytics- ը

Այս կայքը օգտագործում է վեբ վերլուծության Google Analytics ծառայության գործառույթներ: Մատակարարը Google Inc.- ն է, ԱՄՆ-ի 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043:

Google Analytics- ն օգտագործում է այսպես կոչված «քուքի»: Սրանք տեքստային ֆայլեր են, որոնք պահվում են ձեր համակարգչում և հնարավորություն են տալիս վերլուծել կայքի օգտագործումը: Այս կայքի ձեր օգտագործման վերաբերյալ cookie- ի կողմից ստացված տեղեկատվությունը սովորաբար փոխանցվում է ԱՄՆ-ի Google սերվերին և պահվում այնտեղ:

Google Analytics բլիթների պահպանումը հիմնված է Արվեստի 6-րդ պարբերության 1-ին կետի վրա: զ GDPR. Կայքի օպերատորը օրինական հետաքրքրություն ունի վերլուծելու օգտագործողի վարքագիծը, որպեսզի օպտիմալացնի ինչպես իր կայքը, այնպես էլ դրա գովազդը:

IP Anonymisierung

Այս կայքում մենք ակտիվացրել ենք IP անանունացման գործառույթը: Արդյունքում, ձեր IP հասցեն կկրճատվի Google- ի կողմից Եվրամիության անդամ պետությունների կամ Եվրոպական տնտեսական տարածքի մասին պայմանագրի այլ պայմանագրային պետություններում `նախքան այն ԱՄՆ փոխանցվի: Ամբողջական IP հասցեն փոխանցվում է միայն ԱՄՆ-ի Google սերվերին և բացառվում է այնտեղ կրճատվում: Այս կայքի օպերատորի անունից Google- ը կօգտագործի այս տեղեկատվությունը `ձեր կայքի օգտագործման գնահատման, կայքի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ կազմելու և կայքի օպերատորին և ինտերնետի օգտագործմանն առնչվող այլ ծառայություններ տրամադրելու համար: Ձեր զննարկչի կողմից Google Analytics- ի շրջանակներում փոխանցված IP հասցեն չի միաձուլվի Google- ի այլ տվյալների հետ:

Brննարկչի հավելված

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Առարկություն տվյալների հավաքագրման դեմ

Դուք կարող եք կանխել Google Analytics- ի հավաքումը ձեր տվյալները ՝ կտտացնելով ստորև նշված կոճակին: Սա ցույց է տալիս Տեղեկատվությունը և բլիթների օգտագործման կարգավորման ընտրանքները, կտտացնելով "" - ի ՝ դուք ի միջի այլոց անջատում եք ձեր տվյալների հավաքածուն մեր Google Analytics հաշվում, ի թիվս այլ բաների.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Auftragsdatenverarbeitung

Մենք Google- ի հետ կնքել ենք տվյալների մշակման պայմանագրային պայմանագիր և ամբողջությամբ իրականացնում ենք տվյալների պաշտպանության գերմանական մարմինների խիստ պահանջները Google Analytics- ի օգտագործման ժամանակ:

Google Analytics- ում ժողովրդագրական բնութագրերը

Այս կայքը օգտագործում է Google Analytics- ի «ժողովրդագրական բնութագրերը» գործառույթը: Սա թույլ է տալիս ստեղծել զեկույցներ, որոնք պարունակում են տեղեկություններ կայքի այցելուների տարիքի, սեռի և հետաքրքրությունների վերաբերյալ: Այս տվյալները գալիս են Google- ի տոկոսադրույքների վրա հիմնված գովազդից և երրորդ կողմի մատակարարների այցելուների տվյալներից: Այս տվյալները չեն կարող նշանակվել որոշակի անձի: Դուք կարող եք ցանկացած պահի անջատել այս գործառույթը ձեր Google հաշվի գովազդի կարգաբերումների միջոցով կամ ընդհանրապես արգելել Google Analytics- ի կողմից ձեր տվյալների հավաքագրումը, ինչպես նկարագրված է «Առարկություն տվյալների հավաքագրման դեմ» բաժնում: Այս կայքում օգտագործվում է Google Analytics- ի «ժողովրդագրական բնութագրեր» գործառույթը: Սա թույլ է տալիս ստեղծել զեկույցներ, որոնք պարունակում են տեղեկություններ կայքի այցելուների տարիքի, սեռի և հետաքրքրությունների վերաբերյալ: Այս տվյալները գալիս են Google- ի տոկոսադրույքների վրա հիմնված գովազդից և երրորդ կողմի մատակարարների այցելուների տվյալներից: Այս տվյալները չեն կարող նշանակվել որոշակի անձի: Կարող եք ցանկացած պահի անջատել այս գործառույթը `օգտագործելով ձեր Google հաշվի գովազդի կարգավորումները կամ ընդհանրապես արգելեք Google Analytics- ի կողմից ձեր տվյալների հավաքագրումը, ինչպես նկարագրված է« Տվյալների հավաքագրման դեմ առարկա »բաժնում:

Google AdSense

Այս կայքն օգտագործում է Google AdSense- ը `Google Inc.- ի գովազդների ինտեգրման ծառայություն (« Google »): Մատակարարը Google Inc.- ն է, ԱՄՆ-ի 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043:

Google AdSense verwendet sogenannte "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet werden.

Քուքիների և վեբ փարոսների կողմից ստացված տեղեկատվությունը այս կայքի օգտագործման վերաբերյալ (ներառյալ ձեր IP հասցեն) և գովազդային ձևաչափերի առաքման մասին փոխանցվում է ԱՄՆ-ի Google սերվերին և պահվում այնտեղ: Այս տեղեկատվությունը Google- ը կարող է փոխանցել Google- ի պայմանագրային գործընկերներին: Այնուամենայնիվ, Google- ը չի միաձգի ձեր IP հասցեն ձեր մասին պահված այլ տվյալների հետ:

Die Speicherung von AdSense-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

Դուք կարող եք կանխել բլիթների տեղադրումը ՝ համապատասխանաբար տեղադրելով ձեր զննարկչի ծրագիրը: այնուամենայնիվ, մենք կցանկանայինք նշել, որ այս դեպքում դուք կարող եք ի վիճակի չլինել օգտագործել այս կայքի բոլոր գործառույթները ամբողջ ծավալով: Օգտագործելով այս կայքը ՝ Դուք համաձայն եք Google- ի կողմից ձեր մասին հավաքած տվյալների վերամշակմանը ՝ վերը նկարագրված եղանակով և վերը նշված նպատակով:

Պլագիններ և գործիքներ.

Google վեբ տառատեսակներ

Տառատեսակների միատեսակ ցուցադրման համար այս էջն օգտագործում է այսպես կոչված վեբ տառատեսակներ, որոնք տրամադրում է Google- ը: Երբ էջ եք կանչում, ձեր զննարկիչը բեռնում է անհրաժեշտ վեբ տառատեսակները ձեր զննարկչի քեշի մեջ ՝ տեքստերն ու տառատեսակները ճիշտ ցուցադրելու համար:

Այդ նպատակով ձեր օգտագործած դիտարկիչը պետք է միանա Google սերվերներին: Սա Google- ին տալիս է գիտելիքներ, որ ձեր IP հասցեով մուտք են գործել մեր կայք: Google վեբ տառատեսակների օգտագործումը բխում է մեր առցանց առաջարկների միատեսակ և գրավիչ ներկայացման շահերից: Սա ներկայացնում է օրինական շահ `ՀՆԱ-ի 6-րդ կետի 1-ին մասի 1-ին մասի իմաստով:

Եթե ձեր զննարկիչը չի աջակցում վեբ տառատեսակներ, ձեր համակարգիչը կօգտագործի ստանդարտ տառատեսակ:

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google:
https://www.google.com/policies/privacy/


Ցուցադրում